Zgromadzenie Metropolii przyznało dotacje na walkę z niską emisją i rozwój gmin

Wsparcie dla projektów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji oraz Funduszu Solidarności, a także wyrażenie zgody na współpracę z Metropolią Barcelony – to jedne z uchwał podjętych podczas sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która odbyła się w środę, 27 stycznia br.

Podzielono ok. 26 mln zł na walkę z niską emisją

Zgromadzenie GZM zdecydowało o podziale blisko 26 mln zł z budżetu Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Pieniądze trafią do 30 gmin. Na liście dofinansowania znajdują się m.in. inwestycje w termomodernizację budynków gminnych oraz budowę instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii). Projekty obejmują także modernizację systemu oświetlenia na energooszczędne. Dofinansowanie uzyskają także inwestycje związane z transportem publicznym, jak np. budowa lub modernizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych, infrastruktura przystankowa. Pozyskane dotacje gminy będą inwestować również w budowę i modernizację dróg rowerowych oraz infrastrukturę ruchu pieszych.

Przypomnijmy, że w obecnym budżecie zarezerwowano ok. 14,6 mln zł na wsparcie działalności gmin członkowskich GZM w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Do programu dodatkowo trafiło ok. 13,5 mln zł, których nie zdążono wykorzystać w ubiegłym roku. Pełny budżet PONE wynosi więc ok. 28,1 mln zł. Oznacza to, że w ciągu roku samorządy mogą się ubiegać o dofinansowanie z puli ok. 2,1 mln zł, która została jeszcze do podziału.

Pieniądze z Funduszu Solidarności trafią do 34 gmin

Na podstawie uchwały Zgromadzenia, blisko 10 mln zł trafi z budżetu Metropolii do 34 gmin na realizację projektów w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Celem tego mechanizmu wsparcia jest zmniejszanie różnic w rozwoju społecznym i gospodarczym gmin. Na tegorocznej liście dofinansowania znalazły się projekty związane m.in. z modernizacją infrastruktury drogowej, pasażerskiej oraz rewitalizacją przestrzeni publicznych.

W strukturze budżetu Metropolii na ten rok na realizację Funduszu Solidarności zapisano 10 mln zł. Kwota ta została jednak dodatkowo powiększona o ok. 1,9 mln zł. To pieniądze, które nie zostały wykorzystane przez gminy w roku 2020. Lista zadań inwestycyjnych Funduszu Solidarności jest więc jeszcze otwarta i gminy mogą składać kolejne wnioski o wsparcie.

Wsparcie dla tyskiego szpitala Megrez w walce z koronawirusem

Przyznana pomoc finansowa, to kontynuacja wsparcia, którego Metropolia udzieliła w kwietniu ub.r. szpitalom miejskim i powiatowym na walkę z koronawirusem. Przypomnijmy, że łącznie wyniosło ono ponad 10 mln zł.

Podczas środowej sesji podjęto uchwałę o przekazaniu 372, 5 tys. zł do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach Megrez sp. z.o.o. Są to pieniądze, które nie zostały wykorzystane przez placówkę z ubiegłorocznej dotacji z budżetu Metropolii na zakupy sprzętowe oraz modernizację i adaptację oddziałów do leczenia pacjentów z COVID-19. Tyskiej jednostce przyznano wtedy ok. 2,4 mln zł wsparcia.

W marcu 2020 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez został przekształcony w placówkę monospecjalistyczną o profilu zakaźnym, wyłącznie dla zakażonych koronawirusem.

Od września ub. roku szpital funkcjonuje jako placówka hybrydowa.

Tyski szpital decyzją ministra zdrowia wyznaczony został jako tzw. szpital węzłowy w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19.

