Gliwice budują zachodnią obwodnicę

Trwają intensywne prace przy budowie zachodniej obwodnicy Gliwic. 13 lutego rozpoczęły się roboty związane z budową włączenia powstającej trasy do ul. Daszyńskiego. Na około 200-metrowym odcinku tej ulicy wprowadzono tymczasową organizację ruchu i wahadło.

Za drogowcami już m.in. roboty ziemne w rejonie ulic Daszyńskiego i
Wójtowskiej, związane z przygotowaniem podbudowy pod przyszłą trasę oraz
prace brukarskie na wyspach dzielących i powierzchniach przejezdnych w
rejonie skrzyżowania z ul. Ku Dołom. To nie wszystko – trwa budowa
konstrukcji pod ekrany akustyczne, kontynuowane są prace przy umacnianiu
rowu wzdłuż drogi serwisowej, a na ul. Rybnickiej układana jest
podbudowa z kruszywa na przyszłej drodze rowerowej. Drogowcy
zapowiadają, że na czas prowadzonych tam prac ruch na wylotówce z miasta
nie zostanie zamknięty. Kierowcy pojadą powstałym już by-passem drogi
wzdłuż ul. Rybnickiej.

Przypominamy, że budowany odcinek zachodniej obwodnicy miasta od ul.
Rybnickiej do Daszyńskiego będzie miał jedną jezdnię z dwoma pasami
ruchu. Powstanie także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Droga
będzie oświetlona i wyposażona w tablice zmiennej treści. Budowę
realizuje konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM za kwotę ok. 82,6 mln
zł.

Inwestycja powstaje dzięki unijnemu wsparciu. 85% dofinansowania
uzyskano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014–2020 (Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej
ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast
od nadmiernego ruchu drogowego).