Sosnowiec walczy z otyłością

Sosnowiec po raz kolejny sfinansował badania przesiewowe u uczniów klas I szkoły podstawowej w zakresie profilaktyki rozwoju chorób cywilizacyjnych.

W ramach programu polityki zdrowotnej uczniowie objęci zostali
badaniem fizykalnym polegającym na pomiarze masy ciała, wzrostu,
obliczeniem wskaźnika BMI i siatki percentylowej. Badania wykonano
analizatorem składu ciała.

W sumie przebadanych zostało 1212 uczniów, w tym 580 chłopców i 632
dziewczynek. U 83% uczniów nie odnotowano żadnych nieprawidłowości, co
wskazuje, iż zdecydowana większość dzieci nie ma problemów z wagą. Nie
mniej jednak u 202 uczniów stwierdzono zmiany mogące świadczyć o
nadwadze bądź otyłości. Dzieci ze zdiagnozowanymi nieprawidłowościami
objęte zostaną w tym roku pomocą specjalistyczną. Każde dziecko
skorzysta z profesjonalnego wparcia psychologicznego, dietetycznego i
fizjoterapeutycznego. Nad całością procesu zmian w sposobie odżywiania i
aktywności fizycznej czuwać będzie pediatra.

Realizatorem etapu specjalistycznego, który trwał od 10
kwietnia do 31 lipca 2019 roku było Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w
Sosnowcu. Część specjalistyczna obejmowała zorganizowanie 4 wizyt z
czterema specjalistami tj. lekarzem pediatrą, dietetykiem, specjalistą
aktywności fizycznej oraz psychologiem. Spośród 173 uczniów
zakwalifikowanych do konsultacji ze specjalistami, 116 dzieci objętych
zostało pomocą fizjoterapeuty i dietetyka, w tym 106 pediatry i
psychologa. 24 rodziców/opiekunów złożyło rezygnację z dalszego
postępowania, a 33 uczestników programu nie stawiło się na zaplanowane
wizyty. To pokazuje, że pomimo sygnalizowania rodzicom problemu, został
on przez nich zlekceważony
– informuje Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej

W sumie w programie przeprowadzono 1630 konsultacji, po 416 z
dietetykiem i fizjoterapeutą oraz 399 z pediatrą i psychologiem. W
wyniku odbytych spotkań 41 uczniów, w tym 12 chłopców i 29 dziewczynek
skierowano do dalszej opieki medycznej poza programem. Spośród dzieci
objętych programem u 36% chłopców i 41% dziewcząt występowała otyłość.

Całość realizacji programu kosztowała 137 846 złotych, z tego 100 880
złotych część specjalistyczna i 36 966 złotych etap badań
przesiewowych.