Naładujesz smartfona dzięki odpadom? To jest możliwe

Zamiast drastycznego wzrostu
cen za wywóz śmieci – nowoczesna instalacja, pozwalająca na ich przetworzenie
oraz uzyskanie w tym procesie energii elektrycznej i ciepła, którymi z kolei
można m.in. naładować smartfona albo ogrzać dom. To nowoczesne i przyjazne dla
środowiska systemy, które pozwalają rozwiązać problem piętrzącej się góry
odpadów komunalnych, a także uchronić przed niebezpiecznymi i niekontrolowanymi
wybuchami pożarów składowisk. W środę (13 listopada) przedstawiciele miast i
gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyrazili zgodę, aby na jej terenie
powstała instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Już teraz wytwarzamy o prawie 21
proc. odpadów więcej niż zakładały to prognozy zawarte w Planie Gospodarki
Odpadami dla województwa śląskiego, co w przypadku miast i gmin
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oznacza wzrost o ponad 162 tysięcy ton
śmieci rocznie. W 2018 roku na terenie GZM zebrano łącznie ok. 943 tys. ton
odpadów komunalnych, co stanowiło ok. 446 kg w przeliczeniu na jednego
mieszkańca.

Śmieci produkujemy coraz więcej,
rosną wymogi związane z ich przetwarzaniem. Już dziś, gdyby nie cementownie
przyjmujące paliwo wyprodukowane z części naszych odpadów, składowiska uległyby
całkowitemu wypełnieniu. Dlatego rozwiązaniem może być utworzenie nowoczesnych
i przyjaznych dla środowiska instalacji, pozwalających na przetworzenie tych
śmieci, których nie można poddać recyklingowi. Szacuje się, że w Metropolii
spośród zebranych ok. 943 tys. ton odpadów komunalnych, do produkcji energii
elektrycznej i ciepła można wykorzystać ok. 280 tys. ton. Niewykluczone, że
tych odpadów może być jeszcze więcej (od 354 do 424 tys. ton), ponieważ – jak
wynika z raportu dotyczącego szarej strefy w Polsce – ich rzeczywista ilość
może różnić się o 25 proc. od tej deklarowanej.

– Instalacje termicznego przetwarzania odpadów to systemy z sukcesem wykorzystywane w krajach, które postrzegamy jako “czyste”. To między innymi Niemcy, Francja, państwa skandynawskie – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu Metropolii.


To również jedyny właściwy kierunek, który pozwoli nam rozwiązać problem
piętrzącej się góry odpadów resztkowych w naszych miastach i gminach. Musimy
pamiętać, że problem zagospodarowania odpadów przekłada się również na wysokość
miesięcznych opłat, które ponosimy w naszych gospodarstwach domowych. Zamiast
płacić więcej za ich składowanie, możemy je wykorzystać do produkcji prądu i
ciepła. Ponadto zyskujemy kontrolę nad systemem gospodarki odpadami
komunalnymi, co może uchronić nas przed niebezpiecznymi wybuchami pożarów, gdy
do atmosfery emitowane są szkodliwe zanieczyszczenia – dodaje.

Podjęta w środę (13 listopada)
uchwała ma charakter intencyjny i daje “zielone światło” zarządowi Metropolii,
by mógł podejmować działania zmierzające do utworzenia na terenie GZM
instalacji termicznego przetwarzania odpadów. Na tym etapie prac żadna
konkretna lokalizacja, gdzie taki system mógłby powstać, jeszcze nie został
wskazany. Zanim jakiekolwiek decyzje w tej sprawie zostaną podjęte, poprzedzone
to będzie szczegółowymi analizami.

– Zgodnie z przepisami nie możemy
składować odpadów o wysokiej wartości kalorycznej, a więc jedyną możliwością
ich zagospodarowania jest odzysk energetyczny w specjalistycznych instalacjach.
A tych u nas brakuje – ocenia Blanka Romanowska, zastępca dyrektora
Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, która zajmuje się kwestiami
ochrony środowiska.

– Jedyną instalacją termicznego
przetwarzania odpadów komunalnych, która działa na terenie Metropolii, to
zakład FORTUM w Zabrzu. Jego maksymalne roczne możliwości przyjmowania odpadów
resztkowych z odpadów komunalnych wynoszą 70 tys. ton, a szacuje się, że w
samym GZM odpadów tych jest rocznie kilka razy więcej – wyjaśnia.

