Logotypy

Logotyp Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest elementem jej identyfikacji wizualnej, umieszczanym na materiałach informacyjnych i promocyjnych, przygotowywanych przez GZM i podległe jej jednostki. Logotyp może być udostępniony bezpłatnie podmiotom spoza Urzędu Metropolitalnego GZM, jednak jego umieszczanie wymaga pozwolenia i musi być zgodne ze wzorem. Poprawność wykorzystania logotypu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wymaga zatwierdzenia przez Departament Promocji i Komunikacji Społecznej GZM. W celu zatwierdzenia projektu, należy przesłać go na adres: promocja@metropoliagzm.pl.

Znak graficzny stanowi część księgi znaku opracowanej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Logo najczęściej zamieszczane jest na materiałach reklamowych i gadżetach (na materiałach promocyjnych, informacyjnych, drukowanych, audiowizualnych i elektronicznych, w tym m.in. w listownikach i papeteriach, nośnikach informacyjnych, w internecie, telewizji, w mediach społecznościowych, w ogłoszeniach prasowych, reklamach, gadżetach oraz innych ujętych w księdze znaku GZM).

Logotyp występuje w następujących konfiguracjach:
• samodzielny znak graficzny pod postacią strzelistej litery „M” z akcentem;
• znak graficzny „M” z podpisem na dole: „Metropolia GZM” lub „Metropolis GZM”;
• samodzielny napis: „Metropolia GZM” lub „Metropolis GZM”;
• znak graficzny „M” z napisem po prawej stronie: „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”.

Podstawowym kolorem logotypu jest fuksja. Czcionka użyta w logotypie to Arca Majora. Logotyp może występować także w innych kolorach, w zależności od tła na jakim się znajduje, ale kolorystyka nie może wykraczać poza warianty zdefiniowane w księdze znaku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.