Metropolia planuje budowę autostrady dla rowerów

Velostrada 
ma połączyć miasta Zagłębia z Katowicami. Do realizacji tej inwestycji mogą zostać
wykorzystane dawne tereny poprzemysłowe i nieczynne trasy kolejowe. Rowerzyści
będą mogli wygodnie przemieszczać się szeroką trasą z systemem wjazdów i
zjazdów, oddzieloną od ruchu samochodów i pieszych. Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia ogłosiła przetarg na przygotowanie koncepcji przebiegu szybkiej
drogi dla rowerów.


Velostrada ma być kręgosłupem transportu rowerowego, który połączy miasta w
Metropolii. To działanie w kierunku integracji tej ważnej dla mieszkańców miast
infrastruktury – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Rower to równorzędny
środek transportu i uzupełnienie całego systemu transportowego. Zdajemy sobie
sprawę, że brak odpowiedniej infrastruktury, jest kluczowym czynnikiem,
powodującym to, że wybierany jest inny środek przemieszczania się. Dlatego
inicjujemy właśnie nasze działania, aby to zmienić i umożliwić mieszkańcom
szybkie podróżowanie na rowerach. To też istotne z punktu widzenia prac nad
utworzeniem Roweru Metropolitalnego – musimy mieć, gdzie na nim jeździć.
Planując przebieg Velostrady rozważamy również możliwość wykorzystania
potencjału, jaki tkwi w nieczynnych liniach kolejowych. To szansa na stworzenie
atrakcyjnych tras i rewitalizację terenów poprzemysłowych – tłumaczy Kazimierz
Karolczak.

O
dokładnym przebiegu Velostrady zadecydują wyniki przyszłej analizy w oparciu o
wyznaczone przez Metropolię trzy warianty trasy.  Każdy z nich zaczyna się
w Katowicach Zawodziu, w okolicach przecięcia się bulwarów Rawy z ul. Bohaterów
Monte Cassino, a kończy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Malinowe Górki koło
zbiornika Pogoria.  

Pierwszy
wariant zakłada, że trasa ma liczyć ponad 20 km łącząc Katowice, Sosnowiec oraz
Dąbrowę Górniczą. To plan minimum, zakładający wytyczenie trasy po dowolnym pod
względem obecnego przeznaczenia i ukształtowania terenie.

Możliwe
jest w tej sytuacji jeszcze sprawdzenie dodatkowo możliwości przebiegu trasy
przez Będzin lub Czeladź.

Drugi
wariant wymaga przygotowanie koncepcji przebiegu po śladzie nieczynnej linii
kolejowej liczącej ok. 30 km, przebiegającej przez Dąbrowę Górniczą, Będzin,
Czeladź, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Katowice i Mysłowice.

Trzeci
wariant także dotyczy wykorzystania nieczynnych linii kolejowych o długości 32
km, które przechodzą przez Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Mysłowice oraz
Katowice.

Przyszła
Velostrada zapewni szybki i bezpieczny przejazd dla rowerzystów. Będzie
odseparowana od ruchu samochodowego oraz ruchu pieszych z systemem
bezkolizyjnych zjazdów oraz skrzyżowań. Wymagać to może budowy tuneli i kładek.
Rowerzyści będą się przemieszczać dwupasmową drogą o minimum 4 m
szerokości z wyznaczonymi pasami ruchu. Według technicznych założeń można na
niej będzie osiągnąć prędkość ok. 30-40 km/h. Ponadto na trasie można będzie
skorzystać z punktów obsługi rowerów, zostaną wyznaczone miejsca parkingowe.
Dla większego bezpieczeństwa użytkowników, po zmroku zakłada się także na jej
odcinkach montaż oświetlenia.

Budowa
Velostrady wynika m.in. z założeń powstałego w 2018 r. Studium Metropolitalnych
Tras Rowerowych. W tym dokumencie znajdują się rozwiązania dotyczące
wyznaczania tras rowerowych.

Przy
realizacji przyszłej inwestycji będą miały zastosowanie przyjęte przez Metropolię
„Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”. Dokument ten
zawiera jednolite zalecenia i propozycje rozwiązań technicznych oraz
organizacji ruchu na trasach rowerowych.

Oferty
należy składać do 12 grudnia b.r. Po rozstrzygnięciu postępowania wyłoniona
firma ma 7 miesięcy czasu na przygotowanie koncepcji.

Warunki
przetargu

Velostrada: obszar analizy