Utworzenie instalacji termicznego przetwarzania odpadów, to jedno z działań, które chce podejmować Górnośląsko-Zagłębiowska w kwestii zagospodarowania odpadów komunalnych. Metropolia chce także włączyć się w szeroką kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą segregacji śmieci. Dodajmy, że miasta i gminy GZM niebawem będą musiały spełnić restrykcyjne obowiązki dot. recyklingu, które nakładają na nie przepisy unijne. Oznacza to, że do 2035 roku musimy osiągnąć poziom 65-procentowego recyklingu wszystkich wytwarzanych odpadów. Brak spełnienia tych wymogów może skutkować nałożeniem wielomilionowych kar na samorządy, które w skali całej Metropolii mogą wynieść nawet 60 mln zł.
Jacek Brzezinka nowym członkiem zarządu GZM

Podczas XX sesji Zgromadzenia
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (13 listopada) przyjęto uchwałę w sprawie
przyjęcia wyboru nowego członka zarządu GZM. Został nim Jacek Brzezinka, który
zastąpi rezygnującą z tego stanowiska Karolinę Wadowską, odpowiedzialną za
realizację zadań związanych z projektami i inwestycjami.

Jacek Brzezinka jest
bytomianinem, posiada doświadczenie kierownicze i samorządowe. Po ukończeniu
studiów na Politechnice Śląskiej przez kilkanaście lat pracował w prywatnych
firmach na stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie w działalności publicznej
zdobył w samorządzie Bytomia, będąc radnym oraz dwukrotnie wiceprzewodniczącym
rady miejskiej.

W latach 2007-2015 pełnił funkcję
posła na Sejm RP, był członkiem komisji: finansów publicznych, samorządu
terytorialnego i polityki regionalnej, cyfryzacji i administracji, a także
komisji nadzwyczajnej ds. ograniczenia biurokracji. Ponadto był przewodniczącym
podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu. Współautor uchwalonej w 2015
r. ustawy o powiecie metropolitalnym.

W latach 2016-2018 był doradcą
marszałka województwa śląskiego. Reprezentował stronę samorządową zasiadając w
zespole eksperckim opracowującym „Porozumienie na rzecz zintegrowanej
polityki rozwoju województwa śląskiego”. Był także członkiem Komitetu
Sterującego „Programu dla Śląska”.
Przebudowa DK 81 w Giszowcu – zmiany w rejonie ul. Kolistej

W kwietniu rozpoczęła się największa drogowa inwestycja w Katowicach od czasu budowy tunelu pod rondem im. gen. Jerzego Ziętka. W czwartek, 14 listopada, wykonawca rozpocznie prace nad kolejnymi elementami powstającego w ramach inwestycji wiaduktu drogowego.

– Kolejny etap prac wymaga wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, która będzie polegać na zawężeniu ul. Kolistej – przy zachowaniu wąskich pasów w każdym kierunku jazdy – na odcinku pod wiaduktem. Mimo, że jest to krótki odcinek, z uwagi na duże natężenie ruchu w tym rejonie, szczególnie w godzinach szczytu, zmiana ta może wpływać na płynność ruchu – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta i dodaje, że zawężenie jest konieczne do kontynuowania budowy wiaduktu, która potrwa do końca przyszłego roku.

Przypomnijmy, że cała inwestycja składa się z dwóch zasadniczych części. – Pierwsza z nich to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zatem zostanie skomunikowanie ponadlokalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w zakresie połączenia z drogami krajowymi oraz centrum miasta. Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej (DK 86) z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.

Koszt
całej inwestycji wynosi 247,5 mln zł, z czego aż 210 mln zł – to dofinansowanie
pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Kompleksowa przebudowa tego węzła drogowego zakończy się w pierwszej połowie
2021 roku. Utrudnienia dla kierowców znacząco zmniejszą się w przyszłym roku,
kiedy do użytku zostaną oddane pierwsze bezkolizyjne połączenia DK 86 z DK 81.

Inwestycja w liczbach:

  • 58,5 tysiąca – tyle pojazdów codziennie przejeżdża
    po DK 86 na wysokości katowickiego Giszowca
  • 247,5 mln zł – tyle kosztować będzie przebudowa
    węzłów DK81 i DK 86
  • 3,62 km – to łączna długość rozbudowywanych i
    przebudowywanych dwóch odcinków DK 81 i DK 86
Rusza przebudowa ul. Dworcowej w Katowicach

We wtorek 12 listopada rozpoczyna się zapowiadana od kilkunastu miesięcy kompleksowa modernizacji zaniedbanej ul. Dworcowej w elegancki, reprezentacyjny deptak miejski, który stanie się nową wizytówką miasta.

