Tramwaje wracają

Zarząd
Transportu Metropolitalnego zapowiada odmrożenie komunikacji tramwajowej. Odwieszanie
linii, zwiększanie liczby kursów i przywracanie w dni powszednie rozkładów
jazdy ważnych w dni robocze będzie następować systematycznie już od początku
przyszłego tygodnia. Pasażerom zaleca się sprawdzanie rozkładów jazdy w
internecie przed wyjściem z domu.

Pierwsze zmiany w komunikacji tramwajowej zostaną
wprowadzone już 25 maja. Zmiany te obejmą m.in. linię nr 20, która – w związku
z pracami remontowo-modernizacyjnymi – tymczasowo będzie kursować w relacji
Chorzów Batory Zajezdnia – Szopienice Pętla. Wprowadzenie nowego, stałego
rozkładu jazdy nastąpi m.in. na liniach nr 6, 7 i 19, które łączą Bytom,
Świętochłowice, Chorzów i Katowice. Ponadto zaplanowano wznowienie kursowania
tramwajów na linii nr 11. To głównie dzięki tej zmianie na odcinku Katowice –
Chorzów częstotliwość połączeń zostanie zwiększona dwukrotnie – zamiast 6
realizowanych odjazdów w ciągu godziny będzie 12. Zmiany obejmują również
przywrócenie na trasie Stroszek Zajezdnia – Bytom Plac Sikorskiego kursowania
linii nr 49.

Kolejne modyfikacje w komunikacji tramwajowej zostaną
wprowadzone na przełomie maja i czerwca. – Powoli odmrażane są kolejne obszary
życia gospodarczego, zatem wciąż konieczne jest i będzie wprowadzanie zmian w
rozkładach jazdy. Od połowy marca wprowadziliśmy już ok. 600 tego typu
modyfikacji – mówi rzecznik prasowy ZTM Michał Wawrzaszek. – Zmiany będą
obejmować zarówno komunikację autobusową, jak i tramwajową, jednakże w ciągu
najbliższych kilku dni w większym stopniu będą one dotyczyć tej drugiej –
dodaje.

Funkcjonowanie komunikacji tramwajowej nie zostanie
przywrócone do stanu sprzed epidemii jeden do jeden. – Są dwa powody. Po
pierwsze, w czasie epidemii rozpoczęto prace inwestycyjne, które muszą teraz
zostać uwzględnione w rozkładach jazdy. Po drugie, przy okazji planowania tych
zmian, wprowadzamy pewne modyfikacje, które mają służyć optymalizacji połączeń
– wskazuje zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Przewozów ZTM Grzegorz
Rutkowski. – Przykładem może być linia tramwajowa nr 7. Od przyszłego tygodnia
kursować na niej będą większe pojazdy – wskazuje Rutkowski.

ZTM podkreśla, że wielu z wprowadzanych w maju i czerwcu zmian w komunikacji tramwajowej nie można określić docelowymi. Po zakończeniu budowy katowickich centrów przesiadkowych wprowadzone zostaną zmiany tras i rozkładów jazdy linii tramwajowych kursujących przez Brynów i Zawodzie. Planowane jest m.in. przywrócenie kursowania linii nr 14 do pętli w Brynowie oraz linii nr 16 do Wełnowca. Organizator transportu jednocześnie zaleca pasażerom, aby rozkłady jazdy sprawdzać w internecie, ponieważ są one zmieniane w sposób dynamiczny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.metropoliaztm.pl w zakładce Rozkłady i Komunikaty.

Źródło: Zarząd Transportu Metropolitalnego
Większe ogródki letnie w tyskich restauracjach

W ramach pomocy restauratorom, którzy zostali dotknięci
negatywnymi skutkami pandemii, władze miasta chcą umożliwić powiększenie
ogródków gastronomicznych w lokalach wynajmowanych od gminnych jednostek na
terenie miasta. Dzięki temu restauratorzy będą mogli obsłużyć większą
liczbę klientów, spełniając przy tym wszelkie normy narzucone przez służby
sanitarne.

