Urban Air Mobility. Metropolia została członkiem elitarnej inicjatywy

Wprowadzenie mobilności miejskiej do przestrzeni powietrznej – takie jest założenie międzynarodowej inicjatywy Urban Air Mobility (UAM), której częścią stała się Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Oprócz GZM, w inicjatywie uczestniczą także miasta z Francji, Niemiec czy Szwajcarii. Cel długofalowy jest jeden: zapewnienie wydajnego i skutecznego transportu przy wykorzystaniu przestrzeni powietrznej.

Problem zakorkowanych ulic nie dotyka jedynie polskich miast, ale ma charakter globalny. Aby skutecznie temu przeciwdziałać, potrzebna jest współpraca miast – nie tylko na poziomie krajowym, ale także międzynarodowym. Temu ma służyć inicjatywa UAM, której sygnatariuszem stała się Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

UAM ma na celu wypracowanie takich rozwiązań, które pozwolą na przeniesienie mobilności miejskiej do przestrzeni powietrznej. Jak tego dokonać? Nad różnego typu rozwiązaniami już teraz pracują miasta zrzeszone w inicjatywie. Co ważne, uczestnictwo w UAM nie łączy się z uzyskiwaniem żadnego dofinansowania, ale jest to platforma integrująca miasta, pozwalająca na współpracę przy realizacji projektów.

Akces do UAM mogły uzyskać tylko te miasta i regiony, które już pracują nad twardymi projektami, wpisującymi się w założenia inicjatywy. Czym zajmuje się w tym obszarze Metropolia? Oczywiście chodzi o projekt CEDD (Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów). Jego celem jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą poruszać się dronom w przestrzeni powietrznej miast i gmin, świadcząc różnego rodzaju usługi dla mieszkańców.

Dzisiaj jest to wciąż wizja, która kojarzy się z odległą przyszłością, ale już teraz trwają prace nad technologią, która pozwoli dronom na transportowanie paczek, a nawet ludzi. Aby jednak tak się stało, oprócz rozwoju technologii potrzebne są także zmiany w prawie. CEDD jest projektem, który ma pomóc wypracować tego typu ramy prawne, a także przetestować urządzenia w realnych warunkach.

Metropolia realizuje projekt CEDD wspólnie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, a także przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury. Uczestnictwo w inicjatywach typu UAM dodatkowo wzmocni lobby dotyczące zmian legislacyjnych na poziomie europejskim, aby drony mogły świadczyć usługi w przestrzeni powietrznej. 

Inicjatywę UAM wprowadziło Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Inteligentnych Miast i Społeczności (EIP-SCC). Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest konsolidowanie ośrodków Smart Cities, tworzenie warunków do rozwoju innowacyjnych rozwiązań i budowanie społecznej akceptacji dla pionierskich przedsięwzięć. Liderem inicjatywy jest Airbus, światowy czempion przemysłu aerodynamicznego, obronnego czy kosmicznego.

Warto dodać, że UAM to inicjatywa elitarna, do której przystąpić można było najpóźniej z końcem lutego 2019 r. Obecnie inicjatywa liczy 42 członków. Są to miasta z takich państw jak Niemcy, Belgia, Francja, Szwecja, Grecja, Szwajcaria, Hiszpania czy Bułgaria. Metropolia jest jedynym podmiotem z Polski, który uczestniczy w tej inicjatywie.