– To następny element metamorfozy Katowic. Nowy deptak miejski, podobnie jak to było w przypadku ul. Mariackiej, ma przywrócić kolejną część miasta dla pieszych i wpisywać się w naszą politykę odciążania centrum z ruchu samochodowego. Na przebudowanym deptaku pojawi się zieleń i mała architektura. Zgodnie z głosami mieszkańców ulica Dworcowa docelowo zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów, nasadzimy na niej aż 54 drzewa, zostanie zmieniona nawierzchnia oraz zamontowane zostaną nowe ławki i oświetlenie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przebudowa ul. Dworcowej w pierwszym etapie obejmie odcinek od ul. Dyrekcyjnej do ul. Tylnej Mariackiej. We wtorek 12 listopada wykonawca przystąpi do demontażu wyspy drogowej na skrzyżowaniu ul. Św. Jana z ul. Dworcową. – Pierwsze prace wykonawca rozpocznie we wtorek 12 listopada, natomiast od czwartku 14 listopada planowane jest zamknięcie ul. Dworcowej i pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Za dwa dni planowane jest zamknięcie ul. Dworcowej. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie. Chcąc dojechać z tunelu pod Dworcem na ul. Francuską, kierowcy będą musieli się kierować pod wiadukt kolejowy wzdłuż ul. Kościuszki i następnie ul. Wojewódzką – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta o dodaje, że tym samym ul. Tylna Mariacka stanie się ulicą dwukierunkową bez przejazdu, z wjazdem i wyjazdem poprowadzony od ul. Francuskiej. Wykonawca w tym okresie rozpocznie roboty przygotowawcze i rozbiórkowe na zamkniętym dla ruchu odcinku ul. Dworcowej. Wykonawcą inwestycji jest Silesia Invest z Gliwic. Wartość przebudowy to 15,58 ml zł.  Prace zakończą się w III kwartale przyszłego roku.

Przypomnijmy, że to kolejna ulica w centrum
Katowic, która zamykana jest dla ruchu kołowego. We wcześniejszych latach
wyłączono z ruchu ul. Mariacką, która jest dziś popularnym deptakiem i
lokalizacją wielu restauracji, pubów i klubów, a także ul. Bankową, która
przebiega między budynkami Uniwersytetu Śląskiego i oddanie jej we władanie
studentom – o co od kilku lat nalegał m.in. samorząd studencki.

Warto dodać, że w związku ze zmianami
organizacji ruchu na ul. Dworcowej zmiany czekają nas także wzdłuż ul. Tylnej
Mariackiej, gdzie w przyszłym roku powstanie wielopoziomowy parking. Jednocześnie
od przyszłego roku będzie wdrażana w Katowicach nową politykę parkingową, która
będzie oznaczać znaczący wzrost cen w Strefie Płatnego Parkowania dla osób
spoza Katowic – przy jednoczesnym zagwarantowaniu znaczących upustów dla
katowiczan, którzy będą posiadać kartę mieszkańca. Wykonawcą parkingu przy ul.
Tylnej Mariackiej jest firma Grand Andrzej Grygiel z Korzennej. W ramach umowy
wykonawca odpowiada za dokumentację projektową, wykonanie maszyn do
automatycznego parkowania samochodów. Koszt inwestycji to 19,7 mln zł.
Zakończenie prac – montaż i uruchomienie parkingu planowane jest w drugiej
połowie przyszłego roku.
Święto Niepodległości w Katowicach. Cieszymy się z wolności

Defilada, pokazy sprzętu wojskowego, złożenie kwiatów w miejscach upamiętniających drogę do niepodległości oraz msza święta w intencji Ojczyzny to główne akcenty wojewódzkich obchodów Święta Niepodległości w Katowicach

Wydarzenia
rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich oraz
Wojciecha Korfantego. W Archikatedrze Chrystusa Króla odbyła się msza święta,
celebrowana przez metropolitę katowickiego, arcybiskupa Wiktora Skworca.

