1

Nowy prezydent Gliwic zaprzysiężony

Nowo wybrany prezydent Gliwic Adam Neumann złożył uroczyste ślubowanie na wczorajszej, specjalnej sesji Rady Miasta. Po ślubowaniu wygłosił krótkie przemówienie, w którym podziękował mieszkańcom za oddane głosy i zachęcał wszystkich do współpracy.

– Obejmując urząd Prezydenta Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg – ślubował Adam Neumann. Po zaprzysiężeniu przyszedł czas na podziękowania za uzyskany wynik wyborczy. – W szczególności chciałbym podziękować tym, którzy brali udział w wyborach 5 stycznia. Frekwencja ponad 35% to dobra frekwencja jak na wybory uzupełniające – podkreślił prezydent Gliwic.

– Zwycięstwo w pierwszej turze daje mi ogromny kredyt zaufania, również obarcza mnie ogromną odpowiedzialnością. Będę się starał sprostać temu wyzwaniu i tej odpowiedzialności tak, żeby w sposób jak najlepszy zarządzać miastem, zarządzać wszystkimi sprawami publicznymi. Bardzo proszę o współpracę wszystkich mieszkańców, również o wyrozumiałość, bo to jest trudna i odpowiedzialna praca. Proszę wszystkich bez wyjątku, także tych, którzy z różnych przyczyn nie wzięli udziału w wyborach, również tych, którzy z przyczyn formalnych nie mogli tego zrobić, na przykład gliwicką młodzież, która nie ukończyła jeszcze 18. roku życia – kontynuował po zaprzysiężeniu prezydent Gliwic. – Będę się starał realizować mój program wyborczy, który w trakcie kampanii przedstawiałem gliwiczanom. W tym to programie przede wszystkim ma miejsce zwrócenie uwagi na sprawy rozwoju gospodarczego, dalszego rozwoju przedsiębiorczości w Gliwicach, tak aby zasobny budżet pozwalał realizować wszystkie zadania, do których jesteśmy powołani, zadania, które pozwolą podwyższać komfort życia w Gliwicach (…). Liczę na dobrą współpracę wszystkich i chciałbym, żeby ta kadencja, która za niespełna 4 lata się skończy, pokazała, że potrafiliśmy dobrze przepracować wspólnie te 4 lata, że Gliwice jeszcze bardziej się rozwinęły, że jeszcze lepiej zaspokajają potrzeby mieszkańców – zadeklarował Adam Neumann.