1

Sosnowiec wprowadza bon żłobkowy

Bon żłobkowy. Pod takim hasłem od stycznia 2022 roku miasto będzie przekazywało wsparcie finansowe do pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach. Od nowego roku miasto zwiększy finanse na ten cel, co pozwoli na objęcie pomocą większej liczby dzieci. Zmieni się również sposób przekazywania pieniędzy.

Dotychczas dotacja wypłacana była tylko tym niepublicznym żłobkom, które zostały wybrane w konkursie ofert, a wsparcie trafiało bezpośrednio na konto placówki. Takie rozwiązanie pozwalało na współfinansowanie kwotą 500 zł miesięcznie pobytu dla ok. 600 dzieci. W skali roku to 3,6 mln zł.

Od nowego roku kwota zostanie zwiększona do prawie 4,6 mln zł, co pozwoli dofinansowanie pobytu nawet 766 dzieci. Dotacja wypłacana będzie na podstawie wniosku rodzica, zgodnie z przedstawionym potwierdzeniem dokonania opłaty za żłobek za dany miesiąc. – To oznacza, że rodzice nie muszą martwić się i szukać niepublicznej placówki, która w konkursie otrzymała dofinansowanie. Można powiedzieć, że teraz dotacja będzie „szła” za dzieckiem – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Warto przypomnieć, że 2015 roku w Sosnowcu było 240 miejsc w oddziałach żłobka miejskiego. Już na początku 2022 roku będzie ich prawie 600!

Źródło: UM Sosnowiec
Zmiany w katowickich żłobkach

Zmiany dla rodziców najmłodszych dzieci. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim będzie uzależniona od sytuacji dochodowej rodziny – a najmniej zamożne osoby będą mogły liczyć na wsparcie miasta.

Od kilku lat liczba miejsc w katowickich żłobkach cały czas rośnie. Decyzją prezydenta Marcina Krupy w latach 2015-2019 powstało 330 nowych miejsc w żłobkach miejskich i jest ich dziś 949.

– Stawka za opiekę w żłobku miejskim w Katowicach należy do najniższych w Polscei wynosi dziś 150 zł. Ponadto Katowice, jako jedno z nielicznych polskich miast, dofinansowują miejsca dla dzieci w żłobkach prywatnych dopłacając 600 zł do opieki nad jednym dzieckiem, dzięki czemu koszty ponoszone przez rodziców są znacząco mniejsze – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Na terenie Katowic zarejestrowane są łącznie 42 żłobki niepubliczne oraz dwa kluby dziecięce, które łącznie posiadają 1810 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Tym samym w Katowicach jest łącznie 2759 miejsc opieki żłobkowej.

Opłaty za pobyt dziecka w żłobkach miejskich nie były zwiększane od 2011 roku. Od tego czasu znacząco wzrosły koszty związane z prowadzeniem żłobków – m.in. koszt energii, płacy minimalnej. Od roku 2011 (od którego utrzymana została stawka za pobyt na poziomie 150 zł) średnie miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 44,29% w stosunku do roku 2019.

Koszty energii elektrycznej w roku 2019 wzrosły w stosunku do roku 2011 o 45,05 %.

Wzrost kosztów za wynagrodzenia, kosztów energii oraz zmiany na rynku cen wpłynęły na wzrost kosztów utrzymania działalności Żłobka Miejskiego. Średni miesięczny koszt 1 miejsca w roku 2019 wynosił o 531,00zł więcej w stosunku do roku 2011, co oznacza jego wzrost o  43,63%.

Znaczący wzrost niezależnych od nas kosztów spowodował konieczność dokonania zmian w opłacie za żłobek miejski, która do tej pory należy do najniższych w Polsce. Chcąc utrzymać wysokie standardy opieki żłobkowej postanowiliśmy uzależnić wysokość opłaty od dochodów osiąganych na jednego członka rodziny. Jednocześnie najmniej zamożnym mieszkańcom Katowic zapewnimy dodatkowe wsparcie, tak by sytuacja materialna nie przekreślała szans na skorzystanie z możliwości umieszczenia dziecka w żłobku. Jednocześnie pozyskane w ten sposób środki przeznaczymy na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc w żłobkach, by doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy chętni znajdą miejsce w żłobku.

W sprawie zmian opłat przygotowany został projekt uchwały rady miasta, który będzie podlegał konsultacjom społecznym na platformie konsultacyjnej a następnie będzie procedowany na sesji Rady Miasta Katowice. Projekt zakłada, by w trosce o najmniej zamożnych mieszkańców wprowadzić regulację uzależnienia wysokości opłaty stałej w Żłobku Miejskim od wysokości dochodów rodziny, z równoczesnym zabezpieczeniem pomocy finansowej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na opłatę stałą dla najuboższych rodzin.

Dla rodzin z najniższymi dochodami – do 1100 zł netto na osobę chcemy utrzymać aktualnie obowiązującą stawkę opłaty za pobyt w wysokości 150 zł, a dla pozostałych osób wprowadzić dwa progi dochodowe. Dla rodzin o dochodzie na jednego członka rodziny do 2300,00 zł netto opłata wyniesie 250 zł, a powyżej tej kwoty – 400 zł.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w postaci sfinansowania lub dofinansowania do opłaty stałej. Do korzystania z dopłaty do opłaty stałej w żłobkach uprawnieni będą nie tylko rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego. Wprowadza się bowiem zmianę polegającą na umożliwieniu otrzymania  wsparcia finansowego również rodzicom dzieci korzystających z usług katowickich żłobków niepublicznych.

W przypadku żłobków miejskich i dochodu na osobę do 1 056 zł dopłata może pokryć cały koszt. Natomiast w żłobkach niepublicznych dopłata będzie uzależniona od dochodu i wyniesie maksymalnie 500 zł (przy dochodach do 580,80 zł na osobę) lub maksymalnie 400 zł (przy dochodach od 580,81 zł do 1056,00 zł).

Warto podkreślić, że dofinansowanie do opłaty stałej w żłobku niepublicznym przyznawane będzie niezależnie od miejskiego dofinansowania do opłaty w wysokości 600 zł, które otrzymują żłobki niepubliczne do katowickich dzieci. Dofinansowania te nie wykluczają się wzajemnie.

Poniższa tabela przedstawia wzrost liczby miejsc w Oddziałach Żłobka Miejskiego w Katowicach w ostatnich latach.

Rok Liczba oddziałów żłobka Łączna liczba miejsc w żłobku
2014 10 619
2015 10 619
2016 11 789
2017 11 789
2018 13 921
2019 13 949

Źródło: UM Katowice
Chełmski bon żłobkowy

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/119/2020 z dnia 29 września 2020r. wprowadzono „Chełmski Bon Żłobkowy”. Jest on formą świadczenia pieniężnego na rzecz rodzin z gminy Chełm Śląski i ma na celu częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 3, mieszkającym na terenie gminy Chełm Śląski, którzy są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową i w ramach zapewnienia opieki nad swoim dzieckiem zawarli umowę z publicznym lub niepublicznym żłobkiem lub klubem dziecięcym. Świadczenie przysługuje również rodzicom, którzy między innymi z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, kontynuowania nauki w systemie dziennym, odbywania stażu lub szkolenia zawodowego nie są zatrudnieni i nie wykonują pracy zarobkowej. Wysokość świadczenia w ramach bonu żłobkowego wynosić będzie 300 złotych miesięcznie. Chełmski Bon Żłobkowy będzie przyznawany na wniosek rodzica na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

Wniosek o przyznanie Chełmskiego Bonu Żłobkowego na rok szkolny 2020/2021 dostępny jest na stronie internetowej GOPS, można również go pobrać i składać osobiście od 02.11.2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, ul. Techników 18 w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30

wtorek 7:30 – 17:00

piątek 7:30 – 14:00

gopschelmsl.naszops.pl/

Źródło: UG Chełm Śląski
Nowy żłobek w Będzinie

W poniedziałek 26 października 2020 roku rozpoczął działalność Żłobek Miejski nr 3 w Będzinie przy ul. Sportowej 1. Samorząd Miasta Będzina na utworzenie nowej placówki opieki nad dziećmi do lat 3 uzyskał 1.550.000 zł z rządowego programu „Maluch+”, a z własnych środków przeznaczył na realizację zadania 387.500 zł.

W rzeczywistości koszt tegorocznej inwestycji był znacznie większy, bowiem adaptacja budynku, zlikwidowanego w wyniku reformy oświaty gimnazjum, na nową siedzibę Przedszkola Miejskiego nr 1 i trzeci samorządowy żłobek kosztowała 5 milionów złotych.

Rada Miejska Będzina podjęła w bieżącym roku dwie uchwały: uchwałę Nr XX/148/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 3 w Będzinie oraz uchwałę Nr XXIII/177/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Będzinie.

Decyzja o realizacji inwestycji wynika z konsekwentnie prowadzonej w naszym mieście polityki prorodzinnej, dzięki której zapewniono pełną dostępność do edukacji przedszkolnej dzieciom w wieku od 3 do 6 lat, wzrost liczby miejsc w żłobkach oraz poprawę standardów opieki nad dziećmi do lat 3.

