Metropolia i CTL Maczki-Bór: kolejny krok w kierunku Velostrady

W poniedziałek (23 grudnia) Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia odpisała list intencyjny o współpracy z CTL Maczki-Bór S.A., właścicielem sieci przemysłowych linii kolejowych, w sprawie realizacji projektu Velostrady – etap I. Projekt ten zakłada budowę szybkiej drogi dla rowerów łączącej Katowice z miastami Zagłębia.

– Planując budowę Velostrady chcemy wykorzystać potencjał, jaki tkwi w nieczynnych liniach kolejowych. To szansa na danie im drugiego życia oraz rewitalizację terenów poprzemysłowych. Współpraca z CTL Maczki-Bór, zarządcą przemysłowej infrastruktury kolejowej na planowanym przebiegu trasy, jest kluczowa dla urzeczywistnienia naszych planów budowy Velostrady – mówi Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji.

List intencyjny między Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a CTL Maczki-Bór
S.A. zakłada współpracę nad ustaleniem statusu prawnego oraz stanu technicznego
nieruchomości – gruntów oraz infrastruktury podczas audytu przebiegu zakładanej
trasy. Właściciel gruntów może m.in. udostępnić niezbędną dokumentację oraz
udzielać wyjaśnień podczas prac nad przygotowaniem koncepcji. Ponadto
Metropolia i Maczki-Bór S.A. wyraziły intencję podjęcia negocjacji związanych z
nabyciem nieruchomości pod przyszły wariant Velostrady.

– Spółka CTL Logistics aktywnie włącza się w rewitalizację terenów pogórniczych, dlatego bez wahania przyjęliśmy propozycję współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w Katowicach. Jesteśmy przekonani, że sprzedaż gruntu na potrzeby budowy nowych tras rowerowych, posłuży mieszkańcom Katowic i Mysłowic – podkreśla Grzegorz Bogacki, prezes zarządu CTL Logistics, grupy w skład której wchodzi CTL Maczki-Bór.

Jak informuje CTL Logistics, nowa
trasa rowerowa ma przebiegać przez granice administracyjne miast Katowice i
Mysłowice. Grunt znajduje się obecnie w zarządzie Spółki CTL Maczki-Bór S.A.,
należącej od 2001 r. do Grupy CTL Logistics. Dawny podmiot o nazwie Kopalnia
Maczki-Bór Sp. z o.o. z Sosnowca, aktualnie Spółka CTL Maczki-Bór, powstał z
Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w Katowicach.

Do majątku Spółki należało m.in. 1000 ha gruntów, w tym tereny zabudowane piaskową linią kolejową o długości ok. 130 km. Tworzyły one sieć linii kolejowych biegnących poprzez Zabrze, Rudę Śląską, Chorzów, Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec oraz Imielin i Lędziny. Infrastruktura kolejowa spełniała istotną dla regionu funkcję komunikacyjną, umożliwiając transport piasku podsadzkowego pomiędzy działające na Śląsku kopalnie węgla kamiennego a kopalnią piasku Maczki-Bór.  

CTL Maczki-Bór to drugi właściciel infrastruktury, który będzie
współpracować z Metropolią przy projekcie Velostrady. Pod koniec ubiegłego
tygodnia podpisano także list intencyjny o tej samej treści z firmą PRAGBUD sp.
z o.o.

Szczegóły projektu:

27 listopada 2019 roku Metropolia ogłosiła przetarg na przygotowanie koncepcji przebiegu szybkiej drogi dla
rowerów.

Przyszły wykonawca, który zostanie wybrany w drodze przetargu, będzie miał
cztery miesiące na przeprowadzenie audytu od momentu podpisania umowy.

19 grudnia 2019 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na
wykonanie analizy koncepcji przebiegu drogi rowerowej Metropolia Wschód
(Velostrada). Wpłynęło 5 ofert. Po rozstrzygnięciu postępowania, firma
wyłoniona w przetargu będzie miała 7 miesięcy na realizację całości zlecenia.

O dokładnym przebiegu Velostrady zadecydują wyniki przyszłej analizy w
oparciu o wyznaczone przez Metropolię trzy warianty trasy. Każdy z nich
zaczyna się w Katowicach Zawodziu, w okolicach przecięcia się bulwarów Rawy z
ul. Bohaterów Monte Cassino, a kończy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Malinowe
Górki koło zbiornika Pogoria.  

Pierwszy wariant zakłada, że trasa ma liczyć ponad 20 km łącząc Katowice,
Sosnowiec oraz Dąbrowę Górniczą. To plan minimum, zakładający wytyczenie trasy
po dowolnym pod względem obecnego przeznaczenia i ukształtowania terenie.

Możliwe jest w tej sytuacji jeszcze sprawdzenie dodatkowo możliwości
przebiegu trasy przez Będzin lub Czeladź.

Drugi wariant wymaga przygotowania koncepcji przebiegu po śladzie nieczynnej
linii kolejowej liczącej ok. 30 km, przebiegającej przez Dąbrowę Górniczą,
Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Katowice i Mysłowice.

Trzeci wariant także dotyczy wykorzystania nieczynnych linii kolejowych o
długości 32 km, które przechodzą przez Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec,
Mysłowice oraz Katowice.

Metropolia analizuje powstanie kolejnych odcinków Velostrady. Mają one łączyć Katowice z innymi obszarami Metropolii. Od stycznia rozpoczynają się spotkania robocze z samorządami gmin. 

Link: Metropolia
planuje budowę autostrady dla rowerów

Link: Metropolia przygotowuje się do audytu terenów pod
budowę Velostrady

Link: Informacja
z otwarcia ofert w przetargu na wykonanie koncepcji Velostrady