1

Mówiona historia Kopca Wyzwolenia

Kopiec Wyzwolenia to miejsce, które na szarganej wichrami historii Ziemi Śląskiej, było i jest symbolem walki o polskość i pamiątką walk toczonych w czasie powstań śląskich. Kopiec usypano w latach 1932-1937, by uczcić 250 rocznicę przemarszu husarii polskiej pod wodzą króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń oraz 15 rocznicę przyłączenia wschodniej części Górnego Śląska do Polski.

Mówiona historia Kopca Wyzwolenia znajduje się na stronie poznajhistorie.pl i dostępna jest po polsku z elementami języka śląskiego, po niemiecku oraz angielsku.

Aby posłuchać historii pomników, w ramach projektu „Poznaj historię”, należy wykonać kilka prostych czynności. Oczywiście, trzeba mieć smartfon z aparatem fotograficznym. Obiektyw aparatu należy skierować w kierunku tabliczki informacyjnej znajdującej się tuż obok Kopca Wyzwolenia.

Poniżej przedstawiamy krótką „instrukcję obsługi” – krok po kroku – tak, aby w miarę prosto przedstawić Państwu sposób dotarcia do minisłuchowiska. Jak to działa.

Zachęcamy przy okazji wizyty pod Kopcem Wyzwolenia do zapoznania się z krótkim słuchowiskiem dotyczącym jego historii.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Pół roku budowy trasy N-S na północ

Od 6 miesięcy trwa budowa pierwszego odcinka trasy N-S na północ od węzła z Drogową Trasą Średnicową do ulicy Magazynowej. Inwestycja zrealizowana jest już w niemal 1/4. Praktycznie w całości wykonana została już kanalizacja w ul. Magazynowej, trwa budowa ronda przy tej ulicy oraz przebudowa sieci gazowej i ciepłowniczej. Ponadto w przebiegu budowanego odcinka trasy N-S stawiany jest nowy obiekt inżynieryjny.

– Dosyć łagodna zima sprawiła, że prace przy budowie toczyły się praktycznie bez większych przerw. To dobra wiadomość, ponieważ mieszkańcy północnych dzielnic miasta będą mogli szybciej odczuć korzyści z tej inwestycji – podkreśla prezydent Michał Pierończyk. – Na chwilę obecną zakończenie budowy tego odcinka planowane jest na jesień przyszłego roku – dodaje.

Obecnie w ramach budowy pierwszego odcinka trasy N-S w kierunku północnym od DTŚ do ul. Magazynowej trwa przebudowa sieci gazowej i ciepłowniczej, wykonywane są roboty związane z budową ronda w rejonie ul. Magazynowej, trwa również budowa nowego obiektu inżynieryjnego, który umożliwi dojazd i dojście do pobliskich garaży. Ponadto realizowane są prace związane z budową dwóch zbiorników retencyjnych. Natomiast praktycznie w całości wykonana już została kanalizacja przy ul. Magazynowej, tym samym trwa tam już budowa nowych chodników oraz ścieżki rowerowej.

Zakres inwestycji pierwszego odcinka trasy N-S na północ oprócz wykonania blisko 600 m trasy obejmuje budowę ronda turbinowego przy ul. Magazynowej oraz przebudowę tej ulicy na odcinku ok. 350 m. W ramach inwestycji wybudowane ma zostać 2,5 km kanalizacji, 1 km gazociągu oraz ponad 0,5 km ciepłociągu. Powstaną też nowe chodniki, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie. Wybudowane zostaną także dwa zbiorniki retencyjne.

Z budową tego odcinka trasy N-S wiążą się także zmiany w organizacji ruchu. – Obecnie największym utrudnieniem dla kierowców jest niewątpliwie zamknięcie fragmentu ul. Magazynowej na odcinku od ul. Norwida do ul. Kokotek. Objazd poprowadzony został ul. Wolności i taki stan rzeczy pozostanie jeszcze przynajmniej do końca roku – informuje wiceprezydent Jacek Morek.

Koszt robót budowlanych prowadzonych na odcinku od DTŚ do ul. Magazynowej wyniesie ok. 60,5 mln zł. Inwestycja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez magistrat 57,4 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja druga).