Na parterze budynku przy ulicy Sportowej 1 zaplanowano miejsca dla 62 dzieci. Wnętrza zostały zaprojektowane z myślą o komforcie najmłodszych mieszkańców naszego miasta.Cztery przestronne sale zajęć z zapleczem sanitarnym są kolorowe, wyposażone w niezbędne meble i atrakcyjne pomoce do pracy z maluchami.

Zagospodarowanie terenu uwzględnia także plac zabaw z urządzeniami dla najmłodszych oraz zieloną murawę do zabaw integracyjnych. Dodatkowym atutem jest sala gimnastyczna wykorzystywana wspólnie z przedszkolakami do organizacji zajęć ruchowych, korekcyjnych, kreatywnych zabaw konstrukcyjnych i tematycznych. Miejsce to wyposażono m.in. w miniściankę wspinaczkową, basen z piłeczkami, zestawy piankowe, kształtki, materace, tory przeszkód.

Teren żłobka jest ogrodzony. Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada podjazdy, odpowiednie toalety. Posiłki dla maluchów przygotowuje nowoczesna kuchnia, a nad ich wartością czuwa zatrudniona w żłobku dietetyczka.

Żłobek zlokalizowany jest w bardzo dobrze skomunikowanym miejscu, w pobliżu są przystanki autobusowe i tramwajowe, blisko stąd do dużych będzińskich osiedli. Dla zmotoryzowanych jest wiele miejsc parkingowych.

Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 przy ul. Sportowej 1 w Będzinie zdecydowanie poszerzyło w mieście infrastrukturę w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i w znacznym stopniu ograniczyło problemy z zaspokojeniem potrzeb lokalnej społeczności na tego typu usługi. Po uruchomieniu nowego żłobka liczba miejsc w żłobkach miejskich wzrosła niemal o 40%.

Źródło: UM Będzin
Sąd potwierdził obniżenie opłat za żłobek w czasie pandemii

W kwietniu br. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie obniżenia opłat za żłobek w czasie jego zamknięcia wynikającego z pandemii koronawirusa. Wojewoda Śląski podjął jednak rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzając nieważność uchwały. Urząd Miasta odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który to potwierdził stanowisko gminy.

W kwietniu br. Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj zaproponowała, z uwagi na trwający stan epidemii, obniżenie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim o 40 procent.  Miesięczną opłatę zmniejszono z 338 zł do 200 zł. Kwota ta umożliwia podtrzymanie funkcjonowania placówki bez zwolnień pracowników.

O obniżeniu wysokości opłat za żłobek informowaliśmy w kwietniu br. – Obniżenie opłat za żłobek tematem najbliższej sesji Rady Miasta.

Niestety Wojewoda Śląski podjął rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzając nieważność uchwały. Miasto skierowało sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nie podzielił zdania wojewody – uchylając jego rozstrzygnięcie nadzorcze i przyznając rację radnym Rady Miasta Piekary Śląskie.

Sąd stwierdził, że Rada Miasta posiada kompetencje do ustalania powyższych opłat i nie naruszyła prawa, gdy zróżnicowała jedną z nich. Istnieje przepis, który upoważnia radę do uchwalenia opłaty i nie zawiera ograniczenia, że może być ustalona w tylko jednej wysokości.

Ponadto WSA powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że “opłata za pobyt dziecka w żłobku, może być skalkulowana tak, by w pewnym stopniu, uwzględniać również gotowość żłobka do świadczenia usług. Zapewnienie bowiem konkretnemu dziecku miejsca w żłobku, skutkuje tym, że niezależnie od tego, czy dziecko to z usług żłobka koszta cały czas, czy też tylko częściowo, miejsce jego jest cały czas dla niego zarezerwowane. Podczas jego nieobecności nie może zostać udostępnione innemu dziecku, to zaś przekłada się w oczywisty sposób na ogólne koszty związane z działalnością placówki”. 

Sąd stwierdził, że to nie uchwała Rady Miasta została podjęta z naruszeniem prawa, ale to rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody je naruszyło. Wojewodzie przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Poniżej zaskarżona uchwała Rady Miasta oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Pliki do pobrania: KLIKNIJ

Źródło: UM Piekary Śląskie
Katowickie żłobki będą dostępne przez całe wakacje

W Katowicach od 1 czerwca zostały ponownie otwarte placówki edukacyjne oraz żłobki. W okresie wakacyjnym placówki te w latach poprzednich były dostępne w ograniczonym zakresie, natomiast w tym roku z uwagi na sytuację, oddziały żłobka miejskiego będą dostępne przez całe wakacje.

