Ministerstwo Energii: Ceny prądu będą akceptowalne

Kwestia zapewnienia Polakom dostaw energii elektrycznej na akceptowalnym poziomie cenowym, została potraktowana w Ministerstwie Energii priorytetowo czytamy w piśmie, które resort energii skierował do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To efekt działania Metropolii, która w imieniu swoich miast i gmin, wystosowała apel do premiera Mateusza Morawieckiego w związku z rosnącymi cenami energii.

Drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej wzbudziły w zeszłym roku duży niepokój wśród samorządowców. Wzrost cen energii bezpośrednio odczuli członkowie metropolitalnej grupy zakupowej, która na lata 2019-2020 miała kupić jedną terawatogodzinę energii (1 TWh) , ale wycofała się z tej decyzji gdy okazało się, że najtańsza oferta złożona w przetargu przekracza o 65 mln zł kwotę, jaką grupa była gotowa przeznaczyć na ten zakup.

W związku z tym grupa zakupowa zdecydowała nie tylko o ogłoszeniu nowego przetargu, skróceniu okresu trwania umów do jednego roku oraz zmniejszeniu dostaw do 0,5 TWh energii w ciągu roku, ale także >> wystosowano apel do premiera Mateusza Morawieckiego, a także spółki Tauron Sprzedaż GZE, która wygrała przetarg << Wskazano w nich, by rząd podjął niezwłocznie działania, które uchronią samorządy, jak i samych mieszkańców, przed rosnącymi cenami energii poprzez wprowadzenie rekompensat dla samorządów z tytułu podwyższenia cen energii.

W przesłanej od Ministerstwa Energii odpowiedzi czytamy, że rozwiązaniem tego problemu jest ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym:

– Wprowadzona regulacja jest rozwiązaniem kompleksowym, ponieważ polega na obniżce podatku, obniżce opłat stałych oraz zapewnia brak wzrostów cen energii elektrycznej, przy zapewnieniu zrównoważenia interesu odbiorców i interesu spółek energetycznych – pisze Tadeusz Skobel, podsekretarz stanu w resorcie energii.

Wiceminister tłumaczy, że ustawa ma na celu m.in. obniżenie podatku akcyzowego za energię, a także obniżenie opłaty przejściowej dla odbiorców energii. Ponadto ceny i stawki opłat mają być kalkulowane w taki sposób, aby rachunki za energię elektryczną nie wzrosły (całe pismo dostępne jest do pobrania w załączniku).

Jednocześnie do Metropolii trafiło pismo od spółki Tauron Sprzedaż GZE, która jest dostawcą energii dla metropolitalnej grupy zakupowej w 2019 r. Przedstawiciele Taurona poinformowali, że wdrażają rozwiązania wynikające ze wspomnianej ustawy z 28 grudnia 2018 r. Nad ich prawidłowym wprowadzeniem pracować ma specjalnie powołany do tego celu zespół (tekst w załączniku).

Przypomnijmy, że do metropolitalnej grupy zakupowej przystąpiło 73 zamawiających, skupiających 289 jednostek. Przetarg na zakup energii dotyczył prawie 0,5 TWh na rok 2019. Wygrała oferta opiewająca na kwotę 192 393 399,05 zł brutto