Metropolia: 113 zamawiających będzie kupować razem prąd. Ogłoszono przetarg

Blisko 1 TWh energii
elektrycznej w drodze przetargu zamierza nabyć grupa zakupowa utworzona przez
Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolię. W jej skład weszło 113 zamawiających.
Zakupiona w ten sposób energia elektryczna ma w latach 2020-2021 docierać do
326 instytucji. 

– To drugi grupowy zakup energii
elektrycznej realizowany przez Metropolię. W ten sposób chcemy zapewnić
atrakcyjne cenowo dostawy prądu. Stojąc na czele największej w Polsce grupy
zakupowej, dzięki wysokiemu wolumenowi zamówienia mamy większą siłę
negocjacyjną i możemy uzyskać korzystniejsze stawki u sprzedawców- wyjaśnia
Kazimierz Karolczak, przewodniczący GZM.

W skład grupy zakupowej wchodzi 113 zamawiających. To zarówno gminy wchodzące w skład Metropolii jak i samorządy spoza jej granic jak np. Rydułtowy oraz powiat zawierciański. Do grupy zakupowej przystąpiło także 55 instytucji Samorządu Województwa Śląskiego, m.in. Park Śląski, Muzeum Śląskie, Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” czy Stadion Śląski.  Zakupiona w ten sposób energia ma dotrzeć do 326 jednostek organizacyjnych samorządów – m.in. szkół i przedszkoli, szpitali, muzeów i teatrów, urzędów oraz zakładów komunalnych. Tańszy prąd będzie oświetlał ulice.

Łączna, szacunkowa wartość zamówienia na ok. 976 GWh wynosi ok. 439,4 mln. zł.

Grupowy zakup energii
elektrycznej jest realizowany przez Metropolię GZM po raz drugi. Do pierwszego
przetargu na rok 2019 stanęło 73 zamawiających.

 – Powiększenie Grupy
Zakupowej w kolejnym postępowaniu pokazuje zainteresowanie samorządów tą
inicjatywą oraz potwierdzenie sprawnej koordynacji działań tak dużej liczby
jednostek – dodaje Karolina Mucha-Kuś, Dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji

Metropolia GZM nie poprzestaje na
grupowym zakupie energii elektrycznej. W maju powstała licząca 21 gmin grupa
zakupowa gazu. Ogłoszenie przetargu na dostawy tego rodzaju energii planowane
jest na trzeci kwartał tego roku.

Warunki
przetargu