OECD zainteresowana doświadczeniami Metropolii

Eksperci OECD oceniają, jak rozwija się
Metropolia. To część ogólnopolskiego projektu realizowanego przez tą
międzynarodową organizację. Ma on się przyczynić do poprawy potencjału
administracji samorządowej.

„Lepsze
zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego
w Polsce” to wspólny projekt realizowany przez Organizację Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD),  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obecnie
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przy współudziale Związku Miast
Polskich. Eksperci oceniają, jak samorządy – gminy oraz powiaty realizują
funkcje zarządzania publicznego oraz jak kierują rozwojem. Efektem ma być
powstanie raportu zawierającego zalecenia dotyczące poprawy jakości zarządzania
na rzecz mieszkańców oraz gospodarki.

W projekt
zaangażowane jest miasto Katowice i dlatego też przedstawiciele OECD
zainteresowali się Metropolią, zapraszając jej Zarząd  do spotkania w
ramach pogłębionych wywiadów.

– To dla nas wyjątkowa okazja, by się zaprezentować, przedstawić, opowiedzieć o Metropolii, o naszych wyzwaniach i problemach przed przedstawicielami OECD. Bardzo sobie cenię tą międzynarodową organizację – której raporty cieszą się wyjątkową merytoryczną wartością i obiektywizmem- mówi Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. 

– Działamy na podstawie ustawy metropolitalnej, która wyznacza nam zadania. Jesteśmy jedyną ustawową metropolią w Polsce – jesteśmy pilotażem. Ustawa dała nam więc instrumenty do tego, by koordynować, inicjować, inspirować ponadlokalne działania oraz sformalizowała zasady współpracy pomiędzy miastami i gminami. Dzięki temu mamy możliwość skuteczniejszego rozwiązywania wspólnych problemów. Mamy również wielką nadzieję, że wnioski końcowe płynące z przyszłego raportu OECD, pomogą nam i innym aspirującym samorządom do wdrażania podobnych rozwiązań. Liczę też, że doświadczenia Metropolii zainspirują gminy, powiaty i województwa do ich zastosowania- dodaje Danuta Kamińska.

Podczas
popołudniowego spotkania w poniedziałek (10.02. b.r.) eksperci OECD i Zarząd
Metropolii rozmawiają o m.in. specyfice
działania Metropolii, planowaniu strategicznym i przestrzennym, rozwoju
transportu publicznego i ochronie środowiska. Tematem są także budżet
Metropolii oraz doświadczenia w realizacji zasady transparentności w
zarządzaniu oraz partycypacji społecznej.

Foto: Metropolia GZM/Witold Trólka