Główne uroczystości odbywały się na Placu Bolesława Chrobrego w Katowicach. Przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, politycy, służby mundurowe, środowiska kombatanckie oraz młodzież złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie odbyła się defilada. Na placu Sejmu Śląskiego służby mundurowe, m.in. wojsko, policja, straż pożarna przygotowały pokaz sprzętu.

Podczas uroczystości Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolię reprezentował przewodniczący Zarządu Kazimierz Karolczak.

Foto: GZM/ Daniel Kopciuch
Jak spędzić Noc Teatrów Metropolii? Pora zacząć planować swój udział w wydarzeniachW piętnastu teatrach, na kilkunastu scenach, będzie można zobaczyć 25 najlepszych spektakli minionego sezonu, a także nowości i premiery przygotowane specjalnie na Noc Teatrów. Repertuar dramatyczny i komediowy, w stylu klasycznym lub offowo, warsztaty i spotkania z ludźmi teatru. Takie atrakcje czekają na widzów podczas 10. Nocy Teatrów Metropolii, która odbędzie się 9 listopada b.r.

– To wydarzenie ma długą tradycję i  wpisało się w kalendarz
najważniejszych imprez kulturalnych dla publiczności w metropolii. Teatry
przygotowały spektakle i imprezy towarzyszące zarówno dla koneserów sztuk
scenicznych, jak i tych, którzy chcą zacząć przygodę z teatrem- tłumaczy Daria
Kosmala, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.


Dodatkowo uczestnicy wydarzeń będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów
regularną komunikacją miejską. To zachęta, aby tej magicznej nocy nie
ograniczać się do jednego teatru- dodaje.

W tegorocznej edycji wydarzenia udział weźmie 15 teatrów z ośmiu miast
Metropolii

Teatr Śląski w Katowicach, zaprezentuje jeden ze swoich hitów – „Sztukę” Yasminy Rezy. Teatr Rozrywki w Chorzowie wystawi spektakl – „Mariacka 5” – to przedstawienie, w którym fenomenalna Elżbieta Okupska, wcielająca się w rolę starej ulicznicy, w przejmujący, tragikomiczny sposób opowiada o swoim życiu. Na bliskie spotkania z aktorami – po komedii „Ściana” – można liczyć  w Teatrze Żelaznym w Katowicach. Marta Marzęcka- -Wiśniewska, Piotr Wiśniewski, czy znany z serialu „M jak miłość” Paweł Okraska, opowiedzą o „teatralnej kuchnii”.

Specjalnie na tegoroczną Noc Teatrów Metropolii – Teatr Nowy w Zabrzu przygotował „Emigrację”, spektakl na podstawie bestselerowej powieści Malcolma XD, autora, który, pozostając anonimowym, stał się najbardziej znanym twórcą pasty – nowego gatunku literackiego, królującego w Internecie. Teatr Nowy zapowiada także spotkanie z autorem, który będzie fizycznie obecny, choć „niewidzialny”.

Świeżutką produkcję dla najmłodszych dzieci (1-5 lat), o wdzięcznym tytule „O jeżu Jerzyku, co nie mógł zasnąć”, przygotował katowicki Teatr Gry i Ludzie. Dzieci, wraz z rodzicami, zachęcane do aktywności przez aktorki, będą uczestniczyć w przedstawieniu, siedząc na scenie pokrytej miękką trawą. Interaktywną propozycję dla jeszcze młodszych dzieci ma także Teatr Miejski w Gliwicach. Maluchy w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, wraz z opiekunami, udadzą się w podróż angażującą wszystkie zmysły.

To tylko przykłady sztuk z bogatego repertuaru, który przygotowały teatry
Metropolii.

Podczas Nocy Teatrów uczestnicy warsztatów będą mogli wcielać się w role aktorów czy też nauczyć się tworzenia  rekwizytów. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark przygotuje warsztaty z beatboxu dla dzieci i młodzieży. W Śląskim Tatrze Lalki i Aktora Ateneum będzie można nauczyć się m.in. projektowania  kostiumów, a w Teatrze Dzieci Zagłębia poznać tajniki zawodu aktora.
W Operze Śląskiej można będzie poćwiczyć wokal, podczas lekcji śpiewu operowego czy spróbować swoich sił w balecie.

Bilety na spektakle, jak co roku podczas Nocy Teatrów, są w promocyjnych
cenach, a niektóre spośród przedstawień można obejrzeć za darmo. Wydarzenia
towarzyszące także są darmowe lub za niewielką opłatą. Dodatkowo uczestnikom
wydarzeń Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia daje możliwość bezpłatnych
przejazdów komunikacją miejską- autobusami, trolejbusami i tramwajami. Aby
skorzystać z tej oferty należy pobrać ze strony www.nocteatrowmetropolii.pl
specjalny bilet okolicznościowy.

