Fundusz Solidarności, czyli wsparcie dla gmin Metropolii GZM

Budowa dróg, centrów przesiadkowych czy dofinansowanie do rewitalizacji przestrzeni publicznych. To tylko kilka z przykładów inwestycji, które otrzymały dotację z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w 2018 roku. Program został utworzony w pierwszym roku funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Metropolitalny Fundusz Solidarności powstał, aby wyrównywać różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczym gmin GZM, integracji i wspierania realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W 2018 roku, czyli pierwszym roku jego funkcjonowania, dofinansowanie otrzymało 128 projektów z 36 gmin na łączną kwotę prawie 100 mln zł. Kilka największych miast zrezygnowało ze swojej części dotacji, aby sąsiadujące z nimi gminy mogły zrealizować inwestycje o większej wartości.

Wysokość tego dofinansowania w 2018 roku mogła wynieść maksymalnie 85 proc. Priorytet w ich przyznaniu miały projekty, które realizowane są wspólnie z innymi członkami Metropolii lub posiadały finansowanie zewnętrzne (np. z Unii Europejskiej).