W stronę współpracy z Metropolią Barcelony

Zgromadzenie wyraziło zgodę na podjęcie przez Metropolię współpracy z Obszarem Metropolitalnym Barcelony. Będzie ona związana z transportem publicznym, logistyką oraz elektromobilnością. Metropolie będą wspólnie działać na rzecz rozwoju terenów zielonych oraz zapobieganiu negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Współpraca ma dotyczyć także planowania przestrzennego oraz rozwoju gospodarczego.

Po podpisaniu porozumienia obie Metropolie będą m.in. organizować wymianę informacji i doświadczeń oraz realizować wspólne projekty. Będą też współpracować w wydarzeniach na skalę międzynarodową – m.in. podczas Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w Katowicach w roku 2022.

W skład obszaru Metropolitalnego Barcelony (Area Metropolitana de Barcelona) wchodzi 36 gmin, które zajmują 636 km kw. Mieszka w nich ponad 3,2 mln osób. Metropolia wytwarza 52 proc. PKB Katalonii oraz 10 proc. PKB Hiszpanii.

Link: Podjęte uchwały
Odnowa Centrum Mysłowic. MZGK będzie ocieplał miejskie budynki

Uciepłownienie miejskich budynków przez Miejski Zarząd Gospodarki komunalnej jest jednym z elementów realizowanego projektu „Odnowa Centrum Mysłowic”, który obejmuje:– przeprowadzenie konkursu urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania części Centrum Miasta,– rewitalizację miejskich kamienic,– likwidację źródeł niskiej emisji (uciepłownienie),– remonty pustostanów.

W ciągu najbliższych czterech lat planowane jest uciepłownienie tj. podłączenie do sieci ciepłowniczej (centralne ogrzewanie oraz ciepła woda użytkowa) 20 miejskich budynków:2021 rok1. Grunwaldzka 20,2. Krakowska 10,3. Krakowska 8-8a,4. Bytomska 13,5. Bytomska 21,6. Bytomska 27,7. Bytomska 29,8. Bytomska 33,9. Bytomska 37,10. Strażacka 2.2022 rok1. Grunwaldzka 22,2. Bytomska 17-17a,3. Bytomska 27a,4. Strażacka 4.2023 rok1. Towarowa 12,2. Towarowa 13,3. Strażacka 3,4. Jagiellońska 2,5. Jagiellońska 4,6. Jagiellońska 6.

 Dodatkowo w ciągu najbliższych dwóch lat planowane jest uciepłownienie poprzez wykonanie indywidualnych kotłowni gazowych (centralne ogrzewanie) 6 miejskich budynków:1. Katowicka 9a,2. Kopernika 15,3. Kościelna 5,4. Oświęcimska 66,5. Powstańców 15,6. Powstańców 21a.

Źródło: UM Mysłowice
Transport do punktów szczepień

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Miasto Gliwice zorganizuje transport do punktów szczepień dla seniorów 70+ oraz osób z niepełnosprawnościami. Osoby, które chcą skorzystać w tym zakresie ze wsparcia miasta i mają wyznaczony termin szczepienia przeciwko Covid-19, mogą zgłaszać się za pomocą specjalnie uruchomionego w Centrum Ratownictwa Gliwice punktu zgłoszeń.

Jednostka nie odpowiada za wyznaczanie terminu i miejsca szczepienia, a  jedynie zapewnia obsługę zgłoszeń związanych z organizacją transportu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach.
 
Z transportu do punktu szczepień mogą skorzystać mieszkańcy Gliwic, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R lub N albo, odpowiednio, I grupę z wymienionymi schorzeniami, a także osoby powyżej 70. roku życia – mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu.  Punkt zgłoszeń obsługiwany jest przez pracowników CRG od poniedziałku do piątku (w godz. 8.00–16.00) pod numerem 32/301 97 35.

Za organizację transportu odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. Po otrzymaniu zgłoszenia z CRG pracownik OPS będzie  kontaktował się z osobą potrzebującą wsparcia dzień przed szczepieniem, w celu przypomnienia o terminie i uzgodnienia godziny transportu.
 