Pełen program Metropolitalnej Nocy Teatrów znajduje się na stronie www.nocteatrowmetropolii.pl

Zapraszamy także na FB: @nocteatrowmetropolii
Grupowy zakup gazu dla 25 gmin Metropolii. Wpłynęła jedna oferta

W przetargu na grupowy zakup gazu została złożona jedna oferta przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. na kwotę ok. 38,3 mln zł brutto.

Oferta zostanie teraz poddana ocenie. Decyzji dotyczącej
rozstrzygnięcia przetargu spodziewamy się na początku grudnia.

Przetarg na blisko 225 gigawatogodzin (GWh) gazu został ogłoszony przez Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolię na początku października br. Utworzona grupa zakupowa liczy 25 gmin. Samorządy zamierzają w ten sposób dostarczyć to paliwo do 66 instytucji jak m.in. szkoły, przedszkola, muzea, szpitale, urzędy oraz zakłady komunalne.

Warunki przetargu

Zobacz też: Metropolia: 25 gmin kupuje wspólnie gaz. Przetarg ogłoszony
W Zabrzu odbudowano fontannę w Parku im Poległych Bohaterów

Gotowa jest już fontanna, którą odbudowano w Parku im. Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela. Prace rozpoczęły się pod koniec czerwca br. Efekt robi wrażenie, a obiekt będzie z pewnością cieszył oko nie tylko miłośników historii.

W ramach prac rozebrano betonowy krąg taneczny, wykonano wykop pod nieckę fontanny, wybudowano też przyłącze kanalizacyjne. Wartość zawartej umowy wyniosła 1 270 590,00 zł, a dofinansowanie sięgnęło 85 proc. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA Sp. z o. o. z Wrocławia.

Miasto Zabrze przystąpiło do realizacji zadania pn.: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu” wiosną 2018 r. Jeszcze w ub. roku w parku wybudowano nową instalację elektryczną – oświetlenie zewnętrzne oraz zasilanie imprez plenerowych. Zakres prac obejmował wykonanie linii kablowej ziemnej o długości 3382 m, zabudowę 85 sztuk słupów oraz 87 sztuk opraw świetlnych. Zadanie wykonał Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o. z Radzionkowa, a wartość robót wyniosła 513 193,70 zł.

W ramach prac rewitalizacyjnych w Parku im. Poległych Bohaterów renowacji poddany zostanie również mur oporowy i schody przy wejściu od strony ul. Dubiela. Inwestycję oszacowano na kwotę 1 500 000,00 zł.

Warto przypomnieć, że na realizację projektu „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I i II” Zabrze otrzymało ponad 7 mln dofinansowania. Celem projektu jest kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Zabrzu na obszarze obejmującym 21 lokalizacji. Wzmocni to ich walory użytkowe i przestrzenne oraz stworzy sprzyjające warunki dla realizowania aktywności rekreacyjnej mieszkańców Zabrza. Tereny, które obejmie projekt staną się pełnowartościową przestrzenią publiczną miasta, miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez mieszkańców, jak i turystów, stanowiącym wizytówkę miasta.

Park założony został w 1924 r. Zaprojektował go berliński architekt krajobrazu prof. Gustav Allinger. W parku stała duża pergola i brodzik dla dzieci. W latach 50., po zasypaniu kanału park powiększono o uzyskane w ten sposób tereny. W 2002 roku park przecięła estakada łącząca ulicę gen. de Gaulle’a z aleją W. Korfantego. W 2012 roku wpisany został do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego. Po II wojnie św. nadano mu imię Poległych Bohaterów, jednak potocznie przez mieszkańców nazywany jest parkiem Dubiela – od jednej z ulic, do której przylega.
Tychy. Tym razem to drogowcy zaskoczyli zimę

12 pługo-piaskarek, 18 ciągników z pługami i rozrzutnikiem, 6 trzyosobowych brygad do ręcznego odśnieżania oraz 1200 ton soli drogowej i 1600 ton piasku – tak w bardzo dużym skrócie możemy podsumować to, jak Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach przygotował się do rozpoczynającej się Akcji Zima.

