Podróż autobusem jak gra fabularna? Oto zwycięzcy hackathonu

Promocja komunikacji zbiorowej poprzez grywalizację, wykorzystanie sygnału GPS do uproszczenia systemu poboru opłat za przejazd komunikacją miejską oraz uszczelnienie systemu kontroli biletów – takie rozwiązania zwyciężyły podczas pierwszego metropolitalnego hackathonu, czyli 24-godzinnego maratonu programowania, który odbył się na Stadionie Miejskim w Tychach.

Jakie aplikacje i oprogramowania mogą usprawnić transport publiczny w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii? Nad rozwiązaniami dla metropolitalnego transportu przez 24 godziny pracowało blisko50 programistów. Ograniczały ich wyłącznie indywidualne umiejętności i własna wyobraźnia. Do ich dyspozycji oddano ponad 200 GB danych transportowych, które Metropolia zgromadziła w toku prac nad stworzeniem platformy otwartych danych.

Pierwsze miejsce zajęli programiści, którzy zaprezentowali projekt pod nazwą „Autoszpil”. To aplikacja,promująca korzystanie z transportu publicznego, która wykorzystywałaby elementy grywalizacji. W ten sposób pasażerowie mogliby podejmować się różnych wyzwań jak w grze fabularnej. Osiągnięcia docelowo miałyby być wymieniane na nagrody,a tymi mogłyby być np. zniżki na zakup kolejnych biletów komunikacji miejskiej.Ponadto aplikacja informowałaby pasażera o ile mniej zanieczyszczeń zostało wyemitowanych do atmosfery, dzięki temu, że skorzystał z transportu publicznego.

Drugie miejsce zajęli twórcy aplikacji, której celem byłoby upraszczanie procedury kupowania biletów, a także zbieranie informacji o tym, w jaki sposób mieszkańcy podróżują po Metropolii. 

Trzecie miejsce to projekt dedykowany przede wszystkim zarządcy komunikacji zbiorowej. Programiści postanowili bowiem dostarczyć rozwiązanie, które analizując natężenie ruchu na poszczególnych liniach, ułatwi dokonywanie efektywnych kontroli biletów.