Metropolia będzie współpracować z PKP PLK przy budowie Kolei Metropolitalnej

Podczas Zgromadzenia Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii Grzegorz Kwitek, wiceprzewodniczący GZM poinformował o wyrażeniu zgody przez zarząd PKP PLK na podpisanie listu intencyjnego o współpracy na rzecz rozwoju transportu kolejowego w Metropolii.   Zgromadzenie wyraziło również zgodę, by w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisać 26 mln zł dotacji dla Dąbrowy Górniczej na realizację inwestycji w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza Centrum. To kolejny bardzo ważny krok w kierunku budowy Kolei Metropolitalnej.

Deklarowana współpraca z PKP PLK ma
przyczynić się do powstania i rozwoju wypracowanej na początku tego roku przez
Metropolię GZM koncepcji Kolei Metropolitalnej. 

W myśl listu intencyjnego Metropolia
GZM zleci opracowanie studium wykonalności na potrzeby utworzenia Kolei
Metropolitalnej. W pracach nad przygotowaniem tego dokumentu ma uczestniczyć
PKP PLK SA.

Planowane Studium ma uwzględniać
inwestycje na odcinkach:

– Pyskowice-Gliwice-Chorzów
Batory-Katowice-Mysłowice,

-Dąbrowa Górnicza Ząbkowice- Katowice-Tychy,

-Chorzów Batory-Bytom -Tarnowskie Góry,

-Katowice Ligota-Mikołów-Łaziska
Górne.

-List intencyjny wymienia wszystkie
inwestycje, które są realizowane lub planowane do realizacji na naszym terenie.
Przede wszystkim określa, że oś główna Kolei Metropolitalnej jest zasadna i PKP
PLK w pełni popiera nasze działania- mówi Grzegorz Kwitek.

Metropolia deklaruje także wolę
dofinansowania przyszłych inwestycji. Ma ono dotyczyć zarówno opracowania
dokumentacji jak i realizacji robót budowlanych. Ponadto zamierza uczestniczyć
w rozmowach PKP PLK z gminami, w szczególności w zakresie zabezpieczenia
potrzeb terenowych pod planowane przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że w styczniu 2019 roku
Metropolia GZM zakończyła prace nad Koncepcją Kolei Metropolitalnej. Dokument
odpowiada na najważniejsze pytanie: w jaki sposób transport szynowy powinien
rozwijać się w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Koncepcja zawiera cztery
warianty rozwoju kolei – od podstawowego do najbardziej rozbudowanego, którego
koszt został oszacowany na ponad 16 mld zł. Realizacja całego projektu jest
przewidziana na co najmniej 10 lat.

List intencyjny dotyczy realizacji
wariantu I, którego realizacja może wynieść ponad 8 mld. zł.

Zgromadzenie GZM podjęło uchwałę o
zapisaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej 26 mln zł pomocy finansowej
Dąbrowie Górniczej na realizację projektu przebudowy infrastruktury kolejowej i
drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza Gołonóg. Pieniądze
mają zostać przeznaczone na realizację inwestycji w części kolejowej w latach
2020-2021. Ma ona służyć rozwojowi ruchu aglomeracyjnego.

Treść listu intencyjnego

Koncepcja
Kolei Metropolitalnej