Aktualne informacje dotyczące Narodowego Programu Szczepień i harmonogram rejestracji można znaleźć na stronie: gov.pl/szczepimysie.

Źródło: UM Gliwice
Bez przerwy na porodówce

Ciągłość porodówki będzie utrzymana. Narodowy Fundusz Zdrowia zgodził się przedłużyć kontrakt spółce Urovita na prowadzenie w Chorzowie oddziału ginekologiczno-położniczego do końca czerwca. Oznacza to, że możliwe staje się bezpośrednie przejęcie tego oddziału przez Zespół Szpitali Miejskich. Dzięki temu obejdzie się bez zapowiadanej wcześniej kilkumiesięcznej przerwy.

W sprawę chorzowskiej porodówki zaangażowało się wiele osób, czego efektem jest zgoda NFZ i możliwość utrzymania działalności oddziału na kilka kolejnych miesięcy. W tym czasie w chorzowskim szpitalu będą trwały prace przygotowawcze w celu zagospodarowania i wyposażenia miejsca dla nowego oddziału. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od 1 lipca oddział będzie działal w ramach Zespołu Szpitali Miejskich.

– Czekamy na rozpisanie konkursu na kontrakt z NFZ, którego wygranie jest warunkiem koniecznym do poprowadzenia oddziału przez nasz szpital. Rozmawiamy też z personelem, który mógłby bezpośrednio przejść do pracy na nowym oddziale. – tłumaczy dr Jerzy Szafranowicz, dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich.

W sprawę chorzowskiej porodówki zaangażowało się też Miasto Chorzów. Samorząd, w ramach kolejnej tury Funduszu Inwestycji Lokalnych, zawnioskował o pieniądze potrzebne na remont dotychczasowej siedziby oddziału mieszczącego się w zabytkowym budynku.

Przypomnijmy: Pod koniec grudnia pojawiła się informacja, że przedsiębiorca, który dotychczas prowadził oddział, nie tylko zdecydował o zaprzestaniu tej działalności w Chorzowie, ale również, poprzez niezłożenie odpowiednich dokumentów, uniemożliwił przedłużenie kontraktu z NFZ. Dyrekcja Zespołu Szpitali Miejskich zdecydowała, że przejmie działalność położniczą i otworzy oddział w ramach szpitala. W trybie nadzwyczajnym, od razu rozpoczęto prace przygotowawcze  i adaptacyjne.

Źródło: UM Chorzów
Nowy sprzęt dla OSP

Nowy sprzęt ratowniczy trafił do strażaków ochotników z terenu gminy Bobrowniki. Wyposażenie trafiło do jednostek z Rogoźnika i Sączowa, a jego pozyskanie było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacja stanowiła 99% wartości sprzętu, a pozostały 1% pokryła gmina.

Wyposażenie warte 100 tys. zł wpłynie na skuteczność działania strażaków ochotników, którzy będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej działać i służyć mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych, ratując najcenniejszy dar: ludzkie życie.

W uroczystym przekazaniu sprzętu wzięli udział: Małgorzata Bednarek – Wójt Gminy Bobrowniki , ministrowie Barbara Chrobak i Michał Wójcik, poseł na Sejm Waldemar Andzel oraz mł. bryg. Arkadiusz Szpera – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Źródło: UG Bobrowniki
Dofinansowanie do modernizacji ogrzewania

Już od 1 lutego będzie można składać wnioski o dofinansowanie do modernizacji ogrzewania. Temat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, gdyż zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw kotły wyprodukowane ponad 10 lat temu właściciele muszą wymienić do końca 2021 roku.

Dofinansowanie modernizacji ogrzewania budynków i lokali mieszkalnych ze środków budżetu Miasta Będzina

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie modernizacji ogrzewania

Osoby fizyczne, a także wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Będzin mogą ubiegać się o dofinansowanie modernizacji ogrzewania lokali mieszkalnych ze środków budżetu Miasta Będzina. Zasady przyznawania dotacji celowej na ten cel zostały określone w załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXIX/221/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2020 r.

