Przebudowa DW 913 staje się faktem

9 września ruszyła przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913. Dzięki porozumieniu, które Gmina Psary zawarła z Województwem Śląskim przy okazji tej inwestycji wymieniona zostanie sieć wodociągowa i wybudowana kanalizacja sanitarna w pasie drogi.

Przebudowa 13 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 913

Przedsięwzięcie, finansowane z budżetu
województwa śląskiego, obejmuje przebudowę 13 km odcinka drogi
wojewódzkiej nr 913, który przebiega od skrzyżowania z DK 78 w
miejscowości Nowa Wieś – Celiny do skrzyżowania z DK 86 w
Będzinie.

Na całym modernizowanym odcinku powstanie nowa
jezdnia o szerokości od 6 do 7 m z nawierzchnią bitumiczną oraz
chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Prace obejmą
również przebudowę 10 obiektów inżynierskich, budowę 9
przepustów ekologicznych oraz wykonanie pionowych i poziomych
oznaczeń.

Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a jego całkowity koszt wyniesie
124 851 916,29 zł, z czego 50 150 000,00 zł stanowi pozyskana przez
samorząd wojewódzki unijna dotacja. Wykonawcą jest firma Strabag
Infrastruktura Południe Sp. z o.o., a planowany termin zakończenia
prac to lipiec 2021 roku.

Gmina Psary wymieni sieć wodociągową i wybuduje kanalizację sanitarną

Dzięki zawartemu pomiędzy Gminą Psary, a
Województwem Śląskim porozumieniu, równocześnie z przebudową DW
913 wymieniona zostanie sieć wodociągowa oraz wybudowana
kanalizacja sanitarna, o łącznej długości 8 km, w Psarach i
Gródkowie na ul. Zwycięstwa oraz w Strzyżowicach na ul. Szosowej.
Dzięki temu, po odbiorach poszczególnych odcinków drogi, Zakład
Gospodarki Komunalnej będzie systematycznie podłączał mieszkańców
do nowej sieci. Dodatkowo wykonane zostanie zasilanie gablot na 6
wiatach przystankowych.

Koszt przedsięwzięcia po stronie Psar wynosi 7
287 970,27 mln zł.

Inwestycja wiąże się z dużymi utrudnieniami

Prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej
prowadzone będą od godz. 6:00 do 22:00 przez 6 dni w tygodniu. Na
remontowanych odcinkach pojawi się ruch wahadłowy lub wyznaczone
zostaną objazdy. Projekty organizacji ruchu, które wyznaczył
Wykonawca, zostały pozytywnie zaopiniowane m.in. przez zarządców
dróg, w tym GDDKiA oraz Starostwo Powiatowe w Będzinie oraz
zatwierdzone przez Marszałka Województwa Śląskiego. Bez względu
na to czy dany odcinek drogi będzie wyłączony z ruchu czy też
nie, nie są przewidziane zmiany trasy autobusów. Ponadto
przedsięwzięcie wiąże się z wycinką rosnących w pasie drogowym
drzew, która pozwoli na poszerzenie jezdni oraz budowę chodników i
ścieżek rowerowych.

Pierwsze prace już ruszyły

Pierwsze prace rozpoczęły się 9 września i obejmują odcinek drogi w Siemoni. W planach na ten rok jest również między innymi przebudowa dwóch odcinków DW 913 w gminie Psary. W październiku rozpocznie się modernizacja 300 m odcinka jezdni w okolicy centrum dystrybucyjnego firmy Lidl w Gródkowie. W tym samym miesiącu prace prowadzone będą również na 500 m odcinku drogi w niezabudowanym terenie od ul. Kolejowej w Gródkowie do przystanku autobusowego, znajdującego się w okolicy Szkoły Podstawowej. Na czas prowadzonych prac wprowadzone zostaną objazdy. Bez zmian pozostaną natomiast trasy przejazdu autobusów miejskich oraz autobusu szkolnego.