W tym okresie o bezpieczeństwo kierowców i mieszkańców miasta powinny jednak zadbać także spółdzielnie, instytucje, zakłady pracy czy firmy, bo na nich także spoczywa część zimowych zobowiązań dotyczących m.in. odśnieżenia chodników. Zimą o tyskie drogi dbać będzie tak jak w ubiegłym sezonie konsorcjum trzech firm: Master Odpady i Energia, BIO-EKOS oraz EKO-OGRÓD.

W tym okresie   o bezpieczeństwo kierowców i mieszkańców miasta powinny jednak zadbać także spółdzielnie, instytucje, zakłady pracy czy firmy, bo na nich także spoczywa   cz ęść zimowych zobowiązań dotyczących m.in. odśnieżenia chodników.

Zimą o tyskie drogi dbać będzie tak jak w ubiegłym sezonie konsorcjum trzech firm: Master Odpady i Energia, BIO-EKOS oraz EKO-OGRÓD.

– Cały sprzęt wyposażony jest w GPSy, które lokalizują pojazd na e-mapie i monitorują jego pracę. Będziemy mogli więc w razie potrzeby np. podczas śnieżycy, reagować natychmiast dysponując pojazdy w odpowiednie miejsce – mówi Wojciech Łyko – dyrektor MZUIM w Tychach.

Jak co roku pracę wszystkich służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg koordynował będzie Miejski Ośrodek Dyspozycyjny mieszczący się przy Straży Miejskiej. Wszelkie uwagi można zgłaszać na ogólnodostępne, całodobowe numery telefonów: linia bezpłatna 986 oraz linia płatna: 32/776-39-86. Z kolei pod numerem telefonu 501-46-42-46 lub 32/227-70-06 pracownicy MZUiM pełnią całodobowe dyżury.

W Tychach obowiązują trzy standardy odśnieżania dróg. Pod szczególnym nadzorem znajdują się DK-1 i DK-86 wraz z węzłami. Tu obowiązywać będzie II podwyższony standard, co oznacza, że sprzęt będzie wyjeżdżał na te drogi w pierwszej kolejności. Natomiast DK-44 oraz drogi powiatowe utrzymywane są w II standardzie. Drogi gminne o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym odśnieżane są według III   standardu zimowego utrzymania.

Standard drogi ma znaczenie nie tylko dla kolejności jej odśnieżania.

– Sól wykorzystywana jest na drogach krajowych i głównych ciągach komunikacyjnych pierwszej kolejności odśnieżania. Mieszankę piaskowo-solną i piasek stosuje się na pozostałych ulicach w dzielnicach śródmiejskich, a piasek na drogach gminnych w dzielnicach podmiejskich, ciągach pieszych, chodnikach, placach, parkingach – dodaje dyrektor MZUIM.

W razie potrzeby przygotowana ilość soli i piasku będzie systematycznie uzupełniana.
Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Kapicy

Do końca listopada zostanie zmodernizowane przejście dla pieszych, usytuowane przy ulicy Kapicy (w okolicach kościoła pw. św. Antoniego z Padwy). W miejscu obecnego powstanie inteligentne, bezpieczne przejście, które ma na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajdzie się on na pasach lub w ich bezpośredniej okolicy.

Kluczowymi elementami nowoczesnego rozwiązania są zsynchronizowane ze sobą czujniki ruchu, aktywne punktowe elementy odblaskowe, znaki drogowe D-6 (oznaczające „przejście dla pieszych”) z oświetleniem ostrzegawczym oraz pasy akustyczne. Pieszy zbliżający się do takiego przejścia, jest wykrywany przez czujnik, który aktywuje punkty świetlne. Migające światła i odblaski już z daleka zasygnalizują kierowcom, że na „zebrze” znajduje się przechodzień.

Budowa bezpiecznych przejść ma istotny wpływ na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza po zmierzchu, gdy są oni najmniej widoczni.
Dotychczas w Siemianowicach Śląskich utworzono cztery inteligentne przejścia na ulicach: Jagiełły (w rejonie Stawu Brysiowego), Grunwaldzkiej (na wysokości budynku nr 6), Michałkowickiej (przy cmentarzu) oraz w rejonie ulicy Orzeszkowej (LIDL). Powstanie piątego, na ulicy Kapicy, zostanie dofinansowane kwotą 25 tys. zł, przyznaną naszej gminie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 51 tys. zł. autor: Dagmara Brudek-Schulz, fot. Szymon Duczek