1

Rekrutacja do nowego projektu wsparcia

Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej grupy wsparcia Projektu „Nie=Pełnosprawni na rynku pracy 2”. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentami projektu są osoby z niepełnosprawnościami (z powiatów: pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, m. Tychy) w tym:

 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężona,
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Uwaga! Uczestnikami mogą być zarówno osoby bezrobotne/poszukujące pracy, jak i również pracujące.W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Trening motywacyjny
 • Trening umiejętności społecznych
 • Indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
 • Trening pomocy w poszukiwaniu pracy
 • BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE
 • STAŻE ZAWODOWE z GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA

do pobrania :

formularz zgłoszeniowy do projektu

Źródło: www.imielin.pl