Nawet 300 elektrycznych autobusów może trafić do Metropolii

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest liderem wśród polskich samorządów, jeśli chodzi o zaangażowanie w projekt „Bezemisyjny transport publiczny”, realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki zawartemu porozumieniu, do 2023 roku na ulice Metropolii może wyjechać nawet 300 nowoczesnych, elektrycznych autobusów. Będą mogły zastąpić ok. 30 proc. funkcjonujących dzisiaj diesli. 

Na mocy zawartego porozumienia, GZM zobowiązała się do przeprowadzenia testów dostarczonych przez NCBR autobusów elektrycznych wraz z potrzebną do ich użytku infrastrukturą. 

Dodatkowo Metropolia kupi dostarczone przez NCBR pojazdy. 

O tym, ile autobusów elektrycznych ostatecznie zostanie zakupionych, zdecyduje skala bezzwrotnego dofinansowania. Jeśli Metropolia nie uzyskałaby dodatkowego finansowania, zakupiłaby jeden autobus, jeśli wyniosłoby ono co najmniej 60 proc. – 65 sztuk, a jeśli co najmniej 85 proc. – 300 sztuk. 

Dzisiaj wiemy, że wysokość tego dofinansowania może wynieść nawet 100 proc. Pojazdy mają zostać dostarczone do końca 2023 roku.