Fundusz Solidarności: 40 mln zł na redukcję niskiej emisji

82 projekty inwestycyjne z 36 gmin, które uzyskają dotacje na łączną
kwotę ok. 51 mln zł – to efekt uchwały przyjętej przez Zgromadzenie GZM w
środę, 24 kwietnia. Dotacje zostaną przyznane w ramach drugiej edycji
Metropolitalnego Funduszu Solidarności, który tym razem ukierunkowany jest na redukcję
niskiej emisji. W sumie w 2019 r. do miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii w ramach funduszu trafi ok. 67 mln zł.

Znamy większość projektów, które
będą realizowane w ramach drugiej edycji Funduszu Solidarności. 20 mln zł
zostanie przeznaczone na realizację różnego rodzaju projektów rozwojowych w
gminach. Natomiast dodatkowe 40 mln zł, które dodano do puli funduszu w marcu
tego roku, zostanie przeznaczone wyłącznie na inwestycje wpływające na poprawę
jakości powietrza. Resztę puli tworzą środki niewykorzystane w ubiegłorocznej
edycji funduszu.

–  Mówiąc o zadaniach wymierzonych w walkę ze smogiem, mamy na myśli różnego rodzaju inwestycje ograniczające niską emisję – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący GZM.


Chodzi o takie działania, jak poprawa efektywności energetycznej budynków
poprzez termomodernizację, ale też np. budowanie nowych ścieżek rowerowych,
które przekładają się na popularyzację bezemisyjnego środka transportu, jakim
jest rower – dodaje.

Podczas sesji Zgromadzenia
przyjęto uchwałę, dzięki której 36 gmin otrzyma dotacje celowe na łączną kwotę 51
157 798 zł. Na liście zgłoszonych zadań dominują projekty związane z
termomodernizacją placówek oświatowych i budynków użyteczności publicznej.
Wśród projektów znajdziemy też zadania związane z budową lub modernizacją
oświetlenia ulicznego, modernizacją miejsc rekreacji czy budową dróg
rowerowych.

Największe dotacje uzyskały m.in.
Zabrze (3,6 mln zł), Bytom (3,4 mln zł), Gliwice (3,2 mln zł). Wykaz projektów
oraz wysokość przyznanej dotacji są załącznikiem do podjętej uchwały.

– Lista zadań inwestycyjnych,
które otrzymają dofinansowanie w ramach Funduszu Solidarności na 2019 r. nie
jest jeszcze zamknięta – mówi Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu
Projektów i Inwestycji GZM.

– Gminy, które dotąd nie zgłosiły
swoich projektów, będą mogły to zrobić podczas kolejnych rund naboru w maju i
czerwcu. Łączna pula dotacji w tegorocznym Funduszu wynosi ok. 67 mln zł. 60
mln zł zostało zapisane w budżecie na ten rok, natomiast 7 mln zł nie zostało
wykorzystane przez gminy w poprzedniej edycji funduszu – dodaje.

Przypomnijmy, że dotacje celowe
przyznawane są na konkretne zadania inwestycyjne, które gminy zgłaszają za pośrednictwem
liderów swoich podregionów: Katowic, Sosnowca, Bytomia, Gliwic i Tychów. Następnie
projekty podlegają ocenie pod kątem formalno-prawnym i te, które uzyskają pozytywną
ocenę zatwierdzane są przez Zarząd GZM. W dalszej kolejności lista ocenionych
pozytywnie projektów przedstawiana jest Zgromadzeniu GZM, które podejmuje
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.