1

Skrzynka podawcza w Urzędzie Gminy Bojszowy

Korespondencja przychodząca do urzędu w dni robocze w godzinach pracy urzędu przyjmowana jest do nadzorowanej skrzynki podawczej, zlokalizowanej przy wejściu bocznym do Urzędu Gminy (przy sali narad).

Źródło: UG Bojszowy