Projekt trasy N-S od DTŚ do granicy z Bytomiem składa się z czterech odcinków: od węzła DTŚ do ul. Magazynowej, od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej i od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli. Jeszcze w tym roku miasto ogłosi przetarg na budowę drugiego i trzeciego odcinka trasy na północ, na które miasto jesienią 2023 r. otrzymało dofinansowanie w ramach siódmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Chodzi tu o kwotę 250 mln zł.

Miasto zamierza także dokończyć budowę tej trasy w kierunku południowym. Niedawno projekt dotyczący budowy trasy N-S od ul. Bielszowickiej do autostrady A4 przeszedł pozytywną weryfikację i tym samym Ruda Śląska otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych. – Pierwotnie miała być to kwota ponad 140 mln zł, jednak dzięki zwiększeniu alokacji przez Urząd Marszałkowski wsparcie będzie zdecydowanie większe i wyniesie ponad 200 mln zł, czyli tyle, ile wskazywaliśmy w złożonym wniosku o dofinansowanie – wylicza prezydent Michał Pierończyk.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2023 roku otwarty został odcinek trasy N-S, prowadzący od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. Większość kosztów budowy została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ponadto w poprzednich latach powstały trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 r. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 r. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł. Na budowę wszystkich dotychczasowych odcinków w kierunku południowym miasto pozyskało unijne dofinansowanie. Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł.

Źródło: UM Ruda Śląska

Loga: Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Województwo Śląskie.

Flaga Polski, godło Polski, tekst "Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych", informacja o dofinansowaniu.
Katowice na Światowy Dzień Ziemi

Każdego roku, 22 kwietnia, obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Ten dzień podkreśla potrzebę ochrony naszej planety i promuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W tej kwestii istotną rolę odgrywają miejskie spółki i zakłady w swojej codziennej działalności.

– W dniu obchodów Światowego Dnia Ziemi zachęcam do refleksji nad kondycją naszej planety. Wspólnie możemy kształtować przyszłość, w której czysta woda, zielone otoczenie i zdrowe środowisko będą dostępne dla wszystkich – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic– Mieszkańcy Katowic chętnie korzystają z oferowanych przez miasto narzędzi do dbania o środowisko naturalne. Nie tak dawno aktywnie uczestniczyli w sprzątaniu okolic stawu Bolina w ramach Światowego Dnia Wody, a do tegorocznej edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice wpłynęła rekordowa liczba 252 wniosków. Każde, nawet najdrobniejsze działanie, ma znaczenie w budowaniu lepszego jutra nie tylko dla naszego miasta, ale także planety i przyszłych pokoleń – podkreśla prezydent.

Czysta woda to podstawa

Katowickie Wodociągi jako lokalny dostawca wody pitnej dla mieszkańców, angażują się w inicjatywy mające na celu ochronę zasobów naturalnych i poprawę jakości życia w regionie. Wraz z obchodami Światowego Dnia Ziemi podkreślają swoje zaangażowanie w dbanie o środowisko naturalne oraz propagowanie postaw proekologicznych w społeczności.

Katowickie Wodociągi prowadzą warsztaty edukacyjne_fot. KAW.jpg

– Jednym z kluczowych działań podejmowanych przez nas jest promowanie racjonalnego korzystania z wody i zachęcanie do picia wody z kranu. Woda to jeden z najcenniejszych zasobów naturalnych, a świadomość jej ograniczonej dostępności staje się coraz bardziej powszechna. Poprzez edukację społeczeństwa oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zachęcamy do racjonalnego korzystania z wody, co ma istotny wpływ na zmniejszenie jej zużycia oraz ochronę źródeł wodnych – mówi Stanisław Krusz, prezes zarządu Katowickich Wodociągów S.A.

Nie bez znaczenia jest również zaangażowanie społeczne Katowickich Wodociągów. Poprzez udział w kampaniach ekologicznych, organizację warsztatów edukacyjnych oraz współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, firma promuje proekologiczne postawy wśród mieszkańców i buduje świadomość ekologiczną w społeczności. Jedną z najważniejszych akcji jest #KranówkaKatowicka, czyli propagowanie picia wody z kranu, która jest dużo lepszym ekologicznie i zdrowotnie rozwiązaniem, niż woda butelkowana.