Termin składania wniosków przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które planują zmianę sposobu ogrzewania polegającą na likwidacji kotłów węglowych centralnego ogrzewania lub innych zdekapitalizowanych pieców węglowych na źródło ogrzewania proekologiczne mogą składać w danym roku budżetowym wnioski o dofinansowanie do Urzędu Miasta Będzin od 1 lutego do 30 czerwca w danym roku budżetowym.

Źródła ogrzewania proekologicznego podlegające dofinansowaniu

W przypadku osób fizycznych proekologicznymi źródłami ogrzewania podlegającym dofinansowaniu są:

 • kotły gazowe centralnego ogrzewania,
 • kotły olejowe centralnego ogrzewania,
 • urządzenia elektryczne,
 • podłączenie do zewnętrznej sieci ciepłowniczej,
 • urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła ciepła (energia cieplna ziemi, słoneczna, wiatrowa),
 • kotły na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, które spełniają wymagania normy PN-EN 303-5:2012 minimum 5 klasy oraz dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych proekologicznym źródłami ogrzewania podlegającym dofinansowaniu są:

 • zbiorcze kotły gazowe centralnego ogrzewania,
 • grzewcze urządzenia elektryczne,
 • wymiennikownie ciepła,
 • zbiorcze urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła ciepła (energia cieplna ziemi, słoneczna, wiatrowa),
 • zbiorcze kotły na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, które spełniają wymagania normy PN-EN 303-5:2012 minimum 5 klasy oraz dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Dofinansowanie nie obejmuje

W przypadku osób fizycznych jak i wspólnot mieszkaniowych dofinansowanie nie obejmuje:

 • lokali/budynków oddanych do użytkowania po dniu 26 lutego 2014 r.,
 • lokali/budynków, co do których dokonano zmiany sposobu ogrzewania objętej dofinansowaniem przed zawarciem umowy o dofinansowanie,
 • lokali użytkowych,
 • wymiany urządzeń do ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego jak również wymiany przyłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej,
 • ogrzewania wykonywanego jako drugie lub kolejne ogrzewanie równoległe do już istniejącego źródła ogrzewania,
 • przenośnego urządzenia grzewczego. Nowe urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało zainstalowane.

O dofinansowanie modernizacji ogrzewania mogą ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które nie korzystały z dofinansowania na ten cel ze środków publicznych w ciągu ostatnich 10 lat.

Wysokość dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów modernizacji

Dofinansowanie udzielana jest w każdym przypadku na częściowe pokrycie kosztów modernizacji. W przypadku umów o dofinansowanie podpisanych przez osoby fizyczne wysokość dofinansowania wynosi 70% kosztu zakupu urządzenia, nie więcej niż 3000 zł, podobnie w przypadku podłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej 70% kosztu podłączenia, nie więcej niż 3000 zł. Wspólnoty mieszkaniowe na podstawie umowy o dofinansowanie mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 60% kosztu zakupu urządzenia/urządzeń jak również kwoty stanowiącej iloczyn liczby lokali objętych umowa o dofinansowanie oraz kwoty 1000 zł.

Wypłata środków finansowych tytułem dofinansowania

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania modernizacji ogrzewania w każdym przypadku jest podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy wnioskodawcą a Miastem Będzin, zgłoszenie Miastu Będzin zakończenia prac wraz z odpowiednimi dokumentami do dnia 31 października danego roku budżetowego oraz podpisanie bez zastrzeżeń protokołu końcowego. Środki finansowe tytułem dofinansowania zostaną wypłacone przez Miasto Będzin w ciągu 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dofinansowania do modernizacji ogrzewania ze środków budżetu Miasta Będzina znajdują się w załączniku Nr 1 i 2 do XXIX/221/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2020 r. Można je również uzyskać w Urzędzie Miasta Będzina, a także dzwoniąc pod numer telefonu 32 267 91 72.

