Metropolia przygotowuje się do audytu terenów pod budowę Velostrady

Podpisano
list intencyjny o współpracy z firmą PRAGBUD, właścicielem odcinków nieczynnych
linii kolejowych, przez które może przebiegać przyszła Velostrada, łącząca
Katowice z miastami Zagłębia.

Szybka
droga dla rowerów to projekt Metropolii. W przyszłości rowerzyści będą mogli
się wygodnie przemieszczać od Katowic po Dąbrowę Górniczą. Ma to być szeroka
trasa z systemem wjazdów i zjazdów, oddzielona od ruchu samochodów i pieszych.
Będzie przebiegać przez nieczynne linie kolei przemysłowej.


Rozważamy trzy warianty poprowadzenia Velostrady. Podstawowy liczy ponad 20 km,
najdłuższy 32 km. Zanim jednak wybierzemy właściwe rozwiązanie, musimy ustalić
stan prawny i faktyczny nieruchomości– mówi Paweł Krzyżak, zastępca dyrektora
Departamentu Projektów i Inwestycji.

List
intencyjny między Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a PRAGBUD Sp. z o.o.
zakłada współpracę nad ustaleniem statusu prawnego oraz stanu technicznego
nieruchomości – gruntów oraz infrastruktury podczas audytu przebiegu zakładanej
trasy. W praktyce właściciel gruntów może m.in. udostępnić niezbędną
dokumentację  oraz udzielać wyjaśnień podczas prac nad przygotowaniem
koncepcji. Ponadto Metropolia i PRAGBUD wyraziły intencję podjęcia negocjacji
związanych z nabyciem nieruchomości pod przyszły wariant Velostrady.

Przyszły
audyt terenów poprzemysłowych znajdujących się w planowanych trzech wariantach
przebiegu Velostrady obejmuje ponad 600 działek. Nieruchomości zlokalizowane są
w Dąbrowie Górniczej, Czeladzi, Będzinie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu,
Katowicach i Mysłowicach.


W ramach audytu zostaną zebrane takie informacje, jak szczegółowy opis
nieruchomości, ich stan prawny, struktura właścicielska, zapisy w księgach
wieczystych, prawo do pierwokupu czy obszary objęte ochroną. Przeprowadzenie
wszystkich tych czynności jest konieczne, aby wybrać optymalny wariant dla
koncepcji przyszłej Velostrady – tłumaczy Paweł Krzyżak.

Wykonawca,
który zostanie wybrany w drodze przetargu, będzie miał cztery miesiące na
przeprowadzenie audytu od momentu podpisania umowy. Na tym nie koniec, ponieważ
Metropolia jest w kontakcie z innymi zarządcami terenów, które również mogą być
wykorzystane pod przyszłą Velostradę.

19 grudnia 2019  otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie analizy koncepcji przebiegu drogi rowerowej Metropolia Wschód (Velostrada). Wpłynęło 5 ofert. Po rozstrzygnięciu postępowania, firma wyłoniona w przetargu będzie miała 7 miesięcy na realizację całości zlecenia.

O dokładnym przebiegu Velostrady zadecydują wyniki przyszłej analizy w
oparciu o wyznaczone przez Metropolię trzy warianty trasy.  Każdy z nich
zaczyna się w Katowicach Zawodziu, w okolicach przecięcia się bulwarów Rawy z
ul. Bohaterów Monte Cassino, a kończy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Malinowe
Górki koło zbiornika Pogoria.  

Pierwszy wariant zakłada, że trasa ma liczyć ponad 20 km łącząc Katowice,
Sosnowiec oraz Dąbrowę Górniczą. To plan minimum, zakładający wytyczenie trasy
po dowolnym pod względem obecnego przeznaczenia i ukształtowania terenie.

Możliwe jest w tej sytuacji jeszcze sprawdzenie dodatkowo możliwości
przebiegu trasy przez Będzin lub Czeladź.

Drugi wariant wymaga przygotowanie koncepcji przebiegu po śladzie
nieczynnej linii kolejowej liczącej ok. 30 km, przebiegającej przez Dąbrowę
Górniczą, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Katowice i
Mysłowice.

Trzeci wariant także dotyczy wykorzystania nieczynnych linii kolejowych o
długości 32 km, które przechodzą przez Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec,
Mysłowice oraz Katowice.

Link:
Metropolia planuje
budowę autostrady dla rowerów

Link:
Informacja z
otwarcia ofert w przetargu na wykonanie koncepcji Velostrady