Gospodarowanie wodami opadowymi

Z myślą o planecie i dostosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych Katowickie Inwestycje S.A. zrealizowały dwa etapy projektu dotyczącego uporządkowania systemu gospodarowania wodami opadowymi. Zakres prac obejmował m.in. budowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowych, ale także budowę podziemnych zbiorników retencyjnych. To infrastruktura umożliwiająca czasowe zatrzymanie części wód opadowych, co jest szczególnie ważne w przypadku nagłych nawalnych deszczów, gdy do kanalizacji w krótkim czasie spływają ogromne ilości wody. To może zagrozić jej przepustowości hydraulicznej i tym samym spowodować wystąpienie tak zwanej powodzi błyskawicznej.

Zabudowa zbiorników retencyjnych w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki, Rzepakowej, Kłodnickiej_fot. KAW.JPG

– Zbiorniki retencyjne umożliwiają zatrzymanie nadmiaru wody i przekierowanie jej do odbiornika w późniejszym czasie, gdy sytuacja i stopień napełnienia podziemnej infrastruktury wrócą do normy. Dodatkowo zbiorniki wyposażone są w studnie czerpalne, dzięki którym pracownicy służb miejskich mogą pobierać wodę i wykorzystywać ją na przykład do podlewania zieleni czy też czyszczenia ulic i chodników. Mamy więc efekt ekologiczny, odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie wody, ale też efekt ekonomiczny – zmniejszenie ilości zakupionej wody – tłumaczy Mariusz Słaboń, dyrektor ds. Realizacji Inwestycji w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

W wyniku realizacji obu projektów wybudowanych i zmodernizowanych zostało łącznie ponad 8,5 km sieci kanalizacji deszczowej i powstało 25 zbiorników, które mogą pomieścić ponad 11 mln litrów deszczówki. Całkowity koszt realizacji projektów wyniósł ponad 92 mln zł przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 46,7 mln zł.

Staranne działania dla dobra Ziemi

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje się administrowaniem zasobem mieszkaniowym miasta. Jednak w ramach swoich działań ma też takie, które bezpośrednio wpływają na ochronę środowiska naturalnego. To termomodernizacje budynków – tylko w 2023 r. na ten cel przeznaczono ponad 21 mln zł, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz dbanie o tereny zielone przyległe do zasobów KZGM. Kontynuowana jest także zapoczątkowaną w 2020 r. akcja „Łapiemy deszczówkę”. Do tej pory zamontowano 123 pojemniki o łącznej pojemności 41 850 litrów.  Zebrana w ten sposób woda zostaje wykorzystana m.in. do podlewania pobliskiej zieleni, można więc ograniczyć zużycie wody z sieci. Ma to pozytywny wpływ na środowisko, szczególnie w kontekście zmian klimatu i suszy, kiedy wodę powinniśmy oszczędzać. Pojemniki na deszczówkę można znaleźć w kilkudziesięciu lokalizacjach, w tym m.in. przy ulicach: Chopina, Grażyńskiego, Wojewódzkiej, Mariackiej, Słowackiego. W najbliższym czasie będą także montowane 53 kolejne, aby zwiększać korzyści ekologiczne takiego działania.

Zakład Zieleni Miejskiej na codzień dba o zielone przestrzenie w mieście_fot. KAW.jpg

W KTBS też zbierają deszczówkę

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dysponuje 77 zbiornikami na deszczówkę, które pozwalają na zebranie 26 200 litrów wody. O tyle mniej wody zamiast do kanalizacji trafia na tereny zielone przy budynkach przy ul. Pod Kasztanami oraz Saint Etienne.

– Inwestycje w rozwiązania ekologiczne są dziś koniecznością. W KTBS staramy się realizować jak najwięcej takich przedsięwzięć. Z jednej strony instalujemy panele fotowoltaiczne pozwalające pozyskiwać zieloną energię, ale nie zapominamy także o retencjonowaniu wody. Dlatego kupujemy nowe zbiorniki wychwytujące deszczówkę z rynien oraz budujemy podziemne zbiorniki retencyjne przy nowych inwestycjach, jak np. przy ul. Leopolda – mówi Janusz Olesiński, prezes KTBS.

