W Dni Smogowe kierowcy podróżują komunikacją miejską bezpłatnie

Kierowcy, posiadający ze sobą dowód rejestracyjny samochodu oraz jeden ich współpasażer, mogą bezpłatnie podróżować komunikacją miejską na terenie Metropolii w czasie Dni Smogowych. Bezpłatne przejazdy ogłaszane są wspólnie przez Metropolię, związki komunikacyjne oraz Koleje Śląskie. 

Bezpłatne przejazdy w Dni Smogowe ogłaszane są, gdy normy zanieczyszczeń w powietrzu (pyłu PM 10) przekroczą wartość alarmowe.

Na obszarze Metropolii bezpłatne przejazdy dla kierowców są wprowadzone w sytuacji, gdy prognozy przekroczenia norm będą dotyczyć przynajmniej jednego z dwóch obszarów wyznaczonych w prognozach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, obejmującego swoim zasięgiem gminy i miasta Metropolii. Chodzi o obszar centralny oraz rybnicko-pszczyński. 

Natomiast w przypadku Koei Śląskich – gdy normy zanieczyszczeń powietrza zostaną przekroczone przynajmniej na jednym z siedmiu obszarów, wyodrębnionych przez WIOŚ.