1

Okazja inwestycyjna w centrum Sosnowca

8 grudnia 2020 roku Śląski Uniwersytet Medyczny ponownie ogłosił przetarg na sprzedaż terenów położonych przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu, o łącznej powierzchni 45 181 m2. Cena wywoławcza wynosi 8 998 699,77 zł netto, a otwarcie ofert nastąpi 20 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt położony jest na terenach pełniących m.in funkcje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej oraz zieleni urządzonej. Sprzedawana nieruchomość ma wielki potencjał i stanowi jeden z najbardziej interesujących terenów w centrum Sosnowca. Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, który można scharakteryzować jako silnie zurbanizowany, o wysokim poziomie zainwestowania, o charakterze rozwojowym, o korzystnej dostępności komunikacyjnej (samochodowej i autobusowej), z dostępem do mediów, dróg publicznych oraz pozwalającym na wiele możliwości zabudowy.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się poniżej ze szczegółami oraz wzięcia udziału w przetargu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 208 35 19.

https://sum.edu.pl/przetargi-na-nieruchomosci-oraz-najem/przetargi-na-nieruchomosci-i-grunty

https://sum.edu.pl/zamowienia-publiczne-zp-sum?act=show&idp=1552

Źródło: UM Sosnowiec