Zakład Zieleni Miejskiej wprowadza więcej zieleni do miasta

Także codzienne działania Zakładu Zieleni Miejskiej przyczyniają się do zmniejszania negatywnego oddziaływania na planetę. ZZM opiekuje się łącznie 12 hektarami powierzchni zielonych w mieście. W terenie codziennie pracuje ponad 200 pracowników – to osoby, które sprzątają parki, sadzą rośliny i dbają o pozostałą roślinność. ZZM prowadzi wiele projektów, które przyczyniają się do tego, że zieleni w naszym mieście jest więcej. W zeszłym roku zakończyła się rewitalizacja ul. Warszawskiej, która zyskała charakter miejskiego deptaku. Zasadzono tu 70 drzew, 2649 krzewów, 2734 byliny i trawy oraz 192 pnącza. W zeszłym roku mieszkańcy zyskali także odnowione otoczenie wokół stawu Starganiec. Ponadto co roku ZZM sadzi kilkaset nowych drzew na terenie miasta, które nie tylko poprawiają estetykę otoczenia, ale też pozytywnie wpływają na środowisko i pochłaniają niekorzystne substancje w zamian produkując tlen. Większa liczba roślinności wpływa na większą różnorodność ekosystemu i daje schronienie owadom oraz małym ssakom.

Źródło: UM Katowice
Weekend w mieście (19-21 kwietnia)

19 kwietnia 2024 r. – piątek

godz. 10.00-11.00 – MBP Filia Nr 10
Zajęcia grupy zabawowej. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/228.42.46

godz. 16.00 – SCK Bytków
Maluszkowe Muzykowanie: zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 0,5-3 lata. Bilety – 35 zł (dziecko + osoba dorosła) do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

godz. 16.00-17.30 – MBP Biblioteka Centralna
Zakładeczki do książeczki. Warsztaty plastyczne. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy, nr tel. 690.685.012

godz. 16.30-18.00 – MBP Filia Nr 2
Dyskusyjny Klub Czytelniczy

godz. 17.00-19.00 – SCK Willa Fitznera
Fitzner Cafe. Z cyklu „Śpiewaj z nami – majówkowo i biesiadnie”. Bilety – 10 zł/5 zł (seniorzy) do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

godz. 17.00 – Pracownia Kreatywna H2O
Zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat. Bilety – 25 zł do nabycia on-line na www.bilety.siemck.pl

godz. 18.00 – SCK Zameczek
Zmysły i emocje – wernisaż wystawy malarstwa Jana Urbańczyka. Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru od 2.04.2024 r.

20 kwietnia 2024 r. – sobota

godz. 9.00 – MOSiR Pszczelnik
Mecz piłki nożnej – młodzik starszy: MKS Siemianowiczanka – LKS Unia Kosztowy

godz. 11.00 – Pracownia Kreatywna H2O
Zajęcia dla dzieci w wieku powyżej 8 lat. Bilety – 25 zł do nabycia on-line na www.bilety.siemck.pl

godz. 11.00 – Pomnik Wojciecha Korfantego (al. Sportowców)
II Siemianowicki Bieg i Nordic Walking „Śladami Wojciecha Korfantego”

godz. 11.00 – MOSiR Pszczelnik
Mecz piłki nożnej – młodzik młodszy: MKS Siemianowiczanka – MKS Śląsk Świętochłowice

godz. 12.00-21.00 – SCK Park Tradycji
VIII Fantastyczny Weekend – gry planszowe, konkursy, turnieje, escape room, finał Śląskiej Ligi Neuroshima Hex, projekcje filmowe. Szczegóły w wydarzeniu na FB

godz. 13.00 – MOSiR Pszczelnik
Mecz piłki nożnej – trampkarz: UKS Jedność – PKS Józefka Chorzów

godz. 16.00 – SCK Zameczek
„Familoki. Śląskie mikrokosmosy” – spotkanie z autorem książki Kamilem Iwanickim. Wstęp wolny

godz. 16.00 – KS Siemion
Mistrzostwa Śląska Młodzików w Hokeju na Trawie

godz. 16.30 – MOSiR Pszczelnik
Mecz piłki nożnej – senior klasa A: MKS Siemianowiczanka – TP Jastrząb Bielszowice

