1

Ponad 1400 wypełnionych ankiet w ramach konsultacji Programu „Kolej+”

Zakończyły się konsultacje społeczne projektów zgłoszonych do Programu „Kolej+” z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mieszkańcy wypełnili ponad 1400 ankiet, których rezultaty zostaną wykorzystane podczas opracowywania niezbędnej dokumentacji projektowej.

Celem konsultacji było przedstawienie mieszkańcom propozycji działań w ramach Programu „Kolej+” związanych z rozwojem kolei na terenie GZM oraz zebranie opinii mieszkańców w zakresie proponowanego w ramach programu przebiegu linii kolejowych lub usytuowania przystanków, oczekiwań dot. rozkładu jazdy pociągów itp.

Mieszkańcy wypełnili ponad 1400 ankiet w formie online, w których wyrazili swoje zdanie nt. poszczególnych projektów. Największym zainteresowaniem cieszył się projekt liniowy „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142”. W przypadku projektów punktowych najwięcej wypełnionych ankiet dotyczyło budowy nowego przystanku osobowego Zabrze Zaborze Północ oraz modernizacji infrastruktury pasażerskiej na stacji Tychy Miasto.

– Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konsultacjach społecznych dotyczących Programu „Kolej+”. Głos mieszkańców w przypadku projektów strategicznych z punktu widzenia znaczenia kolei
w systemie transportowym jest dla nas szczególnie istotny.  Skala odzewu wskazuje na to, że jest to temat również ważny dla mieszkańców – mówi Lucjan Dec, dyrektor  Departamentu Komunikacji
i Transportu GZM.

Dodatkowo uczestnicy konsultacji społecznych mieli również szansę, by przekazać inne informacje związane z transportem publicznym na obszarze Metropolii.

Wyniki ankiet zostaną teraz opracowane przez wykonawcę Wstępnych Studiów Planistyczno-Prognostycznych (oddzielnie dla każdego z 13 projektów), a następnie ujęte w dokumentacji projektowej. Musi być ona gotowa najpóźniej do 25 listopada, kiedy mija termin złożenia przez liderów kompletów dokumentów w II etapie Programu „Kolej+”. Projekty, które zostaną zakwalifikowane do realizacji poznamy w pierwszym kwartale 2022 roku.