RIG w Katowicach: bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców

W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Prezydentem Miasta Katowice, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach uruchomiła infolinię w ramach punktu doradztwa kryzysowego, dostępną pod numerem 324 324 224.

W ramach infolinii, przedsiębiorcy, których firmy zostały zarejestrowane na terenie województwa Śląskiego, mogą uzyskać bezpłatne konsultacje eksperckie z obszarów: finansowego, marketingowego, kadrowego, podatkowo-księgowego oraz prawnego.

Zgłoszenia do Centrum Wsparcia MŚP można przesyłać również poprzez formularz na stronie internetowej https://www.centrumwsparciamsp.pl/

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

INFOLINIA Punktu Doradztwa Kryzysowego w ramach Centrum Wsparcia MŚP 324 324 224 jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-16.00.

Źródło: UG Pilchowice
Rozpoczęła się modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury w Gostyni

W latach 2020-2021 w ramach modernizacji energetycznej gostyńskiego Domu Kultury planowane są m. in. wymiana dachu, źródła ciepła, drzwi oraz okien, ocieplenie budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie.

Przetarg na realizację modernizacji został ogłoszony jeszcze w lipcu, natomiast 21 sierpnia dokonano otwarcia ofert, których w sumie wpłynęło 5. Najkorzystniejszą ofertę w kwocie 1 390 000 zł złożyła firma „Budolex” z Ujanowic i to ona została wybrana wykonawcą inwestycji.

Modernizacja energetyczna budynku będzie przeprowadzana w dwóch etapach. Do 15 grudnia zostanie wykonany remont dachu wraz z wymianą pokrycia, pojawią się nowe obróbki blacharskie, a także instalacja fotowoltaiczna. Przeprowadzone będzie docieplenie stropodachu, wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

II etap robót ma zakończyć się do końca lipca 2021 roku i obejmie: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z ich otynkowaniem, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę zewnętrznego oświetlenia budynku oraz wykonanie podświetlonego napisu.

Zadanie jest współfinansowane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w wysokości 900 000 zł.

Źródło: UG Wyry
W Gołonogu powstaną tunele i ronda

20 października podpisano umowę na przebudowę układu drogowego w rejonie dworca w Gołonogu. Z nowych, wygodnych i bezpiecznych rozwiązań będzie można korzystać w 2023 roku. 

Wykonawcą inwestycji, której wartość opiewa na 67,5 mln zł, będzie dąbrowska spółka Nowak-Mosty. Zadanie obejmuje budowę: tunelu drogowego pod torami, który zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowy; ronda na skrzyżowaniach al. Zagłębia Dąbrowskiego i Uklańskiego, a także Parkowej i Wczasowej; tunelu pieszego prowadzącego do peronów. Przebudowane i zmodernizowane zostaną również perony oraz układ torowy.  

Plan prezentujący rozwiązania, które zostaną wykonane w ramach inwestycji.

W Gołonogu m.in. zlikwidowany zostanie przejazd kolejowy. Na drugą stronę torów prowadzić będą tunele podziemne, dzięki czemu ruch będzie płynny, bezpieczniejszy i znikną korki.

– W Dąbrowie Górniczej dokonują się wielkie zmiany. Mają znaczenie nie tylko dla miasta, ale wkomponowują się też w rozwój regionu. Połączyliśmy siły z PKP PLK, które są przychylne tej inwestycji, pozyskaliśmy unijne wsparcie, dzięki pomocy posła Roberta Warwasa i ministra Andrzeja Bittela możemy realizować ten projekt. Wierzę, że oprócz infrastruktury drogowej i kolejowej, wkrótce dołączą też modernizacje budynków dworcowych – mówi Marcin Bazylak, prezydent miasta. 

– O tym projekcie rozmawialiśmy od 3 lat. Wpisuje się w nasze działania dotyczące poprawy jakości podróży dla pasażerów. Z trudem szukaliśmy środków, ale dziś już jesteśmy na zaawansowanym etapie i będziemy przystępować do realizacji zadania. Cieszę się, że w efekcie inwestycji zmieni się nie tylko układ torowy, ale powstanie również bezkolizyjny przejazd pod torami – dodaje Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP PLK S.A. 