21 kwietnia 2024 r. – niedziela

godz. 8.00 – KS Michał
Turniej Minisiatkówki Dwójek Dziewcząt i Chłopców

godz. 12.00-21.00 – SCK Park Tradycji
VIII Fantastyczny Weekend – gry planszowe, konkursy, turnieje, escape room, finał Śląskiej Ligi Neuroshima Hex, Projekcje filmowe. Szczegóły w wydarzeniu na FB

godz. 16.00 – MOSiR Pszczelnik
Mecz piłki nożnej – senior klasa B: MKS II Siemianowiczanka – LKS Strażak Mikołów

Źródło: Siemianowice Śląskie
Koncertowy maj w Siemianowickim Centrum Kultury

W maju zakwitają kasztany, mocniej świeci słońce i mamy ochotę częściej wychodzić z domu. Siemianowickie Centrum Kultury serdecznie zaprasza do odwiedzenia naszych obiektów, ponieważ jak zwykle w drugim kwartale przygotowaliśmy wiele ciekawych propozycji koncertowych, spotkań, spektakli i imprez plenerowych.

Wśród największych majowych wydarzeń warto zwrócić uwagę na koncert Michała Bajora (10 maja), Grażyny Łobaszewskiej i Adama Nowaka (23 maja) w SCK-Bytków oraz obchody 50. rocznicy wydania pierwszej płyty zespołu SBB (7-9 maja). Wejściówki na konferencję 9 maja w Parku Tradycji z udziałem muzyków grupy (Józef Skrzek, Apostolis Anthimos i gość specjalny – Jerzy Piotrowski) do odbioru już od poniedziałku 22 kwietnia w Parku Tradycji.

Na uwagę zasługuje również koncert „Gramofon – szalone lata 60, 70, 80 z Anną Jakiesz-Błasik i Mikołajem Królem (11 maja, sobota) w SCK-Willa Fitznera.

Ciekawą atrakcją jest zaplanowany na 18 maja Autobus Teatralny do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie na genialny spektakl muzyczny „We Will Rock You”.

Można już powoli planować kalendarz na zbliżający się Dzień Matki. Zapraszamy do SCK-Jarzębina na Piknik Majowy (25 maja, sobota) z animacjami dla dzieci i występem zespołów Eminence i Rockomotive oraz do Parku Tradycji na Piknik pod Szybem „Gryfno matula” (26 maja, niedziela) z atrakcjami dla najmłodszych i koncertem zespołu Bożena Mielnik Band. Doskonałym pomysłem na Dzień Matki może być również nastrojowy koncert Dariusza Kordka ( 24 maja, piątek) lub Rewia Gwiazd Śląskich Przebojów na Dzień Matki z udziałem Damiana Holeckiego (17 maja, piątek).

Wśród polecanych wydarzeń kameralnych warto wspomnieć wieczór autorski Hanny Macioszek-Grabowskiej i Zbigniewa Stryja wokół książki „Nie kocham teatru” (23 kwietnia, wtorek) oraz spotkanie z gwiazdą ANNĄ GUZIK (24 kwietnia, środa) w SCK-Willi Fitznera.

Zapraszamy również do Teatru w Parku Tradycji na spektakl „Ostatnie dni przed spodziewanym końcem świata” w wykonaniu Lekkiego Teatru Przenośnego (17 maja, piątek).

Nieustannym powodzeniem cieszą się także imprezy cykliczne o charakterze rozrywkowym, takie jak zabawy taneczne z zespołem Eminence w SCK Zameczek, dyskoteki czterdziestolatków w SCK-Bytków, karaoke i Fitzner Cafe w Willi Fitznera, karaoke i biesiady w SCK-Jarzębina, na które i w maju serdecznie zapraszamy.

Przypominamy również, że w każdy czwartek w Parku Tradycji odbywa się Klub Gier Planszowych, Pracownia Kreatywna H20 zaprasza najmłodszych na zajęcia w piątki i soboty, odbywają się cykliczne zajęcia dla seniorów (np.: Jarzębina Seniorom – każda środa w SCK-Jarzębina) czy najmłodszych (np.: Maluszkowe Muzykowanie – każdy piątek w SCK-Bytków).

