XVI Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Już po raz 16. w Rudzie Śląskiej odbędzie się Tydzień
Godności Osób Niepełnosprawnych. To czas, kiedy klucz do miasta jest
właśnie w ich rękach. – To wyjątkowa grupa osób, od której każdy z nas może
czerpać siłę i pozytywną energię
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
W ramach wydarzenia zaplanowano pikniki, warsztaty i turnieje. XVI Tydzień
Godności Osób Niepełnosprawnych będzie trwał od 17 do 27 maja 2019 r.

Uroczystości otworzy msza św. w Sanktuarium Matki
Bożej z Lourdes w Kochłowicach, która rozpocznie się 17 maja o godz. 9.00. Po
nabożeństwie uczestnicy przejdą pod „Dom św. Józefa” /ul. Oddziałów Młodzieży
Powstańczej 3/, gdzie nastąpi przekazanie klucza do miasta. Po jego otrzymaniu
uczestnicy zaproszą do restauracji „Maciej”, gdzie odbędzie się koncert „Muzyka
łączy”.

Na sobotę, 18 maja, w godz. 15.00 – 19.00 zaplanowano
piknik integracyjny na terenie stadionu Grunwaldu w Halembie, który zorganizuje
Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej. Natomiast w poniedziałek /20.05/ odbędzie
się Dzień Otwarty w Polskim Związku Niewidomych koło Ruda Śląska. W tym samym
dniu Powiatowy Urząd Pracy zorganizuje indywidualne konsultacje z doradcą
zawodowym /godz. 8.00-14.00/, a także warsztaty artystyczne dla osób z
niepełnosprawnościami /godz. 10.00-12.00/.

Wtorek i środa upłyną pod znakiem Olimpiady Radości,
którą w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie zorganizuje
Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”. Nie są to jedyne
atrakcje zaplanowane na te dni. We wtorek Szkoła Podstawowa nr 35 w Rudzie
zorganizuje warsztaty taneczne „60 tańców na 60-lecie Rudy Śląskiej”, a w
Rudzkim Stowarzyszeniu Amazonek „Relaks” odbędzie się dzień otwarty. Z kolei w
środę /22.05/ Szkoła Podstawowa nr 11 w Bielszowicach zaprosi na imprezę
integracyjną, a Ośrodek Święta Elżbieta zorganizuje turniej szachowy i
warcabowy.

W czwartek /23.05/ sprzed Centrum
Handlowo-Rozrywkowego Ruda Śląska „Plaza” do „Szkoły Życia” przejdzie pochód
godności, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 12 oraz
Stowarzyszenie „Otwarte Serca” /godz. 9.30/. Również na ten dzień zaplanowany
jest XIV Turniej Skata i Remika w DPS „Senior” w Orzegowie /start godz. 9.00/
oraz Turniej bowlingowy w CH-R Ruda Śląska „Plaza”, którego organizatorem jest
DPS z Kochłowic /godz. 10.30/.

Piątek /24.05/ zapowiada się równie aktywnie. W hali
sportowej Zgody w Bielszowicach o godz. 10.30 rozpocznie się IV Olimpiada
Specjalna dla Osób Niepełnosprawnych, którą zorganizuje SP nr 13 oraz Fundacja
„Edukacja Marzeń”. Natomiast w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci
Niepełnosprawnych w Bykowinie odbędzie się piknik rodzinny, którego
współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Jaskółka” /początek o 9.30/.

Zdolności artystyczne będzie można podziwiać w Galerii
„Fryna” w Miejskim Centrum Kultury, gdzie w sobotę /25.05/ odbędzie się
podsumowanie wystawy, a także plener malarski /godz. 10.00 na placu Jana Pawła
II/.

Zakończenie TGON nastąpi 27 maja /poniedziałek/. Na
ostatni dzień zaplanowano konkurs karaoke w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”
/godz. 9.00-13.00/ oraz Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych,
który odbędzie się na stadionie Grunwaldu /godz. 9.30/. W organizację obchodów
włączyła się również Szkoła Ponadgimnazjalna nr 7 Specjalna poprzez
przygotowanie i kolportaż ulotek z ważnymi informacjami dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin. – Serdecznie zapraszam do udziału w
przygotowanych atrakcjach
– mówi Halina Ignor, pełnomocnik prezydenta
miasta ds. osób niepełnosprawnych. – Ten wyjątkowy czas zawsze jest
pełen radości i uśmiechu
– podkreśla.

W 2018 roku całkowity budżet pomocy społecznej
przeznaczony na zapewnienie różnych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych
wynosił 20 082 245,14 zł. Kwota ta obejmuje koszt utrzymania mieszkańców
w domach pomocy społecznej na terenie miasta, który w zeszłym roku wyniósł
12 923 870,70 zł (z budżetu miasta przeznaczono kwotę
8 349 736,70 zł; pozostałe środki w wysokości 4 574 134,00
zł pochodzą z budżetu Wojewody). Dodatkowo na utrzymanie mieszkańców w DPS–ach
działających poza Rudą Śląską z budżetu miasta przeznaczono
4 692 634,84 zł. Na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy
miasto przekazało z budżetu Wojewody środki w wysokości: 1 191 381,10
zł. Na usługi opiekuńcze w budżecie miejskim przeznaczono 720 878,96 zł,
a na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi – 302 695,54 zł (budżet Wojewody). Budżet obejmował również
dofinansowanie do utrzymania działalności warsztatów terapii zajęciowej. Było
to 10% całkowitych kosztów działalności oraz dofinansowanie do pobytu rudzian w
WTZ poza miastem w wysokości 250 784 zł.

Ponadto Ruda Śląska otrzymała środki z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości
3 411 868,80 zł. – Środki przeznaczono na realizację zadań
ustawowych, tj. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier
architektonicznych i technicznych, uczestnictwo dzieci oraz młodzieży
niepełnosprawnej i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, realizację
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz dofinansowanie zajęć klubowych
przy warsztatach terapii zajęciowej
– wylicza wiceprezydent Anna
Krzysteczko. Program ma pomóc wyeliminować lub zmniejszyć bariery ograniczające
uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do
edukacji. Poza tym rudzki MOPS realizuje wypłaty zasiłków stałych (ponad 2,4
mln zł), dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i
rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (prawie 750 tys. zł), świadczeń
opiekuńczych wraz ze składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne
(w sumie niespełna 22 mln zł), zasiłków dla opiekuna (ponad 320 tys. zł) oraz
świadczeń jednorazowych „Za życiem” (w kwocie 68 tys. zł).

Z danych ONZ wynika, że ponad 650 milionów osób na świecie, czyli ok. 10% całej populacji, jest niepełnosprawnych w następstwie psychicznych, fizycznych lub sensorycznych niepełnosprawności. Według EHIS (Europejska Analiza Wywiadów Zdrowotnych), w zależności od przyjętego poziomu ograniczeń, w Polsce w 2014 roku było od 4,9 do 7,7 mln osób niepełnosprawnych. Prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne posiadało prawie 3,8 mln Polaków. W Rudzie Śląskiej według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych prawnie wynosiła 10 257 osób. W 2018 roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wydał 2715 orzeczeń o przyznaniu stopnia niepełnosprawności osobom dorosłym, a osobom poniżej 16. roku życia – 603 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

Źródło: UM Ruda Śląska