Ruszyła przebudowa ulicy Musialika w Bytomiu

Przebudowa jezdni, chodników, zjazdów, nowe przejścia dla pieszych, a także wymiana słupów oświetleniowych. To główne prace, jakie wykonane zostaną w związku z przebudową ulicy Musialika na odcinku od ul. Witczaka do ul. Alojzjanów. Prace właśnie się rozpoczęły.

Prace drogowe rozpoczęły się od  wymiany słupów oświetleniowych – już można zobaczyć w terenie ekipy monterskie pracujące dla firmy Tauron. Roboty zostały tak skoordynowane, aby roboty drogowe połączyć z wymianą oświetlenia na nowoczesne LED-owe.

Z kolei prace drogowe będą związane z rozbiórkami oraz regulacją krawężników. Przebudowa ul. Musialika na odcinku od ul. Witczaka do ul. Alojzjanów /o długości 650,0 mb/ obejmie wymianę warstw bitumicznych jezdni, regulację istniejących krawężników kamiennych, przebudowę zjazdów z kostki kamiennej, częściową wymianę i przebudowę chodników oraz wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu i co najważniejsze: trzech dodatkowych, bezpiecznych przejść dla pieszych – jednego przy ul. Witczaka i dwóch w rejonie nowego skate parku i promenady. W rejonie promenady zbudowane zostaną także progi zwalniające. Wszystkie te prace mają poprawić bezpieczeństwo osób korzystających ze skate parku oraz promenady.

W związku z realizowanymi pracami kierowcy muszą się spodziewać utrudnień drogowych. Organizacja ruchu na czas budowy przewiduje wprowadzenie kilka etapów realizacyjnych, polegających na połówkowym zamykaniu odcinków drogi ale z utrzymaniem przejezdności jezdni  i dojazdów do posesji. Wykonawca oraz Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu dołożą starań, aby ograniczyć uciążliwości związane z przebudową.

Wartość wszystkich prac wynosi 737 721 zł, z czego aż 50% to dofinansowanie, które gmina pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin zakończenia robót planowany jest na koniec listopada br.