Na wagę współpracy przy tym przedsięwzięciu uwagę zwrócił Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Najlepiej smakują owoce, które są zbierane w trudzie. O tych zdobytych łatwo, szybko się zapomina. W Dąbrowie Górniczej mamy do czynienia z modelową inicjatywą, którą możemy wykorzystywać jako dobry przykład. Wypracowana została w dialogu między samorządem, zarządcą infrastruktury, z pomocą posła i z moim niewielkim udziałem. Efekty będą dobre dla wszystkich – poprawi się dostępność do transportu publicznego i bezpieczeństwo. Dzięki temu osiągamy nasz cel, czyli przyciąganie pasażerów do kolei – stwierdził Andrzej Bittel. 

– Jako poseł z Dąbrowy Górniczej od lat zabiegam o sprawy związane z transportem publicznym, które są jednym z moich priorytetów. Dlatego też bardzo mnie cieszy, że wspólnie z prezydentem Marcinem Bazylakiem, Ministerstwem Infrastruktury i zarządem PKP PLK krok po kroku realizujemy zadania, których efektem są kolejowe inwestycje w mieście – podkreśla Robert Warwas, poseł na Sejm RP. 

WIzualizacja przebudowanego układu drogowego w rejonie stacji kolejowej w Gołonogu.

Ze względu na nieuregulowane kwestie własnościowe terenów wokół gołonoskiego dworca, część inwestycji związana z budową nowych miejsc parkingowych będzie zrealizowana w kolejnym etapie. 

– Pracujemy nad tym, żeby załatwić tę sprawę i poszerzyć zakres inwestycji o te elementy. Jesteśmy w kontakcie z wojewodą, jako reprezentantem Skarbu Państwa, żeby uregulować stan prawny tych nieruchomości – wyjaśnia prezydent Bazylak. 

Firma Nowak-Mosty, wykonawca inwestycji, przygotowuje się już do rozpoczęcia robót.   

– Przed nami duże wyzwanie, ale mamy doświadczenie w realizacji podobnych kontraktów. Liczę, że z wszystkim sobie sprawnie poradzimy. Po dopełnieniu formalności, zatwierdzeniu harmonogramu prac, będziemy chcieli niezwłocznie rozpocząć roboty – mówi Małgorzata Nowak z zarządu Nowak-Mosty Sp. z o. o. 

Będzie to kolejne wspólne przedsięwzięcie miasta i PKP PLK, obejmujące zmiany układu komunikacyjnego, rozbudowę infrastruktury, usprawnienie ruchu drogowego i funkcjonowanie transportu publicznego. 

W połowie miesiąca rozpoczęły się prace, związane z budową centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w centrum oraz przebudową układu drogowego. Więcej na ten temat na stronie: https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/po-sobieskiego-jezdzimy-inaczej/

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza
Po starym Egzotarium nie ma już śladu

Stare sosnowieckie Egzotarium przeszło już do historii. Po wybudowanym w 1956 roku obiekcie nie ma już śladu, są za to pierwsze elementy powstającego w tym miejscu Centrum Edukacji Ekologicznej „Egzotarium”.

Cały teren budowy jest ogrodzony, dlatego z zewnątrz niewiele widać. – Z pewnością mieszkańcy zauważyli żółty dźwig, który został ustawiony na terenie budowy, widać go niemal z całej okolicy. W miejscu dawnego Egzotarium został wykopany dół w którym rozpoczęły się prace związane z wylewaniem płyty fundamentowej, która będzie elementem poziomu „-1” – wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta Sosnowca. Właśnie w podziemiach będą ustawione olbrzymie akwaria z rodzimymi gatunkami ryb, a także z rybami z całego świata m.in. duch amazoński, pielęgnica szmaragdowa, arowana srebrna, płaszczki słodkowodne, wisłonos amerykański. W terrariach będzie można podziwiać też gady i owady m.in. zaskroniec i pająk topik, anakonda zielona (odpowiednik rodzimego zaskrońca), ptaszniki i drzewołazy Dendrobates – jadowite żaby, które o stopniu swojej jadowitości informują poprzez zabarwienie skóry.

