Nasze zadania

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to potencjał tkwiący w różnorodności i wspólnej aktywności opartej na integracji, koordynacji i wspieraniu rozwoju branż kluczowych. Wszystko po to, by poprawić jakość i komfort życia mieszkańców oraz zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną miast i gmin GZM.  

Metropolia powstała na mocy dedykowanej jej ustawy, wskazującej zadania, do których realizacji została powołana: 

  • wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego 
  • integracja oraz koordynowanie inwestycji związanych z transportem publicznym
  • kształtowanie ładu przestrzennego
  • współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich
  • promocji związku metropolitalnego i jego obszaru. 

W ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania, Metropolii udało się wdrożyć rozwiązania, na które mieszkańcy konurbacji śląskiej czekali od prawie 20 lat. 

To m.in. wspólna taryfa dla biletów komunikacji miejskiej czy bezpłatne przejazdy dla najmłodszych mieszkańców. Metropolia niebawem może stać się inkubatorem dla rozwoju technologii dronowej dzięki zawartemu porozumieniu z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej ws. utworzenia Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów. 

O realizowanych przez Metropolię projektach, możecie Państwo przeczytać w zakładce „Metropolia działamy!” oraz „Metropolia jedziemy!”