W stronę nowoczesnego modelu transportu. Metropolia przetestuje rozwiązania międzynarodowego konsorcjum

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wspólnie z Zarządem Transportu Metropolitalnego rozpoczęły realizację projektu HARMONY

Nazwa „HARMONY”
wyraża główną ideę projektu, którą jest harmonijne połączenie wszystkich
środków transportu i możliwych do wdrożenia rozwiązań, w celu stworzenia modeli
sprawnego, efektywnego i ekologicznego transportu, które znajdą zastosowanie w
metropoliach i dużych organizmach miejskich.

Projekt „HARMONY” finansowany jest ze środków programu Horyzont 2020, który jest największym programem UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Projekt HARMONY będzie realizowany przy udziale inicjatywy CIVITAS  2020 tj. sieci miast dla miast, dążących do wprowadzenia czystszych, zrównoważonych i zintegrowanych rozwiązań transportowych. Dotychczas, w ramach CIVITAS 2020 przetestowano i wdrożono ponad 800 rozwiązań w zakresie transportu miejskiego, w 80 europejskich miastach.

Prace
nad projektem rozpoczęły się 1 czerwca 2019 r. i potrwają do końca 2022 roku. W
projekt zaangażowanych jest 21 parterów z 9 państw: Cypru, Grecji, Hiszpanii,
Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

W
skład konsorcjum wchodzą zarówno ośrodki naukowe i badawcze, międzynarodowe
koncerny, jak i obszary miejskie i metropolitalne. Efektem współpracy będzie
przygotowanie modelowego pakietu rozwiązań w systemie transportu i planowania
przestrzennego oraz rekomendacji związanych z wykorzystywaniem do celów
transportowych dronów i pojazdów autonomicznych.

Koordynatorem
projektu jest University College London. 

Więcej info: HARMONY