Bezpieczniej na przejściach dla pieszych w Tychach

Zakończyły się
właśnie prace przy montażu oświetlenia wertykalnego.  

Nowe oświetlenie pojawiło się na 19 wybranych przejściach dla pieszych na 12 tyskich ulicach. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania pieszy na przejściu i w jego pobliżu jest bardziej dostrzegalny przez kierowców.

Oświetlenie
wertykalne to nowoczesna forma doświetlenia tarcz przejść dla pieszych.
Zarówno samo przejście jak i strefa oczekiwania pieszego są doświetlone
tzw. lampą wertykalną.

– Warunkiem koniecznym dla zapewnienia widoczności osób na jezdni jest wygenerowanie odpowiedniego kontrastu między sylwetką pieszego, a tłem – czyli najczęściej jezdnią. Osoby ubrane zarówno w jasne, jak i ciemne ubrania są przy tego typu oświetleniu doskonale widoczne. Osiąga się to dzięki instalacji lamp świecących pod kątem bezpośrednio na przejście i jego najbliższe otoczenie – mówi Artur Kruczek z Urzędu Miasta w Tychach.

Nowe oświetlenie
pojawiło się na ulicy:Oświęcimskiej, Edukacji,
Stoczniowców, Burschego, Bielskiej, Piłsudskiego, Katowickiej, Towarowej,
Niepodległości, Metalowej, Wyszyńskiego i Jedności. W sumie w 19 punktach
miasta.

– Odpowiednie oświetlenie przejść dla pieszych zdecydowanie poprawia poziom bezpieczeństwa i odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu nieszczęśliwym zdarzeniom. To właśnie ten argument – zła widoczność – jest najczęściej podawany jako przyczyna wypadków. To od oświetlenia zależy w dużej mierze bezpieczeństwo pieszego na przejściu, dlatego m.in. inżynierowie ruchu analizują i wdrażają różne rozwiązania, by to poczucie bezpieczeństwa zwiększyć. Ono jest dla nas priorytetem – mówi Aneta Moczkowska –z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

W ciągu ostatnich
kilku lat oświetlenie wertykalne pojawiło się w kilkunastu różnych
lokalizacjach na terenie miasta m.in. na ul. Dmowskiego, Armii Krajowej, Sikorskiego,
Oświęcimskiej, Katowickiej, Żwakowskiej, Elfów, Wyszyńskiego, Mikołowskiej czy
ulicy Stoczniowców.

Koszt
wykonania oświetlenia wertykalnego jednego przejścia zależy m.in. od ilości
punktów świetlnych, dlatego ceny wahają się od  kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy
złotych.