Skorzystaj więcej niż z jednej dotacji

Niezależnie od dotacji pozyskanej z Urzędu Miasta właściciele nieruchomości mogą ubiegać się o dofinansowanie na modernizację ogrzewania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Czyste powietrze”.

Informacje o warunkach programu można uzyskać pod numerem telefonu 32 603-22-52.

Z obu dotacji można skorzystać równocześnie dla tej samej inwestycji.

Źródło: UM Będzin
XX-lecie partnerstwa Zabrza z miastem Równe

25 stycznia 2001 roku Zabrze oraz ukraińskie miasto Równe podpisały umowę o partnerstwie. To dwie dekady dobrej współpracy i wielu zrealizowanych projektów.

Z okazji jubileuszu zawarcia umowy o partnerstwie zorganizowana została wideokonferencja, w której uczestniczyła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka Szulik oraz mer ukraińskiego miasta Równe Oleksander Tretyak.
W spotkaniu udział wzięli również zastępcy prezydent Zabrza, ukraińscy samorządowcy oraz przedstawiciele samorządowych instytucji kultury i środowiska medycznego.

Współpraca Zabrza i Równego to dwie dekady działań w obszarach medycyny, kultury, sportu, polityki społecznej, a także wymiana doświadczeń samorządowych.

Warto przypomnieć, że od 2008 r. młodzież z miasta Równe każdego roku bierze udział w odbywającym się w Zabrzu Międzynarodowym Festiwalu Rysowania. W 2009 r. podpisany został również list intencyjny dot. współpracy Teatru Muzyczno-Dramatycznego w Równym oraz Teatru Nowego w Zabrzu.

Ukraińskie delegacje uczestniczyły w wielu branżowych konferencjach organizowanych w Zabrzu, które dotyczyły zarówno dobrych praktyk w dziedzinie turystyki, ochrony zdrowia, jak i działań na rzecz osób z niepełnosprawnością czy też poprawy jakości powietrza.

– Cenię sobie bardzo serdeczne i ciepłe relacje z naszymi ukraińskimi partnerami. Od początku współpracy nastawieni jesteśmy na wymianę doświadczeń i realizację konkretnych projektów, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Przedstawiciele Miasta Równe podkreślili w czasie wideokonferencji, jak ważne jest dla nich partnerstwo z Zabrzem. Zwrócili także uwagę na współpracę ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz prof. Marianem Zembalą w zakresie rozwoju kardiochirurgii na Ukrainie.

Więcej informacji nt. miasta Równe [KLIKNIJ]

Źródło: UM Zabrze
Świętochłowice grają z WOŚP

Już w najbliższą niedzielę, 31 stycznia 2021 r. Miasto Świętochłowice zagra w 29. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już teraz w mieście działa 8 puszek stacjonarnych oraz sztabowa e-skarbonka. W niedzielę na świętochłowickich ulicach pojawi się ponad 50 wolontariuszy, a dwóch z nich wyposażonych będzie w terminale płatnicze. Dodatkowo właśnie ruszyły trzy aukcje, w których będzie można wylicytować ciekawe spotkania tematyczne z przedstawicielami władz miasta.

W ramach tegorocznego finału WOŚP prowadzona będzie zbiórka na potrzeby oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W niedzielę na ulice Świętochłowic wyjdzie ponad 50 wolontariuszy WOŚP. Tymczasem każdy może dołożyć swoją cegiełkę bez wychodzenia z domu, biorąc udział w internetowych aukcjach charytatywnych z udziałem Prezydenta Miasta i jego zastępców. Już dziś można wziąć udział w licytacji trzech wyjątkowych spotkań:

Mieszkańcy Świętochłowic, którzy już dziś chcą przekazać swoje pieniądze na ten cel, mogą skorzystać z puszek stacjonarnych, które znajdują się w następujących punktach:

 • sklepie medycznym Luma (ul. Katowickiej 6),
 • pracownia fryzjerska – Dawid Horzela (ul. Katowicka 41),
 • Studio Figura Świętochłowice (ul. Bytomska 55),
 • Schron Bojowy nr 39 Pro Fortalicium Koło Terenowe “Świętochłowice” – 31.01.2021 od 11.00 do 19.00 (Park Heiloo)
 • FERBON – Skład opału (ul. Katowicka 151),
 • ZOZ Świętochłowice (ul. Chorzowska 36),
 • sklep Bigiel (ul. Bytomska 18),
 • Szkoła Podstawowa nr 5 (ul. Sudecka 5).

