Uczczono pamięć Trzech Bohaterów i poświęcono sztandar Hufca ZHP

Harcerze z piekarskiego Hufca ZHP kolejny raz uczcili pamięć Trzech BohaterówHuberta
Hatki, Józefa Hadasia oraz Teodora Tomy, którzy 18 listopada 1941 roku
zostali straceni przez hitlerowskiego okupanta w parku w
Brzozowicach-Kamieniu za działalność konspiracyjną. W uroczystościach
wzięła udział Prezydent Piekar Śląskich Sława Umińska-Duraj.

18 listopada jest dla wielu Piekarzan,
zwłaszcza piekarskich harcerzy, dniem szczególnym. To czas, w którym
wspomina się patronów piekarskiego hufca, straconych przez niemieckich
żołnierzy za działania antyhitlerowskie.

Harcerze oraz zaproszeni goście oddali
hołd poległym Bohaterom w miejscu ich egzekucji, gdzie znajduje się
dzisiaj pomnik upamiętniający wydarzenia z 1941 roku. Kwiaty złożyli
przedstawiciele Urzędu Miasta na czele z Prezydent Piekar Śląskich Sławą
Umińską-Duraj, a także radny sejmiku województwa śląskiego Dariusz
Iskanin. Nie zabrakło także reprezentantów pocztów sztandarowych
organizacji działających na terenie miasta. Tegoroczne uroczystości w
parku w Brzozowicach-Kamieniu połączone były z poświęceniem nowego
sztandaru Hufca.