Restauratorzy, który chcieliby skorzystać z takiej możliwości
powinni zwrócić się z wnioskiem o powiększenie metrażu ogródka do
administratora, z którym mają zawartą umowę (MZUIM, MZBM
 lub Wydział Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Tychy). Miasto szacuje, że takich lokali jest
ok. 30. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, gdyż powierzchnia i
możliwości powiększenia ogródków letnich są różne, w zależności od lokalu.  

Nie wprowadzamy nowych stawek za zajęcie terenu miejskiego pod
ogródki kawiarniane – będą one naliczane zgodnie z obowiązującymi stawkami, ale
w ramach przyjętego pakietu wsparcia dla przedsiębiorców, mogą oni liczyć na
ulgi.

– Bezpieczeństwo mieszkańców oraz gości, którzy odwiedzają nasze miasto jest dla nas priorytetem. Dlatego chcemy stworzyć takie warunki, aby można było bezpiecznie korzystać z oferty tyskich restauratorów, m.in. z zachowaniem większych niż normalnie odległości pomiędzy gośćmi – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

Od poniedziałku (18.05) restauracje i kawiarnie
mogą działać
zarówno wewnątrz, jak i w formie ogródków letnich, pod warunkiem
przestrzegania w nich takich zasad, jak np. 1,5 m odległości od krańca blatu
jednego stolika do krańca blatu drugiego.

W lokalach można korzystać tylko z jednorazowych sztućców,
schowane mają być wszelkie dodatki jak cukier, serwetki czy wazoniki. Wymagana
jest również dezynfekcja rąk przy wejściu na teren lokalu, osoby stojące w
kolejce powinny zachować 2-metrowy dystans.

Do właściciela lokalu gastronomicznego należy ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości, która w danym momencie w nim przebywa. Po wyjściu gości, stoliki powinny być każdorazowo dezynfekowane.

Źródło: UM Tychy
Trwa budowa drogi gminnej dojazdowej między Polną a Parkową w Siewierzu

Trwają prace związane z budową drogi gminnej dojazdowej łączącej ul. Parkową z ul. Polną w Siewierzu. Wykonano już wszystkie prace branży sanitarnej, w szczególności wybudowano kanalizację deszczową odwadniającą drogę oraz skrzyżowania z obiema ulicami, kanalizację sanitarną i wodociąg wraz z przyłączami do posesji.

W ostatnim czasie wybudowany został chodnik po stronie wschodniej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonano utwardzone pobocze po przeciwnej stronie drogi oraz jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej. Odtworzeniu podlegała również nawierzchnia na skrzyżowaniach nowo budowanej drogi z ul. Parkową oraz ul. Polną. Wybudowano nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne.

Umowne zakończenie inwestycji zaplanowano na 04 września br., niewykluczone, że roboty zostaną zakończone wcześniej. Obecnie trwają prace porządkowe w obrębie budowy. Wkrótce wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu drogowego. Ostatnim etapem zadania jest sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w szczególności inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanej infrastruktury.

Celem realizacji inwestycji było zapewnienie komfortowego dojazdu do posesji zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej oraz wybudowanie połączenia ulic Polnej i Parkowej. Wybudowana w ramach inwestycji ulica jest dwukierunkowa, o przekroju jednopasmowym i szerokości jezdni 3,5 m. Na wniosek mieszkańców zaprojektowano jezdnię o minimalnej szerokości. Powyższe jest jednym z fizycznych sposobów uspokojenia ruchu i w naturalny sposób wymusza ograniczenie prędkości. Jedynie w rejonie włączenia do ulicy Parkowej i Polnej szerokość jest zwiększona do 5,0m aby ułatwić mijanie się pojazdów na skrzyżowaniu. Żeby umożliwić mijanie się pojazdów na głównym odcinku ulicy bez konieczności wykonywania dodatkowych mijanek zaprojektowane zostało po stronie zachodniej utwardzone pobocze o szerokości 1,5m. Dzięki wyniesionemu chodnikowi, droga będzie bezpieczna dla pieszych. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przedmiotowej inwestycji pozwoliła na likwidację zastoisk wodnych na ul. Polnej i Parkowej.

Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad 1,2 mln zł. Na realizację inwestycji Gmina Siewierz pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródło: UM Siewierz
Kolejne kilometry ścieżek rowerowych

W Siemianowicach Śląskich regularnie rozbudowywana jest infrastruktura rowerowa, która ma zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki dla rowerzystów. 

W ubiegłym miesiącu informowaliśmy o rozpoczęciu budowy trasy rowerowej, wiodącej od Parku Miejskiego, ulicami: PCK, Obwodową, Cmentarną, Szybu Pszczelnik, aż do parku Pszczelnik i ulicy Stara Szosa. Obecnie przystąpiono do budowy kolejnej ścieżki, która będzie przebiegała od ulicy Bańgowskiej, przez os. Bańgów (ul. Skłodowskiej), ulicą Zachodnią do skrzyżowania z ulicą Krupanka. Finał prac związanych z budową tych ścieżek zaplanowano na trzeci i czwarty kwartał bieżącego roku.

Nowe trasy rowerowe budowane są w ramach drugiego etapu zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie”, obejmującego m. in. budowę czterech ciągów ścieżek rowerowych komunikujących ze sobą główne dzielnice miasta o łącznej długości ok. 10 km. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków unijnych, pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o powstających ścieżkach rowerowych przeczytają Państwo TUTAJ

Źródło: UM Siemianowice Śląskie
Dodatkowe 20 mln dla przedsiębiorców

Kolejne 20 mln zł na wsparcie dla przedsiębiorców pozyskał Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej. W sumie rudzcy właściciele firm i organizacje pozarządowe w ramach rządowej tarczy antykryzysowej mogą liczyć na 40 mln zł. Jest to maksymalna kwota dofinansowania przyznana dla  miasta.

– Do tej pory naszym przedsiębiorcom wypłacono już prawie 3 mln zł, a wnioski na różnego rodzaju dofinansowania cały czas są składane do rudzkiego urzędu pracy – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

O środki finansowe z Funduszu Pracy właściciele firm z Rudy Śląskiej mogli starać się już od  początku kwietnia. Mali przedsiębiorcy mogą wnioskować na przykład o 5 tysięcy zł pożyczki. Do rudzkiego urzędu pracy wpłynęło już 3700 wniosków w wersji elektronicznej i papierowej o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a  w  ramach tego wsparcia wypłacono jak na razie przeszło 2,6 mln zł.

– Nabór na tę formę dofinansowania prowadzimy bezterminowo. Cały czas można składać wnioski. Co więcej, pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia – tłumaczy Beata Płaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w Rudzie Śląskiej mogą również wnioskować o   dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Wniosek o dopłacenie części kosztów prowadzania działalności gospodarczej, złożyć może  także przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Dodatkowo o środki pieniężne starać się mogą organizacje pozarządowe w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne – dotyczy to także kościelnych osób prawnych czy klubów sportowych.  Nowy nabór wniosków na wspomniane  dofinansowania rozpoczął się 19 maja i potrwa do 2 czerwca br.

– W przypadku tych form pomocy jej wysokość uzależniona jest przede wszystkim od stopnia spadku obrotu będącego skutkiem trwającej epidemii – wskazuje dyrektor PUP w Rudzie Śląskiej.

Do tej pory do rudzkiego urzędu pracy wpłynęło 269 wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną, niezatrudniającego pracowników i wypłacono już prawie 173 tys. zł. Z kolei w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne rudzki PUP do tej pory rozpatrzył 284 wnioski, a wypłacił prawie 105 tys. zł.

