Rekordowa liczba wniosków w budżecie partycypacyjnym w Tychach

Zakończył się nabór wniosków do VI edycji Budżetu
Partycypacyjnego. Wpłynęły  202 wnioski –
najwięcej w historii tyskiego budżetu,  ta liczba może się jeszcze
zmienić,  bo wciąż spływają wnioski
wysłane pocztą.

Od trzech lat regularnie rośnie liczba wniosków, które mieszkańcy składają w ramach kolejnych edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku padł rekord, po raz pierwszy do magistratu wpłynęło ponad 200 wniosków.

– To dowód na to, że program wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców,
a  tyszanie chc
ą współdecydować o
tym, jakie projekty, istotne dla nich czy dla ich s
ąsiadów mają być  realizowane. To ważne w
kontek
ście
budowania spo
łeczeństwa obywatelskiego – mówi Maciej Gramatyka- z-ca prezydenta miasta Tychy ds. społecznych. 

Wśród projektów, które dotyczą konkretnych dzielnic miasta
tradycyjnie już, podobnie jak w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego,
pojawiły się propozycje dotyczące budowy chodników, parkingów i oświetlenia, a
także altan śmietnikowych i nasadzeń zieleni.

– Niezmiennie popularnością cieszą się także place zabaw i
siłownie plenerowe. W VI edycji budżetu pojawiły się też wnioski dotyczące
organizacji, festynów, warsztatów oraz imprez integracyjnych –
wylicza Krystyna Rumieniuich z UM Tychy.

W tegorocznej edycji po raz pierwszy można było zgłaszać projekty
ogólnomiejskie -skierowane
są do mieszkańców całego
miasta. W sumie wpłynęło ich 40, najwięcej z nich dotyczyło
placówek oświatowych.  

Po
raz drugi w tyskich budżecie partycypacyjnym swoje propozycje
zgłaszać  mogły dzieci (wcześniej, by uczestniczyć w programie trzeba było mieć skończone 16 lat).  Z takiej
możliwości skorzystał np. 9-letni Patryk.

– 9-latek w przesłanym wniosku przedstawił projekt o
nazwie „Wyskocz na miasto”. Chodzi o budowę parkuru, czyli
przestrzeni wypełnionej murkami, schodami i innymi przeszkodami, które w ramach
zabawy należy pokonać w jak najbardziej efektywny sposób –
mówi
Iwona Bińkowska z UM Tychy.

Teraz czas na kolejny etap – ocenę formalną i merytoryczną
wniosków, która potrwa do 30 kwietnia. Na maj i czerwiec zaplanowano  spotkania z mieszkańcami Okręgów
Konsultacyjnych.  Głosowanie
potrwa od 6 września
do 20 września
2019 r. Nazwy projektów,
jakie w tej edycji budżetu
partycypacyjnego zostaną
zrealizowane poznamy 4 października
2019 roku.

Wszelkie informacje dot. Budżetu Partycypacyjnego w Tychach można znaleźć na stronie: razemtychy.pl.

Źródło: tychy.pl