1

Budżet Obywatelski 2022 – weryfikacja zakończona

Aż 29 wniosków zgłoszonych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego przeszło pozytywną ocenę zespołu opiniującego i zostanie poddanych pod elektroniczne głosowanie mieszkańców w dniach 23.08 – 12.09 br. Te z nich, które uzyskają najwięcej głosów, wzbogacą naszą przestrzeń publiczną już w przyszłym roku.

 1. Przebudowa strefy wejścia wraz z montażem wrzutni książek w 3 filiach bibliotecznych
 2. Wykonanie miejsc postojowych przy budynku położonym przy ul. Budryka 8 w Siemianowicach Śląskich
 3. Utwardzenie terenu wokół budynku przy ul. Bytomskiej 5, 5A w Siemianowicach Śląskich
 4. Budowa tężni solankowej w Lasku Bytkowskim
 5. Zakup i montaż stacjonarnych urządzeń do pomiaru jakości powietrza
 6. Wymiana nawierzchni drogi przy ulicy Michałkowickiej 34 abc i ulicy Granitowej wraz z wymianą krawężników drogowych
 7. Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Korfantego
 8. Budowa samoobsługowej toalety przy Stawie Rzęsa
 9. Budowa samoobsługowej toalety przy ulicy Śląskiej
 10. Budowa miniparku na rogu ul. Rzepusa i Waloszka
 11. Zagospodarowanie terenu przy Kompleksie Sportowym „Michał” w Michałkowicach, przy ul. Elizy Orzeszkowej
 12. Budowa wielofunkcyjnego urządzenia do treningów w plenerze COMBO OCR PRO 4.5X9 V2 w Parku Pszczelnik
 13. Miasteczko Ruchu Drogowego, Gry uliczne, Wyzwolenia 1-3, Modernizacja placu zabaw ul Stawowa 4-6, Parking ul. Wyzwolenia 3,5,7
 14. Minipark ze ścieżką spacerowo-biegową w północnej części Michałkowic
 15. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Siemianowicach Śl. ul. Gansińca 8 obejmująca wymianę nawierzchni, ogrodzenia i urządzeń zabawowych. Wykonanie parkingu osiedlowego przy ul. Niepodległości 58 wraz z realizacją zagród dla pojemników przeznaczonych do segregacji
 16. Wspólny projekt SP11 oraz SP5 (strefa wypoczynku, wymiana nawierzchni – ul. Słowackiego, plac zabaw – ul. Michałkowicka, parking – ul. Gansińca/Michałkowicka)
 17. Budki lęgowe dla jerzyków w Siemianowicach Śląskich
 18. Zmieniamy Węzłowiec i Tuwim
 19. WYBIERAM MICHAŁKOWICE. Budowa skweru do wypoczynku przy ul. Przyjaźni 26/Kościelna 34. Utworzenie boiska dla dzieci przy ul. Emilii Plater 9 / Obrońców Warszawy 9 i doposażenie placu zabaw przy ul. Przyjaźni 10
 20. Sportowy Plac Zabaw przy Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich
 21. Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 18
 22. Wymiana nawierzchni na ul. Szeflera wraz z budową miejsc parkingowych
 23. Remont chodnika po obu stronach ulicy Łukasińskiego od posesji nr 68 do posesji nr 44
 24. Modernizacja ogólnodostępnego boiska szkolnego. Boisko Szkolne przy SP 3 – Huta Laura
 25. Droga Marzeń na ulicy Górniczej wraz z miejscami postojowymi i chodnikami.
 26. Remont jezdni i miejsc postojowych przy przedszkolu miejskim nr 12 w parku „Górnik” w Siemianowicach Śląskich
 27. Bezpieczne Osiedla, Przyjazne Mieszkańcom – Os. Młodych i Bańgów
 28. Siemianowice Śląskie-miejsce z historią, miejsce dla historii
 29. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dla matek z małymi dziećmi, Osiedle Tuwima ul. Okrężna

Z kolei 6 wniosków nie spełniło wymogów regulaminowych i zostało negatywnie zaopiniowanych, w związku z czym nie znajdą się na liście projektów poddanych pod głosowanie. Jednakże zgodnie z obowiązującą procedurą od decyzji Zespołu, zgłaszającemu projekt, przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, w jeden z wymienionych sposobów:

 • listownie na adres: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, z dopiskiem „Budżet Obywatelski na rok 2022”,
 • osobiście w kancelariach podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: przy ul. Jana Pawła II 10 lub ul. Michałkowickiej 105,
 • elektronicznie za pomocą skanu dokumentu przesłanego na adres: bo@um.siemianowice.pl.

Wszystkim autorom projektów złożonych w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w ideę budżetu obywatelskiego i w sprawy społeczności lokalnej. A tym, których projekty przeszły pozytywną weryfikację gorąco gratulujemy!

Więcej na stronie www.bo.siemianowice.pl.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie