Szkoły z nowymi boiskami

W połowie sierpnia ruszyły prace związane z budową dwóch nowoczesnych boisk – boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (ul. Budryka) oraz piłkarskiego przy Zespole Szkół Sportowych (ul. Mikołaja 3).

Oba powstają w miejscach już istniejących obiektów. Pierwsze z nich, o nawierzchni poliuretanowej przystosowane będzie do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, natomiast drugie zostanie pokryte sztuczną trawą oraz wyposażone w bramki piłkarskie. Dodatkowo boiska będą ogrodzone piłkochwytami oraz oświetlone. Przestrzeń wokół nich wypełnią elementy małej architektury, w tym ławki i kosze na śmieci. Nowe obiekty sportowe mają być już wkrótce gotowe do użytku: boisko przy ZSOiZ pod koniec października, a przy ZSS na początku listopada.