Drony pozwolą odetchnąć czystym powietrzem. Eksperci podsumowali DroneLAB Środowisko

Wkrótce widok drona
kontrolującego dym wydobywający się z kominów nikogo nie powinien dziwić. W
środę, 15 maja, eksperci dziedzin ochrony środowiska, przedstawiciele branży
dronowej, samorządów i straży miejskiej spotkali się podczas „okrągłego stołu”
w Katowicach. Celem było podsumowanie dotychczasowych prac nad programem
„DroneLAB Środowisko”, który zainicjowano w marcu tego roku w
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Pierwsze loty w ramach „DroneLAB Środowisko”, dotyczące pomiaru niskiej emisji, odbyły się 16 marca w Katowicach i służyły sprawdzeniu wcześniej określonych wytycznych dla tego typu usługi. Testy odbywały się z udziałem Straży Miejskiej w Katowicach, która posiadała już wcześniejsze doświadczenia w zakresie kontroli jakości powietrza przy użyciu dronów. Zastępca komendanta Mariusz Sumara podkreślił podczas „okrągłego stołu”, że podczas niezależnych testów, w ciągu 15 dni katowiccy strażnicy byli w stanie sprawdzić 1000 budynków przy użyciu drona. Dodał, że taka liczba kontroli, przeprowadzana w sposób tradycyjny, zajęłaby kilka miesięcy.

Pierwsze doświadczenia zebrane w Katowicach – ale także w Elblągu,
który również uczestniczył w testach – pokazały, że drony mogą być z
powodzeniem wykorzystywane do poprawy jakości powietrza w wielu aspektach i
mogą być z łatwością wykorzystywane w miastach.

Egzekwowanie uchwał
antysmogowych

Po pierwsze, drony mogą służyć do skutecznego egzekwowania
postanowień uchwał antysmogowych i zakazu spalania śmieci. Ważny jest także
aspekt ekonomiczny, ponieważ umożliwiają znaczne ograniczenie kosztów kontroli.
Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) umożliwia weryfikację
nawet kilkuset palenisk w ciągu zaledwie dwóch godzin lotu i przy dobrej
kalibracji urządzeń pomiarowych wskazuje z dużą pewnością paleniska, w których
mogło dojść do złamania prawa i które wymagają bezpośredniego zbadania
(pobrania próbek z komina).

Walka z ubóstwem energetycznym

BSP umożliwiają szybką i skuteczną analizę dużego obszaru,
uławiają wytypowanie osiedli i domów stanowiących poważne zagrożenie dla
jakości powietrza. Jednocześnie pozwalają na zdiagnozowanie problemu ubóstwa
energetycznego i zaplanowanie skutecznych interwencji. Przeprowadzenie diagnozy
wskazuje kluczowe obszary (domy) odpowiedzialne za zwiększoną emisję
zanieczyszczeń powietrza na danym obszarze, zaś władze lokalne na podstawie
zdobytej wiedzy mogą zaproponować skuteczne interwencje (dofinansowanie wymiany
pieca czy termomodernizację).

Kształtowanie dobrych
postaw u mieszkańców

Kontrola palenisk z wykorzystaniem BSP odbywa się bardzo szybko i nie pozostawia czasu na wygaszenie paleniska w sytuacji, gdy właściciele posiadłości spalają np. śmieci. Świadomość nieoczekiwanej kontroli rodzi naturalny opór przed działaniami niezgodnymi z prawem. 

Program „DroneLAB Środowisko” zajmuje się szerokim zastosowaniem
BSP w służbie ochrony środowiska, a uczestniczą w nim samorządy, eksperci oraz
firmy z branży BSP. Jest on realizowany w ramach Centralnoeuropejskiego
Demonstratora Dronów. Koordynatorem dotychczasowych prac w ramach programu był
Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Program ma pomagać jednostkom samorządowym
zrozumieć, jak technologia BSP może być skutecznie wykorzystywana na rzecz
ochrony powietrza na terenie miast i gmin, i stanowić pomoc przy zamawianiu
tego typu usług.

Po spotkaniu w ramach „okrągłego stołu” zostanie wypracowany dokument z rekomendacjami dla samorządów, z którego będą mogły korzystać miasta i gminy w całej Polsce. Rekomendacje mogą odpowiadać na pytania m.in. w jakie czujniki powinny być wyposażone drony do pomiarów, jakie wymagania technologiczne powinny spełniać, albo ile osób musi brać udział w tego typu testach. Dokument ma być gotowy niebawem, tak aby z rekomendacji można było korzystać już od sezonu grzewczego 2019/2020.

Fot. Wojciech Mateusiak