– Staramy się, żeby środki dla przedsiębiorców były wypłacane jak najszybciej. W tym celu utworzyliśmy interdyscyplinarne zespoły, które w obsługę wniosków angażują pracowników różnych działów. Codziennie pełniony jest również dyżur telefoniczny  w sprawie wsparcia. Zainteresowanie jest ogromne, a liczba telefonów to kilkaset dziennie – dodaje Beata Płaczek, dyrektor rudzkiego PUP-u.

Szczegóły  na temat pomocy dla przedsiębiorców można uzyskać w Dziale Rozwoju Zasobów Ludzkich Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Tel. 32 771 59 11;  32 771 59 12; 32 771 59 15;  32 771 59 36 oraz na stronie: http://www.puprudaslaska.pl/

Przypomnijmy, że pakiet osłon dla rudzkich przedsiębiorców wprowadziły także władze Rudy Śląskiej. Dotyczą one w głównej mierze obniżenia czynszu za najem lokali użytkowych należących do miejskiego zasobu. Ponadto przedsiębiorcy do rudzkiego magistratu mogą kierować wnioski o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty podatku od nieruchomości czy umorzenie części zaległości.

– Otrzymaliśmy już kilkadziesiąt takich zgłoszeń. Wszystkie one są na bieżąco analizowane, kontaktujemy się także z wnioskodawcami w celu weryfikacji danych lub ewentualnego uzupełnienia dokumentów – informuje Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. Decyzją rudzkich władz do końca maja wstrzymane będą także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja z  tytułu niezapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień, aby nie narażać przedsiębiorców na  dodatkowe koszty.

Każda firma lub instytucja z terenu Rudy Śląskiej, która w obecnej sytuacji nie wytwarza odpadów, może także liczyć na zwolnienie z opłaty śmieciowej. Tutaj warunkiem jest złożenie tzw. deklaracji „zerowej” za ten czas.

– Deklarację wygaszającą należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do takiej sytuacji. Jeżeli deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość, bo na przykład w budynku są też inne firmy lub mieszkania, to informację o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji – precyzuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Pomoc klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oferuje także Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Dotyczy ona możliwości rozłożenia na maksymalnie 6 rat zobowiązań w stosunku do spółki.

Wszelkie informacje o działaniach podejmowanych przez miasto w związku z epidemią koronawirusa znajdują się na stronie www.rudaslaska.pl/koronawirus.
Wznowienie działalności przedszkoli i szkół

Informujemy, że od dnia 25 maja br., zgodnie z ,,Kalendarzem zmian w szkołach i placówkach do wakacji (…)” MEN – z dnia 13 maja 2020r., zachowując zasady obowiązującego reżimu sanitarnego, otwieramy gminne przedszkola oraz zapewniamy opiekę uczniom klas I-III w gminnych szkołach podstawowych.

Zajęcia w wyżej wymienionych placówkach odbywać się będą na zasadach dobrowolności.

Źródło: UM Radzionków
Prezentacja projektów VII edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego

Zgodnie z zapowiedziami prezentujemy projekty zgłoszone w ramach VII edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego, które przeszły pozytywną weryfikację formalną.

Prezentacja projektów zamieszczona zostaje na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie. By zapoznać się z jej szczegółami wystarczy kliknąć na odnośnik zamieszczony poniżej:

PREZENTACJA BO 2020

Źródło: UM Piekary Śląskie
Będzie remont dachu sali gimnastycznej w Gostyni

W najbliższym czasie zostanie wykonana przebudowa odwodnienia dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gostyni. Planowana jest również poprawa warunków wentylacji oraz zmniejszenie wpływu emisji promieni słonecznych, które znacznie wpływają na nagrzewanie sali gimnastycznej latem.

Plac budowy przekazano wykonawcy, firmie KOPAX Sp. z o.o. Wartość robót budowlanych wynosi 101 967 zł. Podpisano także umowę z firmą P.B. Gwiazda Grzegorz na nadzór inwestorski nad budową na kwotę 5 781 zł.

