1

Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych

Cztery kolejne przejścia dla pieszych w różnych częściach miasta zostaną przebudowane i doświetlone. Roboty drogowe mają się zakończyć w połowie listopada, a ich efektem będzie poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z pasów i kierowców, dla których doświetlenie przejścia, zwłaszcza o tej porze roku, jest bardzo ważne.

Modernizowane są przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej (w pobliżu skrzyżowania z ul. Didura), Strzelców Bytomskich (przy wlocie ul. Lazarówka), ul. Piłsudskiego (za zjazdem z ul. Witczaka w pobliżu ośrodka zdrowia) oraz Witczaka (przy wlocie ul. Prusa).

Przejścia są doświetlane poprzez zamontowanie specjalnych latarń po obu stronach, które oświetlają strefę oczekiwania i samo przejście. W miejsce istniejących znaków zostaną wprowadzone duże żółte tablice z aplikacją znaków D6-odblask drugiej generacji oraz elementy uspokajające ruch, m.in. azyle dla pieszych – mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Co ważne, pasy na przejściach zostaną wymalowane grubowarstwowo na biało-czerwono. To sprawi, że piesi będą lepiej widoczni dla kierowców – dodaje Paweł Wittich.

Ponadto na przejściu dla pieszych przy ul. Strzelców Bytomskich (przy wlocie ul. Lazarówka) będą zainstalowane aktywne elementy oświetleniowe, tzw. „kocie oczka”. Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych ma ograniczyć liczbę wypadków z ich udziałem, ale równie ważne jest też kształtowanie nawyku wśród kierowców, aby zwalniali przy pasach i zatrzymywali się, jeśli widzą pieszego na krawędzi jezdni – mówi Paweł Wittich.

Modernizacja przejść dla pieszych w Bytomiu pochłonie prawie 224 tys. zł. Na ten cel miasto pozyskało dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Źródło: UM Bytom