1

Kontenery socjalne dla bezdomnych

Czas epidemii jest trudny dla wszystkich, osoby bezdomne są wśród grup szczególnie narażonych na zarażenie. Miasto podjęło więc szereg kroków mających na celu wsparcie potrzebujących oraz opanowanie sytuacji i zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Przy placówce noclegowej Towarzystwa Pomocy Brata Alberta przy ul. Św. Brata Alberta 63 w Bojkowie oraz przy noclegowni przy ul. Składowej zaaranżowano pomieszczenia izolacyjne. To kontenery socjalne z węzłem sanitarnym ustawione na odgrodzonym terenie przy placówkach. Są przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do placówki. Umowę na utworzenie takich pomieszczeń Miasto Gliwice podpisało z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w kwietniu. Jest to jedno z działań wspierających osoby bezdomne, a podejmowanych przez Miasto Gliwice, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz gliwickie organizacje pozarządowe.

Dodatkowe 3 kontenery, również przeznaczone na potrzeby osób wymagających izolacji przed umieszczeniem w placówce, zostały wynajęte i umieszczone na terenie schroniska w ramach środków pozyskanych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta z MRPiPS na realizację projektu „Akademia streetworkingu” realizowanego od maja do sierpnia 2020 r.

Do tej pory z pobytu w pomieszczeniach izolacyjnych skorzystało 23 bezdomnych, a 10 z nich zakończyło pobyt i przebywa obecnie w schronisku dla osób bezdomnych.
W ramach projektu realizowanego przez Towarzystwo streetworkerzy odwiedzają osoby bezdomne przebywające w miejscach niemieszkalnych i codziennie dostarczają im ciepły posiłek. Takim wsparciem objęto 50 osób. Realizacja tych zadań odbywa się przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, który koordynuje działania podejmowane na rzecz osób bezdomnych w mieście. Aby wesprzeć organizację w realizacji tych działań, Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał Towarzystwu używany samochód marki Citroen Berlingo.

– Pracownicy socjalni ośrodka stale monitorują sytuację osób bezdomnych przebywających w przestrzeni miejskiej, dostarczają im żywność, wodę, analizują informacje dotyczące stanu zdrowia i udzielają każdego niezbędnego wsparcia. Dzięki specjalnym pojemnikom przekazanym przez firmę Schoeller Allibert Sp. z o. o. osoby bezdomne mają możliwość bezpiecznego przechowywania otrzymywanej żywności – mówi Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Z takiego wsparcia regularnie korzysta 56 bezdomnych. Ponadto, przed okresem wielkanocnym pracownicy przygotowali i dostarczyli bezdomnym żurek, zorganizowali też akcję „Porcja pomidorówki na czas majówki”.

Źródło: UM Gliwice (mf)