Dodatkowo od kilkunastu dni działa również sztabowa e-skarbonka, dostępna pod adresem: https://eskarbonka.wosp.org.pl/gw4bk2

Źródło: UM Świętochłowice
Wolnostany do remontu

Co roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (MZBM) w Tychach przeprowadza remonty lokali mieszkalnych, tzw. wolnostanów, które udostępniane są mieszkańcom Tychów, oczekującym na przydział mieszkania lub kwalifikującym się do najmu socjalnego. W 2020 roku wykonano remont 107 mieszkań na łączną kwotę ok. 1,75 mln zł. Wyremontowane lokale zostały już udostępnione nowym najemcom.

Wolnostany znajdziemy w każdym mieście, najczęściej są „rozrzucone” w różnych częściach miast i miasteczek. To lokale od osób, które przestały w nich mieszkać lub nie spełniały warunków do wynajmu lokalu (np. nie płaciły lub miały tytuł do innego lokalu). Miasto musi taki lokal przejąć, sprawdzić jego stan techniczny, ocenić i wycenić koszty remontu doprowadzającego lokal do oczekiwanego standardu. W Tychach mieszkania te są zlokalizowane w nieruchomościach administrowanych przez MZBM.

– Wolnostany remontujemy systematycznie, w ubiegłym roku  wykonaliśmy prace w budynkach na os. A, B, C, D, E, F oraz na obrzeżach miasta, na ulicy Leśnej, Świerkowej, Browarowej czy Katowickiej. Średnia powierzchnia tych lokali wynosi ok. 35 m2, zwykle to mieszkania jedno,  dwu i trzypokojowe, czasem, choć znacznie rzadziej zdarzają się czteropokojowe – mówi Agata Goc – dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.

Remonty wolnostanów wyglądają bardzo różnie. Dla lokali komunalnych wymienia się  najczęściej instalacje wewnętrzne, stolarkę okienną czy drzwi. Czasem trzeba przeprowadzić roboty tynkarskie, malarskie, wykonać nowe posadzki albo wyposażyć lokal w kuchenkę czy podgrzewacz wody.  Dla lokali przeznaczonych na najem socjalny dodatkowo wykonuje się tzw. „biały montaż”, a na podłodze pojawia się np. wykładzina.

– Każde miasto boryka się z problemem braku wystarczającej liczby lokali mieszkalnych dlatego ważne jest to, by wykorzystywać zasoby, które posiadamy. Mieszkania te są przeznaczone dla osób z mniejszymi dochodami, czasem dla nich to jedyna szansa na własne „cztery kąty”. Co więcej, często remontując wolnostan poprawiamy  stan techniczny całego obiektu np. wymieniając instalacje wewnętrzne – mówi Hanna Skoczylas – z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

W 2019 roku wykonano 115 remontów wolnostanów, w ubiegłym roku – 107. Co roku liczby te, w zależności od przejętych obiektów wyglądają nieco inaczej, jednak liczba remontowanych wolnostanów zawsze jest wyższa niż 100.

Wszystkie wyremontowane wolnostany na bieżąco przekazywane są nowym najemcom zgodnie ze wskazaniem Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Tychy. Obecnie mieszkania otrzymują rodziny jedno i dwuosobowe, które złożyły wnioski w 2019 roku oraz trzy, cztero i pięcio- osobowe, których wnioski wpłynęły do Urzędu Miasta w 2016 roku.  

