1

Strategia rozwoju miasta Imielin na lata 2021-2028

W styczniu br. rozpoczęliśmy prace nad dokumentem: ‘Strategia rozwoju miasta Imielin na lata 2021 -2028.

Celem opracowania nowej Strategii jest aktualizacja danych statystycznych i makroekonomicznych, przepisów prawnych oraz uwzględnienie zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

Nowy dokument będzie dostosowany do aktualnych Planów i Strategii uchwalonych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ponadto w Strategii zapisane zostaną zadania inwestycyjne kluczowe z punktu widzenia rozwoju naszego miasta.

Strategia będzie realizowana metodą ekspercko-partycypacyjną, zakładającą udział mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itd.

W ramach prac nad jej tworzeniem serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w  badaniu ankietowym.

Liczymy na Państwa aktywny udział w tworzeniu strategii.

LINK DO BADANIA ANKIETOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW

Dziękujemy za każdy głos!

Źródło: UM Imielin