– Mając na uwadze trudną sytuację w jakiej znaleźli się rodzice najmniejszych mieszkańców Katowic w związku z ogłoszonym stanem epidemii w kraju oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, podjąłem decyzję, że wszystkie oddziały Żłobka Miejskiego będą dostępne przez całe wakacje – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Dostępność usług żłobkowych została określona z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Opieka będzie świadczona zgodnie z poniższym wykazem.

Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach Lipiec Sierpień
Ligonia 43 7:00-16:00 6:00-17:00
Szeptyckiego 1 6:00-17:00 7:00-16:00
Ordona 3A 6:00-17:00 7:00-16:00
Bytomska 8A 7:00-16:00 6:00-17:00
Tysiąclecia 45 6:00-17:00 7:00-16:00
Uniwersytecka 15 7:00-16:00 6:00-17:00
Grzegorzka 2 6:00-17:00 7:00-16:00
Zadole 24A 7:00-16:00 6:00-17:00
Marcinkowskiego 13 6:00-17:00 7:00-16:00
Wojciecha 23A 6:00-17:00 7:00-16:00
Ciesielska 1 7:00-16:00 6:00-17:00
Al. Krzywoustego 9 7:00-16:00 6:00-17:00
T. Boya-Żeleńskiego 30A 6:00-17:00 7:00-16:00

Wszystkie placówki spełniają wytyczne sanitarne GIS w zakresie m.in. konieczności stosowania środków ochrony osobistej, takich jak maseczki, przyłbice, fartuchy, rękawiczki, płyny dezynfekujące czy też odkażania placówek i zasad bezpiecznego spożywania posiłków. W Katowicach wdrożone są również dodatkowe procedury, by zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że podjęcia tych wszystkich restrykcyjnych działań minimalizuje ryzyko zachorowania, ale nie jest wstanie go w 100% wykluczyć .

Nadal w placówkach w związku z reżimem sanitarnym obowiązują ograniczenia dotyczące ilości dzieci. Dlatego zarówno ze względów epidemicznych, jak i biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc, zwracamy uwagę, by rodzice, którzy mają możliwość pozostawienia dzieci w domach, nie posyłali ich do żłobków – zwraca uwagę Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta. 

Źródło: UM Katowice
Dezynfekcja przedszkoli i żłobków w Świętochłowicach

W przedszkolach i żłobkach miejskich, w których odbywają się zajęcia dla dzieci, trwają usługi dezynfekcji placówek. Dodatkowo sukcesywnie badani są nauczyciele przedszkolni na obecność koronawirusa.

W Przedszkolu Miejskim nr 2, 4, 8, 12 i 13 wykonano w pomieszczeniach użytkowych budynku usługę dezynfekcji. W kolejnych dniach usługa dezynfekcji zostanie wykonana w Przedszkolu Miejskim nr 1, 7, 9 i 11. W żłobkach oraz klubach dziecięcych zostanie także przeprowadzona dezynfekcja. Dodatkowo w Przedszkolu Miejskim nr 3 trwają przygotowania do remontu podłóg w salkach – w chwili obecnej przedszkole jest wyłączone z użytku.

Nauczycielom Przedszkola Miejskiego nr 2, 4, 8 i 12 i częściowo w Przedszkolu Miejskim nr 13 wykonano testy na obecność koronowirusa. Sukcesywnie badani są nauczyciele z kolejnych przedszkoli.

– Dla nas bardzo ważna jest kwestia bezpieczeństwa – zarówno dzieci, jak i pracowników przedszkoli. Dlatego też przeprowadzamy dezynfekcję wszystkich placówek, gdzie odbywają się zajęcia dla dzieci. Robimy wszystko, aby bezpieczeństwo było zapewnione w 100% dla dzieci i pracowników – mówi Adam Trzebinczyk, zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Na bieżąco dostarczane są także do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych środki ochronne związane z pandemią.

Źródło: UM Świętochłowice
Będzie żłobek w Maczkach, umowa podpisana

Od stycznia 2021 roku będzie w sosnowieckich Maczkach działał kolejny oddział Żłobka Miejskiego.