Warto również wpisać w kalendarz wydarzeń jeszcze jedną datę i zapamiętać, że tym razem XV – jubileuszowe Święto Szlaku Zabytków Techniki INDUSTRIADA odbywa się 1 czerwca. Zapraszamy do wszystkich obiektów szlakowych, ale najbardziej oczywiście do naszego siemianowickiego Parku Tradycji. Już szykujemy na ten dzień moc atrakcji i to nie tylko dla najmłodszych.

Powoli planujemy również pełne kulturalnych atrakcji wakacyjne lato w Amfiteatrze i wielu innych plenerach w całym mieście.

Informacje o wszystkich imprezach organizowanych przez Siemianowickie Centrum Kultury znajdziecie państwo w naszych kwartalnych informatorach, dostępnych w oddziałach SCK, urzędzie miasta, zaprzyjaźnionych instytucjach, punktach usługowych w różnych częściach oraz na naszej stronie internetowej www.siemck.pl oraz w mediach społecznościowych naszych oddziałów i pracowni.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie
Zapobiegają lokalnym suszom i podtopieniom. GZM pokazuje, jak zakładać ogrody deszczowe

W ramach pilotażowego programu „Ogrody deszczowe GZM” Metropolia organizuje warsztaty dla szkół i pokazuje, jak stworzyć taki ogród. Uczestnicy pod okiem eksperta dowiadują się w jaki sposób wykorzystać wody opadowe, jakie podłoże i gatunki roślin wybrać. W GZM powstanie 9 przyszkolnych ogrodów. Jeden z nich założą studenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

– Ogrody deszczowe pozwalają zapobiegać lokalnie suszom i podtopieniom. Gromadzą wodę opadową, która spływa do nich bezpośrednio z dachów. Specjalnie dobrana donica/zbiornik, warstwy podłoża oraz gatunki roślin, pomagają w naturalny sposób ograniczyć spływ wód opadowych do kanalizacji. Roślinność uwalnia parę wodną do atmosfery stopniowo, także w okresach suchych. Jednocześnie gromadzenie wody z dachów w zbiorniku, zapobiega lokalnym podtopieniom – tłumaczy Blanka Romanowska, dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Środowiska w Urzędzie Metropolitalnym GZM.

Ogród deszczowy zwiększa również bioróżnorodność i sprawia, że otoczenie wygląda przyjaźniej.

Edukacja jako odpowiedź na zmiany klimatu

Program jest realizowany wraz ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie. To jego pracownicy prowadzą w szkołach warsztaty i pomagają uczniom założyć swój szkolny ogród deszczowy. Ogrody zakładane będą w kwietniu i maju.

Program ma wymiar przede wszystkim edukacyjny – do udziału w nim wybranych zostało 9 placówek. Udział biorą szkoły podstawowe z Mysłowic, Tychów, Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich i Tarnowskich Gór, przedszkole z Gliwic, zespoły szkół z Piekar Śląskich i z Chorzowa oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Na uczestników warsztatów czeka część teoretyczna, gra terenowa dostosowana do ich wieku oraz najprzyjemniejsza część praktyczna, czyli zakładanie ogrodu i sadzenie roślin. Rośliny zostały dobrane z uwzględnieniem walorów dekoracyjnych oraz gatunki, które dobrze tolerują zmiany poziomu wody.

 Ogrody znajdą się na terenach ogólnodostępnych dla mieszkańców Metropolii. Obowiązkiem instytucji biorących udział w programie będzie opiekowanie się i bieżące utrzymanie ogrodu deszczowego przez minimum 3 lata.
Wernisaż Jubileuszowej wystawy Grupy „Laura”

Z okazji 10. rocznicy powstania Grupy „Laura” mamy przyjemność zaprosić na wyjątkową wystawę jubileuszową. Będzie to doskonała okazja, aby podziwiać dorobek artystów i poznać historię grupy.

Podczas wernisażu będzie można nie tylko obejrzeć prace, ale również spotkać się z samymi twórcami i porozmawiać z nimi o ich inspiracjach i procesie twórczym.

Swoje prace zaprezentują: Andrzej Breguła, Maria Dąbrowska, Joanna Łącka-Knapik, Adam Knapik, Wanda Malik, Ireneusz Malik, Sybilla Nowak, Stanisław Pilarczyk, Barbara Sitek, Jolanta Skrzypczyk, Monika Spyra, Jan Urbańczyk, Beata Langa, Janusz Wańczura i Jarosław Engler.

