Najmłodsi mieszkańcy jeżdżą w Metropolii bezpłatnie

Około 150 tys. najmłodszych mieszkańców Metropolii do 16 lat może na jej obszarze korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej. Ulga ta obowiązuje cały rok – również w weekendy, ferie, wakacje i święta. Wszystko po to, by promować wśród dzieci i młodzieży korzystanie z transportu publicznego.

Dotąd rozwiązanie to nie zostało wprowadzone na taką skalę.Swoim zasięgiem obejmie 41 miast i gmin, wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zostało wprowadzone, aby promować wśród najmłodszych mieszkańców Metropolii postawy proekologiczne oraz utrwalić nawyk korzystania z transportu publicznego.

Ulga ta obejmuje ok. 150 tys. dzieci i jest zapisywana na spersonalizowanej karcie ŚKUP.