Subscribe Now

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii

It handles, among others, operations of the Management Board and the GZM Assembly; organizes cooperation with parliamentarians, local government bodies, public administration and non-governmental organizations; grants Honorary Patronages of the President of the Metropolitan Management Board.

Wojciech Skrzypek
e-mail: w.skrzypek@metropoliagzm.pl
tel: +48 32 718 07 16

Biuro Zamówień Publicznych

Its tasks include, in particular, preparing and conducting public procurement proceedings, coordinating and implementing public procurement in the Metropolitan Office and providing technical conditions for the efficient functioning of the office.

Announcements about the conducted: Public Procurement

Katarzyna Cieśla
e-mail: k.ciesla@metropoliagzm.pl
tel: +48 32 718 07 30

Financial Department

It manages the financial affairs of the Metropolitan Association and the Office, and provides accounting services. Its tasks include, in particular, preparation of budget resolutions and long-term financial forecast, and participation in the public procurement process.

Agnieszka Szołtysik
e-mail: a.szoltysik@metropoliagzm.pl
tel: +48 32 718 07 35

Małgorzata Lorenz
e-mail: m.lorenz@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 37

Department of Organization and Management

Its tasks include creating appropriate staff, organizational and IT conditions enabling the efficient functioning of the office.

Tatiana Soszyńska

e-mail: t.soszynska@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 26

e-mail: or@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 42

Agnieszka Stępień
e-mail: a.stepien@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 42

Control and Internal Audit Office

Jest odpowiedzialny za prowadzenie audytu wewnętrznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przeprowadza kontrole wewnętrzne w Urzędzie Metropolitalnym i jednostkach organizacyjnych związku metropolitalnego. Przeprowadza kontrole wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu związku. Do jego zadań należy również analiza ustaleń kontroli zewnętrznych oraz weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych przez poszczególne departamenty.

Katarzyna Świtalska
e-mail: k.switalska@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 24

Department of Spatial Strategy and Policy

Its tasks include initiating, coordinating and conducting the process of developing and, in the future, updating, monitoring and evaluating the Development Strategy of Metropolis GZM. The department also handles the development of concepts in the field of shaping spatial order.

Conducted actions: Spatial Planning, Strategy

Andrzej Kolat

e-mail: a.kolat@metropoliagzm.pl

tel: +48 32 718 07 76

Agnieszka Szczepańska-Góra

e-mail: a.gora@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 92

Department of Projects and Investments

Its tasks include the implementation of investment tasks; analysis and design of projects aimed at improving the quality of life of residents; identification of initiatives that can use the effect of scale and implementation of instruments needed to implement them; cooperation with universities, technology parks, research institutions, scientific units and associations, etc.; proposing and implementing projects affecting the development of digitization in GZM.

Conducted actions: Solidarity Fund, Purchasing group, Metropolitan Bike, Open Data

Karolina Mucha-Kuś

e-mail:  k.mucha-kus@metropoliagzm.pl

tel: +48 32 718 07 51

Paweł Krzyżak

e-mail: p.krzyzak@metropoliagzm.pl

tel: +48 32 718 07 51

Department of Socio-Economic Development and Cooperation

Its scope includes preparation of GZM’s economic development plan and creation of solutions that will accelerate economic processes in the Metropolis, while ensuring sustainability of this development. The Department of Socio-Economic Development and Cooperation is responsible for building business and institutional relations with domestic and foreign partners. Its task is also to initiate and coordinate activities with a high degree of innovation that will improve the quality and comfort of life of residents, as well as contribute to the attractiveness of the Metropolis as a friendly place for residents, tourists, entrepreneurs and investors.

Conducted actions: Electromobility, Drones, International Cooperation

Jacek Woźnikowski

e-mail: j.woznikowski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 80

Łukasz Łata

e-mail: l.lata@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 74

Magdalena Foltyniak

e-mail: m.foltyniak@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 63

Natalia Puchała

e-mail: n.puchala@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 68

Department of Communication and Transport

It handles the development and implementation of transport policy related to metropolitan passenger transport. Its task is to take actions to improve the quality, consistency and efficiency of public transport, which is to become a real alternative to cars. Its activities include the integration of various means of transport and undertaking actions related to restoring the importance of railway, which in the future is to become the backbone of the transport system in the Metropolis.

