1

„Zdalna Szkoła” w Wojkowicach

27 maja br. Burmistrz Miasta Wojkowice przekazał dyrektorkom wojkowickich szkoł 24 laptopy o łącznej wartości 60 tys. złotych, zakupione w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 

Głównym celem programu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia. 

Źródło: UM Wojkowice