W założeniu Nowe Egzotarium ma zachować dziedzictwo historyczne oraz kolekcje prezentowane dotychczas w tym  miejscu, jednocześnie rozszerzając zakres swojej działalności. – Już za dwa lata będziemy mogli podziwiać kolekcję ryb dorzecza Przemszy, a otoczenie budynku będą stanowić rodzime siedliska roślinne: biotop grądowy, zbiorowisko szuwarowe i murawa kserotermiczna. Egzotarium to element większego kompleksu. To park bioróżnorodności, który jest tuż obok, także Stawiki oraz Park Tysiąclecia, gdzie również trwa inwestycja. Liczę, że mieszkaniec miasta i regionu przyjedzie do Egzotarium, ale też do sąsiednich parków, aby wypocząć i dobrze się bawić – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Nowe Egzotarium będzie Centrum Edukacji Ekologicznej

W budynku powstaną dwie nowoczesne klasy lekcyjne, wyposażone w komputery, mikroskopy, systemy multimedialne itp., gdzie m.in. uczniowie okolicznych szkół będą mogli odbywać lekcje przyrody, biologii, geografii. – Będziemy tam prowadzić warsztaty, wykłady, wystawy, a wszystko to przy pięknym widoku na tropikalne rośliny i zwierzęta w palmiarni. Powstanie również mini kino, w którym każdy odwiedzający będzie mógł obejrzeć film edukacyjny, dotyczący rodzimej przyrody. Korytarze i hole CEE stanowić będą przestrzeń ekspozycyjną dla wystaw stałych i czasowych. W budynku znajdzie swoje miejsce również kawiarnia – dodaje prezydent Chęciński.

Z poziomu – 1 ścieżka będzie prowadziła zwiedzającego do Palmiarni na poziom parteru. Palmiarnia nie będzie jak dotychczas jedynie ogrodem botanicznym. Na tym poziomie głównymi eksponatami będą rośliny, ale wśród roślin projektantom udało się znaleźć  miejsce także dla zwierząt m.in. legwan zielony, żółw żabuti, bazyliszek płatkogłowy, legwan czarny, boa dusiciel, pyton rombowy, pyton siatkowany, boa tęczowy brazylijski, anolis kubański, kajman okularowy, badylarka pospolita, tukan wielki.

– Sama palmiarnia podzielona będzie na trzy strefy: strefę klimatu śródziemnomorskiego, strefę pustynną i tropikalną, w każdej panować będą inne warunki. Sterowanie klimatem odbywać się będzie poprzez zapewnienie prawidłowej temperatury, wilgotności i światła, tak aby warunki zbliżone były jak najbardziej do tych panujących w naturze. Podróż po Egzotarium kończyć się będzie na szczycie rampy, która kieruje zwiedzających na poziom +1. W tym miejscu znajdują się sale lekcyjne, przestrzeń wystawiennicza wystaw stałych czasowych, kino edukacyjne, a także w kawiarnia, w której zwiedzający będą mogli odpocząć po długim zwiedzaniu – mówi Jeremiasz Świerzawski.

Otoczenie także będzie pełnić role edukacyjną, wzdłuż szklanej elewacji palmiarni zostanie wybudowany długi zbiornik wodny, gdzie zostanie utworzone  rodzime zbiorowisko szuwarowe. To siedlisko porasta brzegi cieków i zbiorników wodnych – szuwar jest odzwierciedleniem biotopu znajdującego się pierwotnie nad brzegiem rzeki Przemszy. Wraz z rozwojem antropopresji i rozwojem turystyki, coraz więcej bagien i terenów jest osuszanych, a co za tym idzie, tego typu siedliska są niszczone – w tym miejscu zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć rośliny, które są zagrożone wyginięciem.

Pierwsze postępowanie przetargowe zostało ogłoszone we wrześniu 2019 roku. Niestety, zaproponowane przez potencjalnych wykonawców ceny zaczynały się od 80 mln zł i znacznie przekraczały przewidywany na ten cel budżet. Przed ogłoszeniem kolejnego postępowania zostały nieco zmienione i obniżone zapisy specyfikacji związane ze stawianymi wykonawcom wymaganiami dotyczącymi robót budowlanych wykonywanych w ostatnich pięciu latach, a także doświadczenia kierownika budowy. W powtórzonym przetargu wypłynęło pięć ofert, opiewających od 64 mln zł, do 84 mln zł. Ostatecznie została wybrana oferta (63 967 412,71 zł) Mostostalu Zabrze – Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa (lider konsorcjum) oraz Maximus ZBH Sp. z o.o. (partner konsorcjum).