Conducted actions: Public transport, Metropolitan Railway

Lucjan Dec

e-mail: l.dec@metropoliagzm.pl

tel: +48 32 718 07 51

Mariusz Dziesiński

e-mail: m.dziesinski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85

 

Wojciech Dinges
e-mail: w.dinges@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 85

Beata Zarębska

e-mail: b.zarebska@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85

Dariusz Olędzki

e-mail: d.oledzki@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85

e-mail: kt@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85

Marcin Domański

e-mail: m.domanski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85

Department of Owner Supervision

Its task is to supervise the property belonging to Metropolis GZM and commercial law companies in which GZM has shares. The Metropolitan Transport Authority (ZTM) and PKM Świerklaniec are Metropolis GZM’s organizational units.

Piotr Cebula

e-mail: p.cebula@metropoliagzm.pl

tel: +48 32 718 07 80

IT Department

It provides constant IT services to the Metropolitan Office and its organizational units.

Adam Krakowczyk

e-mail: a.krakowczyk@metropoliagzm.pl

tel: +48 32 743 84 40

Grzegorz Stępień

e-mail: g.stepien@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 743 84 85

Marcin Pustuł

e-mail: m.pustul@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 88

Ireneusz Sobański

e-mail: i.sobanski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 743 84 87

Daniel Mitros

e-mail: d.mitros@metropoliagzm.pl

telefon: + 48 32 74 38 490

Department of Infrastructure and the Environment

The Department handles matters related to environmental protection which are of metropolitan importance; it takes integrating and coordinating action in the area, in particular action connected with municipal waste management, improvement of air quality, energy efficiency, including renewable energy sources, the blue and green infrastructure of the Metropolis with the overarching objective of adaptation to climate change and mitigation thereof.

Blanka Romanowska

e-mail: b.romanowska@metropoliagzm.pl

mob. +48 508 836 337

Damian Kołakowski

e-mail: d.kolakowski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 508 836 337

Departament Komunikacji Społecznej

Zajmuje się współpracą z mediami w zakresie rozpowszechniania informacji o zadaniach realizowanych przez Związek Metropolitalny. Planuje, opracowuje i koordynuje kampanie informacyjne. Jest odpowiedzialny za redagowanie i bieżącą aktualizację serwisu internetowego Związku Metropolitalnego oraz prowadzenie oficjalnych profili Związku Metropolitalnego w mediach społecznościowych.

Dawid Pasek

e-mail: d.pasek@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 28

Departament Marki i Komunikacji Marketingowej 

Do zakresu zadań tego departamentu należy realizacja i ewaluacja Strategii Marki i Komunikacji Marketingowej GZM, organizowanie oraz wspieranie wydarzeń, imprez i konkursów promujących GZM, prowadzenie badań marketingowych i ewaluacyjnych. Zajmuje się także obsługą w zakresie wydawania zgody na używanie logo GZM.

Daria Kosmala

e-mail: d.kosmala@metropoliagzm.pl

telefon: +48 722 300 062

Witold Czyż

e-mail: w.czyz@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 64

Witold Czyż

e-mail: w.czyz@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 64

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Infrastrukturą

Do zakresu działań departamentu należy stworzenie odpowiednich warunków osobowych oraz zapewnienie warunków techniczno-administracyjnych do sprawnego funkcjonowania urzędu metropolitalnego.

Jadwiga Sowa

e-mail: j.sowa@metropoliagzm.pl

tel: +48 32 718 07 46

telefon: +48 32 718 07 33

Małgorzata Paszkowska-Zając

e-mail: m.paszkowska-zajac@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 47

Anna Kosmęda

e-mail: a.kosmeda@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 32

Skip to content