Tym razem na wsparcie będą mogły liczyć rodziny z południowo-wschodniej części Sosnowca, bowiem oddział żłobka miejskiego powstanie w Maczkach w budynku SP 37 przy ulicy Skwerowej 21. – Właśnie podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który najpierw zajmie się projektowaniem a potem wykonawstwem. Chcemy od stycznia 2021 roku zapewnić opiekę nad blisko 60 dzieci –  wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Żłobek zostanie wybudowany nad segmentem w którym obecnie mieści się przedszkole. Znajdą się tam trzy sale, kuchnia, zaplecze sanitarne i socjalne dla pracowników. Nie zabraknie również pomieszczenia w którym będzie można zostawić wózek, powstanie też szatnia, winda osobowa i kuchenna, a także taras. Zmodernizowany będzie również placu zabaw, by mogły z niego korzystać maluchy – Utworzymy trzy grupy: dla dzieci od 20 tygodnia do 1,5 roku życia i dwie grupy od 1,6 do 3 lat. Udało nam się pozyskać 1,5 mln zł wsparcia z programu „MALUCH+ ”2020 – mówi Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej. Inwestycja za którą jest odpowiedzialna firma Agea Star z Sosnowca będzie kosztowała 2,1 mln zł.

Warto pamiętać, że w lutym tego roku miasto uruchomiło największy oddział żłobka miejskiego przy ulicy Suchej, do którego uczęszcza 100 dzieci.

Przypomnijmy, że na koniec 2015 roku żłobek miejski mógł przyjąć 240 dzieci. Na chwilę obecną wliczając placówkę przy ulicy Suchej w siedmiu oddziałach Żłobka Miejskiego oraz dwóch Klubach Dziecięcych miasto dysponuje liczbą 478 miejsc. Po otwarciu oddziału w Maczkach liczba ta wzrośnie do 538. W placówkach niepublicznych są kolejne 624 miejsca. Miasto wspiera również pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych na terenie Sosnowca dopłacając 500 zł do pobytu 600 dzieci.

Źródło: UM Sosnowiec

Foto: UM SosnowiecMniejsza opłata za pobyt dziecka w żłobku miejskim w czasie pandemii

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bytomiu, radni przyjęli uchwałę regulującą opłaty za żłobek w czasie pandemii, który na ten czas zawiesił działalność. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest obniżenie opłaty stałej o 50 proc.

Przypomnijmy, że opłata za żłobek składa się z dwóch części – opłaty stałej uzależnionej od dochodów rodziny oraz opłaty za wyżywienie. Do tej pory opłata stała obejmowała cały miesiąc, a odliczane były jedynie kwoty posiłków. Nowe regulacje, z których skorzysta 75 rodzin, dają możliwość obniżenia do 50% opłaty stałej za okres, w którym zawieszono działalność placówki – mówi Lucyna Lenik, dyrektorka Żłobka Miejskiego nr 1.

I tak rodziny, które co miesiąc, mimo zamknięcia żłobka uiszczały opłatę stałą, otrzymają zwrot w wysokości 50 proc. wpłaconej kwoty.  Mimo iż od 1 czerwca placówka wznowiła działalność, rodzice po wypełnieniu wniosku otrzymają zwrot części opłaty stałej. Pieniądze trafią na ich konta lub zostaną zaksięgowane na poczet dalszych rozliczeń pobytu dzieci w placówce.

Zmierzenie się z zupełnie nową rzeczywistością wymagało dostosowania przepisów do zaistniałej sytuacji. Dzięki tej uchwale, która wchodzi w życie wstecznie, od 14 marca, będzie już możliwe dokonanie rozliczenia opłat poniesionych przez bytomskie rodziny – mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Uchwała wchodzi w życie od 12 czerwca.

Źródło: UM Bytom / AK
Żłobek i przedszkola otwarte od 2 czerwca; zajęcia w klasach I-III szkół podstawowych zawieszone do 8 czerwca

Zgodnie z piątkowymi zapowiedziami od 2 czerwca (wtorek) naszym mieście wznawiają działalność żłobek i przedszkola.

Zajęcia w klasach I–III szkół podstawowych oraz w siemianowickich Młodzieżowym Domu Kultury pozostają zawieszone do 8 czerwca, ponieważ jedynie ok. 3% rodziców wyraziło gotowość posyłania swoich pociech na te zajęcia.

Od dzisiaj (1 czerwca) szkoły podstawowe i średnie zapewniają uczniom konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

Placówki te będą funkcjonowały w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej lub Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, z zachowaniem przyjętych procedur bezpieczeństwa oraz postępowania na wypadek stwierdzenia, czy tylko podejrzenia o zakażenie. Ich dyrektorzy zostali zobowiązani do ścisłego nadzoru nad przestrzeganiem procedur przez pracowników.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie, autor: Piotr Pindur; fot. archiwum Biura Prasowego UM