Źródło: UM Tychy
Pojemniki na elektryczne śmieci także w Tychach

18 charakterystycznych czerwonych pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nieprzekraczający 50 cm oraz na baterie i tonery, w połowie lutego pojawi się w różnych częściach miasta. Tychy dołączają tym samym do ogólnopolskiego projektu Elektryczne Śmieci wspólnie realizowanego przez MB Recycling oraz Fundację Odzyskaj Środowisko.

Pojemniki staną na parkingu przy ulicy Czereśniowej (przy szkole),  w pobliżu parkingu przy ulicy Wyszyńskiego (pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, a Niepodległości), przy „Bramie Słońca” na ulicy Dmowskiego,  przed Krytą Pływalnią na ulicy Edukacji, na ulicy Hetmańskiej (przy SP 22),  na ulicy Hierowskiego (w pobliżu sklepu Lidl), ulicy Armii Krajowej (w pobliżu sklepu Rossmann), na ulicy Orzeszkowej 7, ulicy Kościelnej (w pobliżu parkingu przy kościele), na ul. Zaręby (parking przy SP nr 40) oraz w pobliżu skrzyżowania ul. Borowa/ Skalna (w rejonie SP nr 10).  Oprócz tego w najbliższych dniach zostanie wskazanych kolejne 7 lokalizacji na terenie miasta. Pojemniki mają pojawić się we wszystkich lokalizacjach do połowy lutego br.

Foto: UM Tychy

Troska o środowisko naturalne jest jednym z naszych priorytetów. Musimy chronić przyrodę, ale naszym obowiązkiem jest także kształtowanie właściwych postaw proekologicznych oraz edukacja w tym zakresie. Dlatego zdecydowaliśmy się włączyć w projekt Elektryczne Śmieci. Dzięki pojemnikom mieszkańcy naszego miasta zyskają możliwość szybkiej i bezpiecznej utylizacji elektrycznych śmieci oraz baterii i tonerów – mówi Hanna Skoczylas, Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Do czerwonych pojemników będzie można wrzucać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o niewielkich gabarytach tj. laptopy, telefony, suszarki czy tostery. Odbiór elektrycznych śmieci powyżej 50 cm będzie ustalany indywidualnie pod numerem infolinii  572 102 102.  

Co równie istotne: przetworzone odpady powrócą już na wiosnę w postaci ekologicznych uli, również w kolorze czerwonym.

– Wiosną na terenie miasta staną wyjątkowe ule w części wykonane z recyklingu. Autorem projektu oraz ich wykonawcą jest pszczelarz i grafik Tomasz Waśkiewicz. „Czerwony kolor uli nie jest przypadkowy. Pasieka ma przypominać mieszkańcom miasta, że warto prawidłowo utylizować elektryczne śmieci. Dzięki temu, odzyskujemy część materiałów i substancji, które mają szanse powrócić na rynek. Tutaj, w przypadku czerwonych uli, które będą cieszyć oczy mieszkańców i turystów – tłumaczy Michał Jurczok, Dyrektor ds. Rozwoju MB Recycling.

Projekt obejmuje także innowacyjną platformę edukacyjną:  Szkolne Centrum Recyklingu.

Strona dedykowana uczniom, rodzicom i nauczycielom zawiera materiały w najróżniejszej formie: filmy, artykuły naukowe, bajki, scenariusze lekcji, wywiady radiowe, infografiki, quizy, rebusy, krzyżówki – wszystko po to, by nauka była jednocześnie zabawą. Na platformie nie mogło oczywiście zabraknąć konkursów oraz programów partnerskich dedykowanych tyskim szkołom.

Platforma edukacyjna działa pod adresem: Szkolne Centrum Recyklingu – Platforma szkoleniowa, a szczegółowe informacje o projekcie Elektryczne Śmieci znajdują się na: https://elektrycznesmieci.pl.

Źródło: UM Tychy