Połączenie rowerowe CP Ligota z ul. Medyków

Rozpoczęły się prace nad zapowiadanym już połączeniem rowerowym Centrum Przesiadkowego Ligota z ul. Medyków. W ramach inwestycji wartej milion złotych powstaje droga rowerowa o długości około 1,5 km, a także nowe miejsca postojowe.

Budowa drogi rowerowej łączącej Centrum Przesiadkowe Ligota z ul.
Medyków to ważne połączenie rowerowe, które od początku w tym rejonie było
planowane i oczekiwane przez wielu mieszkańców. Rower w Katowicach traktowany
jest także jako środek transportu, dlatego zależy nam na rozwoju sieci dróg
rowerowych, w tym istotne są połączenia rowerowe z centrami przesiadkowym.
Wybrany wariant realizacji połączenia rowerowego w tym rejonie jest opcją
najbezpieczniejszą dla rowerzystów – ograniczamy przejazdy przez jezdnie

wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy
urzędu miasta i dodaje, że wybrano wariant, który z jednej strony jest
bezpieczniejszy, z drugiej pozwala uchronić zieleń. Gdybyśmy przeszli z
realizacją drogi rowerowej na drugą stronę ul. Panewnickiej,  to oprócz dwukrotnego jej przekraczania zniszczylibyśmy
nowo utworzone zieleńce wykonane przez miasto na wniosek dużej grupy
mieszkańców.

Wariant ten zmienia jednak układ
dotychczasowego zaplecza parkingowego wzdłuż ul. Panewnickiej. Dlatego znając
potrzeby parkingowe mieszkańców i przedsiębiorców w tym rejonie, już w ubiegłym
roku Miasto wyprzedzająco utworzyło  na
ul. Świdnickiej 8 nowych miejsc postojowych.

Realizacja inwestycji wymaga likwidacji kilku miejsc parkingowych
wzdłuż ul. Panewnickiej, natomiast w efekcie podjętych działań docelowo
będziemy mieć w tym rejonie zarówno nową drogę rowerową, jak również zwiększy
się bilans miejsc parkingowych
– dodaje rzecznik. Część miejsc wzdłuż ulicy
Panewnickiej zostanie zlikwidowana, natomiast MZUiM Katowice utworzy 10
dodatkowych miejsc wzdłuż ul. Świdnickiej – w tym wyznaczy miejsce dla
zaopatrzenia uwzględniając potrzeby przedsiębiorców oraz miejsce dla osób
niepełnosprawnych. W chwili obecnej mamy w tym rejonie łącznie 19 miejsc. Po
likwidacji pozostanie 8 wzdłuż ul. Panewnickiej i 8 dotychczasowych na
ul. Świdnickiej. Ponadto MZUiM na ul. Świdnickiej utworzy 8 miejsc
ogólnodostępnych, 1 dla zaopatrzenie, 1 dla niepełnosprawnych, czyli łącznie po
realizacji inwestycji będzie ich 26. Reasumując, po zakończeniu inwestycji
powstanie nowe połączenie rowerowe, a także zwiększy się liczba miejsc
postojowych w stosunku do stanu obecnego o 7 ogólnodostępnych miejsc
postojowych.

Zakończenie inwestycji – jeśli
warunki pogodowe pozwolą – planowane jest do końca kwietnia.