Wieczór muzycznie uświetnią Andrzej Pajdak oraz Bohdan Wantuła. Ponadto wystąpią dla Państwa poeci i poetki z grupy: Janusz Wańczura, Beata Langa, Monika Gajos, Joanna Łącka-Knapik.

Do zobaczenia!

Czas i Miejsce: 16.04.24 (wtorek), godz. 17.00, Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich.

autor: Patryk Leszner – Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich
Remont Alei Młodych zakończony

Dobiegły końca prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Remont drogi powiatowej 9637S (al. Młodych) w Siemianowicach Śląskich”, w ramach którego została wymieniona nawierzchnia na całej długości ulicy – od skrzyżowania z ul. Ks. Jana Kapicy do skrzyżowania z ul. Bohaterów Westerplatte.
Zakres inwestycji w szczególności objął: frezowanie istniejących nawierzchni, wykonanie lub uzupełnienie podbudowy z kruszywa, zabudowanie bądź regulację krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych, wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników oraz regulację urządzeń infrastruktury technicznej.
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 128 131,82 zł mln zł i został dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 565 166,76 zł. Wykonawcą zadania była firma DROGOPOL Sp. z o.o. z Katowic.

Wyremontowany fragment Alei Młodych
Wyremontowany fragment Alei Młodych

Dagmara Brudek-Schulz (Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie)
foto: Jacek Dokutowicz
Weekend w mieście (12-14.04)

12 kwietnia 2024 r. – piątek

godz. 10.00-11.00 – MBP Filia Nr 10
Zajęcia grupy zabawowej. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy nr tel. 32/228.42.46

godz. 15.30 – MBP Filia Nr 4
Z romansem przez wieki – Barok. Prelekcja oraz rozmowa na temat romansu w epoce baroku. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy, nr tel. 32/228.14.40

godz. 16.00 – SCK Bytków
Maluszkowe Muzykowanie: zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 0,5-3 lata. Bilety – 35 zł (dziecko + osoba dorosła) do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

godz. 17.00-19.00 – SCK Willa Fitznera
Fitzner Cafe. Bilety – 10 zł/5 zł (seniorzy) do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

godz. 17.00 – Pracownia Kreatywna H2O
Zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat. Bilety – 25 zł do nabycia on-line na www.bilety.siemck.pl

godz. 18.00-24.00 – SCK Jarzębina
Karaoke. Wstęp wolny

godz. 19.30 – SCK Park Tradycji
Koncert zespołu Weljar. Bilety – przedsprzedaż 50 zł/od 5 kwietnia 60 zł do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

13 kwietnia 2024 r. – sobota

godz. 9.00 – MOSiR Pszczelnik
Mecz piłki nożnej – trampkarz: APN Siemianowice Śląskie – MKS Będzin

godz. 10.00 – SCK Bytków – Pracownia Plastyczna „Okienko”
Dorośli w Okienku. Rysunek: ołówek/węgiel/kreda. Bilety – 30 zł

godz. 11.00 – Pracownia Kreatywna H2O
Zajęcia dla dzieci w wieku powyżej 8 lat. Bilety – 25 zł do nabycia on-line na www.bilety.siemck.pl

godz. 11.00 – MOSiR Pszczelnik
Mecz piłki nożnej – młodzik: APN Siemianowice Śląskie – TP Jastrząb Bielszowice

godz. 16.00 – KS Michał
Mecz piłki ręcznej – II Liga: MKS Start Michałkowice – FCH Kusy Kraków

godz. 16.30 – SCK Park Tradycji
Konkurs Wokalny Mikrofon Siemiona 2024 – finał. Wstęp wolny

godz. 19.00 – KS Michał
Mecz futsalu – I Liga: FC Silesia Box – AZS UE Kraków

godz. 20.00 – SCK Bytków
Dyskoteka 40-latków. Bilety – 70 zł do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