Źródło: UG Wyry
Trwa remont ulicy Powstańców Śląskich

Trwa realizowany przez Starostwo Powiatowe remont ulicy Powstańców Śląskich. PO jego zakończeniu miasto przystąpi do prac w obrębie ulicy Sobieskiego. Na jedno i drugie zadanie zarówno powiat, jak i miasto, otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadania warte są kolejno ponad 5 i 7 mln zł. Wszystkie prace zakończą się z końcem przyszłego roku, w efekcie zwiększy się bezpieczeństwo i wygoda kierowców, pieszych oraz rowerzystów na obu ulicach – powstaną przy nich drogi rowerowe, nowe chodniki, przy Sobieskiego uregulowane zostaną także miejsca parkingowe, spowolniony zostanie także ruch.

Przypominamy harmonogram prac:

– w maju początek prac na ul. Powstańców Śląskich – realizuje powiat

– w pierwszej kolejności budowa – po ruchem – ronda na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Powstańców śląskich (obok sądu) – powiat

– przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Powstańców Śląskich i Styczyńskiego – budowa ronda – powiat

– po zakończeniu tych prac – przebudowa (pod ruchem) skrzyżowania ulic Opolskiej i Sobieskiego – miasto

– w następnej kolejności przebudowa ulicy Powstańców Śląskich – powiat; termin – maksymalnie do maja 2021,w tym czasie w drodze wymienione zostaną także sieci

– przebudowa ulicy Sobieskiego – miasto, koniec do końca 2021 roku

Objazd wyznaczono ulicami: Opolską, Sobieskiego, Sienkiewicza, Styczyńskiego i Pokoju. Obejmująca całą ulicę przebudowa potrwa najpewniej do końca tego roku.

Źródło: UM Tarnowskie Góry
Europejskie Dni Dziedzictwa we wrześniu ponownie w Świętochłowicach

W tym roku temat Europejskich Dni Dziedzictwa brzmi „Moja droga”. Nasze miejskie wydarzenia będą ujęte w cykl pn. „Wszystkie moje drogi prowadzą przez Lipiny”.

„Moja Droga” to hasło bardzo wieloznaczne, odnosi się nie tylko do trasy jaką przebywamy w czasie lub przestrzeni, ale często jest także określeniem ukochanej przez nas osoby, wybranki, wyrażającym nasz szacunek, miłość i oddanie. Przyjmując taką interpretację hasła będziemy chcieli promować postawy patriotyczne, przypominając losy tych bohaterów naszej historii, którzy swoim życiem udowodnili swoje ogromne oddanie Ojczyźnie.

W Świętochłowicach przygotowane zostały trzy wydarzenia skupiające się na dzielnicy Lipiny. 12 września zaprosimy wszystkich chętnych na spacer historyczny po dzielnicy Lipiny, który poprowadzą dzieci i młodzież w strojach śląskich. Tydzień później, bo 19 września odbędzie się gra miejska. Wydarzenie to będzie z jednej strony okazją do wykazania się wiedzą o historii Lipin, ale także Świętochłowic i regionu, a z drugiej strony sposobnością do poznania nowych wiadomości i ciekawostek związanych z Lipinami i najbliższą okolicą.

W czerwcu 2020 r. zostanie ogłoszony konkurs dla dzieci na opracowanie krótkiej informacji o historii wybranego miejsca lub obiektu. Materiał zostanie zebrany, opracowany i ujęty w formę prezentacji zawierającej teksty, zdjęcia i ilustracje przygotowane przez dzieci, zaś prezentacja zostanie opublikowana na stronie internetowej miasta.

Także Muzeum Powstań Śląskich przygotowało wydarzenia e ramach tegorocznych EDD: „Bytom na trasie do Niepodległej – happening historyczny w 100-lecie powołania Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu”, panel dyskusyjny „Śląsk – droga do Niepodległej” oraz maraton filmowy – prezentacja 31 odcinków Filmowej Encyklopedii Powstań Śląskich oraz spotkanie z twórcami i bohaterami encyklopedii.

Już dziś zapraszamy wszystkich na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Świętochłowicach.

Źródło: UM Świętochłowice