Nowym elementem Egzotarium będzie korzystanie z odnawawialnych źródeł energii. W ramach inwestycji zostaną wykonane panele fotowoltaiczne, które pozwolą na  przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną.  Ponadto wody deszczowe pochodzące z połaci dachowej będą wykorzystywane do  polewania terenów zielonych.

Gmina Sosnowiec otrzymała dofinansowanie na kwotę 15,3 mln złotych w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014 – 2020 działanie 5.4.3 – ochrona różnorodności biologicznej. Projekt składa się z dwóch komponentów utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej „Egzotarium” i rewitalizacji terenów zielonych w tzw. Parku Tysiąclecia.

Prace powinny zakończyć się po 2 latach od podpisania umowy.

Park Bioróżnorodności dopełnieniem Egzotarium

Kiladziesiąt tysięcy nasadzeń krzewów i drzew, a także budowa oczek wodnych, domków dla owadów, budek dla nietoperzy i budek lęgowych dla ptaków – to najważniejsze zmiany w parku im. Jacka Fusińskiego. Rewitalizacja obejmuje prawie 7 ha, w tym 5,5 ha terenów zielonych. Po zmianach w miejscu obecnego parku powstanie pierwszy w Sosnowcu Parku Bioróżnorodności. Oprócz nasadzeń, budowy oczek wodnych i m.in. domków dla owadów, budek dla nietoperzy i ptaków zmieni się cała infrastruktura tego miejsca. Przebudowywane są ścieżki dla pieszych oraz schody by z parku mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Powstaną również toalety, zostaną ustawione nowe ławki, a cały park zostanie ogrodzony. Wart 7 mln zł park najprawdopodobniej będzie gotowy do końca 2020 roku.

Historia Egzotarium

Historia parku otaczającego obiekt Egzotarium w Sosnowcu sięga 1936 roku. Wtedy podjęto próbę stworzenia Ogrodu Botanicznego. Sadzono ciekawe odmiany roślin południowych, ale próby nie powiodły się, ponieważ teren ze względu na wysoki stopień zapylenia był skażony. Mimo starannej pielęgnacji, rośliny nie przetrwały. Ponownie pomysł budowy palmiarni powstał w latach 50. Budowę palmiarni i działu ryb akwariowych rozpoczęto w 1954 roku, a zakończono w 1956 r. i przekazano do użytku, jako placówkę dydaktyczną. W roku 1957 podjęto budowę dodatkowego pomieszczenia, do którego zostały wprowadzone pojedyncze okazy zwierząt: małpy i ptaki egzotyczne. Dla zwierząt niewymagających wysokiej temperatury stworzono wybieg na otwartej przestrzeni. Znajdowały się tam niedźwiedzie, szopy, bażanty. Ilość zwierząt w tym okresie była duża, jednakże z chwilą powstania ogrodu zoologicznego w Katowicach, decyzją Ministerstwa, wybieg na wolnym powietrzu uległ likwidacji. Pozostała tylko wewnętrzna część obiektu. Sosnowiecki dział ryb akwariowych stanowił w tamtych latach największy tego typu obiekt w Polsce. Obejmował 60 zbiorników o pojemności 500 i 1000 litrów wody i największą kolekcję ryb i roślin akwariowych. W 1964 roku obiekt został przyjęty do międzynarodowego rejestru placówek akwarystycznych przez University of Hawaii, Waikiki Aquarium Honolulu w Hawai w USA. W okresie początkowym Egzotarium otrzymało rośliny egzotyczne, jako dar z palmiarni krakowskiej, gliwickiej i poznańskiej. Te rośliny stanowiły główny wystrój palmiarni. W późniejszym okresie rośliny uzupełniano wyłącznie na zasadzie zakupu. W roku 1986 w palmiarni wykonano remont części przedniej (2 skrzydła i kopuła główna) wymieniono zmurszałe łączniki na stalowe i wymieniono szyby.