14 kwietnia 2024 r. – niedziela

godz. 8.00 – KS Michał
Turniej Minisiatkówki Trójek Dziewcząt i Chłopców

godz. 9.00 – MOSiR Pszczelnik
Mecz piłki nożnej – trampkarz: APN Siemianowice Śląskie – KS Stadion Śląski II Chorzów

godz. 12.00 – MOSiR Pszczelnik
Mecz piłki nożnej – trampkarz: MKS Siemianowiczanka – LKS Kosztowy

godz. 14.00 – MOSiR Pszczelnik
Mecz piłki nożnej – orlik młodszy: MKS Siemianowiczanka – AP Wyzwolenie Chorzów

godz. 16.00 – SCK Zameczek
Koncert sekcji wokalnej SCK Zameczek. Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odbioru od 2 kwietnia

godz. 16.00 – MOSiR Pszczelnik
Mecz piłki nożnej – młodzik starszy: MKS Siemianowiczanka – Victoria Katowice

godz. 17.00 – SCK Park Tradycji
Teatr w Parku Tradycji – Teatr z Suszca „Romansjada”. Bilety – przedsprzedaż 30 zł/od 8 kwietnia 40 zł do nabycia w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl
Wielkie święto folkloru!

Kwiecień będzie miesiącem radosnej ludowej zabawy. Zbliża się 14. edycja największego wydarzenia folklorystycznego w Zagłębiu Dąbrowskim, czyli Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny Zagłębie i Sąsiedzi. Wydarzenie obejmuje koncerty, wystawy, potańcówki, warsztaty, a jego zwieńczeniem – i najważniejszą częścią – jest Przegląd Konkursowy amatorskich grup folklorystycznych z całego kraju. Na scenie zaprezentują się grupy dzieci oraz dorosłych w kategoriach: zespoły taneczne, kapele ludowe, grupy śpiewacze. Pozwól się porwać do tradycji!

Już 9.04 o 17:00 zapraszamy na „Potańcówkę folkową” z muzyką na żywo w wykonaniu Kapeli Folkowej Janicek (Dom Kultury Ząbkowice, bilety 30 zł). To idealny wstęp, by poczuć radosną festiwalową atmosferę.

Uroczysta inauguracja festiwalu odbędzie się 12.04 o 19:00, a na scenie Pałacu Kultury Zagłębia wystąpi legendarny Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Tym razem grupa zaprezentuje spektakl taneczny „Folk Solution”, łączący muzykę elektroniczną, taniec współczesny i kulturę ludową (bilety 70 zł).

W ramach festiwalu odbędą się także m.in. wystawa fotografii strojów ludowych „Przenikanie” (12.04–17.05, wstęp wolny) oraz koncert Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowiacy (17.04 g. 11:00, wstęp wolny).

Niezwykła plejada barw, różnorodności tańców, strojów i obrzędów – oto co zdominuje ostatnie dni 14. Międzykulturowego Festiwalu Folklorystycznego Zagłębie i Sąsiedzi. W dniach 26–27.04 przeprowadzony zostanie Przegląd Konkursowy, a na pałacowej scenie zobaczymy przekrój polskiej kultury ludowej (wstęp wolny). Dodatkowo finał uświetni występ Zespołu Regionalnego OwCoK – zdobywcy Grand Prix zeszłorocznej edycji festiwalu.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, CIOFF | Organizatorzy: Pałac Kultury Zagłębia, Gmina Dąbrowa Górnicza | Partnerzy: ZPiT PKZ Gołowianie, Dąbrowskie Wodociągi, Muzeum Miejskie w Tychach | Patronat medialny: Pismo Folkowe, TVP3 Katowice

HARMONOGRAM WYDARZEŃ

3.04-25.04
Warsztaty tańca tradycyjnego dla uczniów szkół podstawowych
(zgłoszenia)

12.04, godz. 19.00
Koncert Inauguracyjny Festiwalu – ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ŚLĄSK – spektakl Folk Solution 
(wydarzenie biletowane)

12.04 -17.05
Przenikanie – wystawa fotografii strojów ludowych w przestrzeniach wystawienniczych sali teatralnej
(wstęp wolny)

17.04, godz. 10.00
Koncert Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWIACY
(wstęp wolny)

26-27.04
Przegląd Konkursowy zespołów tanecznych, kapel ludowych oraz grup śpiewaczych
(wstęp wolny)

Do zobaczenia!