Metropolia działamy!

Metropolia to naturalne miejsce do testowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań o znaczeniu ponadlokalnym. To również doskonała platforma współpracy z partnerami nie tylko w ramach, ale i spoza Metropolii. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o podejmowanych przez nas działaniach i realizowanych projektach.