Ogólna powierzchnia obiektu wynosi 1626 m², w tym palmiarnia o powierzchni 506 m², akwarium i gady 432 m², małpiarnia i ptaki 105 m². Specyfiką danej kolekcji są rośliny tropikalne i kolekcja ryb. Najcenniejsze okazy to palmy: Phoenix canariensis, Latania borbonica, Cycas revoluta, Sabal minor,  Kolekcja roślin jest połączona ze środowiskiem wodnym – ryby i rośliny, środowiskiem ziemno-wodnym – płazy i gady, środowiskiem lądowym – małpy i ptaki. Kolekcja roślin obejmuje ponad 250 gatunków roślin z różnych stref klimatycznych i geograficznych świata. Należą one do różnych grup ekologicznych i reprezentują określone formacje roślinne: pustynne, półpustynne, tropiki amerykańskie i azjatyckie, formacje ciepłego klimatu śródziemnomorskiego, wysp oceanicznych. Stała ekspozycja zwierząt w Egzotarium obejmuje głównie ryby i gady. Szczególnie cenna jest kolekcja egzotycznych ryb akwariowych. Zawiera około 60 gatunków, przy czym najbardziej atrakcyjna jest kolekcja pielęgnic. Obejmuje 60 zbiorników o pojemności 500 i 1000 litrów wody. Faunę gadów reprezentuje tu około 25 gatunków, w tym: kajman okularowy, boa tęczowy, pyton tygrysi i siatkowany, 5 gatunków żółwi. Kolekcja ptaków jest niewielka, obejmuje kilkanaście gatunków, głównie papug. Hoduje się gryzonie: chomik syberyjski, świnki morskie, króliki miniaturki, myszoskoczki, szynszyle. Mimo upływających lat Egzotarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Rocznie odwiedzało palmiarnie około 30000 osób.

Źródło: UM Sosnowiec

Foto: UM Sosnowiec
Trwa termomodernizacja przy ulicy Hutniczej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej systematycznie prowadzi kolejne prace termomodernizacyjne. Ich kolejny etap trwa obecnie na ulicy Hutniczej.

Mieszkańcy Brzezin Śląskich długo oczekiwali na rozpoczęcie inwestycji polegającej na wykonaniu termomodernizacji budynków przy ulicy Hutniczej. Prace te nareszcie się rozpoczęły. W pierwszej kolejności, jak informuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, zostaną ocieplone nieruchomości przy ulicy Hutniczej 1 i 3. Planowany koszt to 600.000 złotych.

Roboty, zakrojone na szeroką skalę, wykonywane są terminowo. Z każdym dniem widoczny jest ich duży postęp. Jak prezentuje się szczegółowy zakres prac? Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku w technologii ETICS zgodnie ze wszystkimi wymaganymi procedurami. W ramach prowadzonych działań wykonane zostanie ocieplenie ścian fundamentowych, a także ocieplenie stropu piwnic oraz poddasza. Dodatkowo wymienione zostaną okienka piwniczne i strychowe, a nad drzwiami wejściowymi do budynku zainstalowane będą estetyczne daszki. Modernizacji poddane będzie też pokrycie dachowe, a także orynnowanie odprowadzające wodę wraz z rynnami spustowymi. Ponadto otynkowane zostaną kominy, a dla wygody mieszkańców zainstalowane będą domofony cyfrowe. Z takich urządzeń korzystać będą lokatorzy 16 mieszkań budynku przy Hutniczej 1 oraz 8 mieszkań na Hutniczej 3.

W planach jest już ocieplenie kolejnego budynku przy ulicy Hutniczej. Kolorystyka wszystkich nieruchomości ma być utrzymana w odcieniach szarości (podobnie jak na ulicy Wyzwolenia). Dyrekcja ZGM podkreśla, że każda z dzielnic miasta przechodzi swoistą rewitalizację. Po Osiedlu Wieczorka szereg prac wykonywany jest na Dąbrówce Wielkiej przy ulicy Sikorskiego. Działania remontowe wykonane zostały też przy ulicy Janty 14-16 w centrum miasta, więc naturalne jest, że obecnie nadszedł czas na Brzeziny Śląskie. Ta dzielnica również systematycznie będzie zmieniać swoje oblicze.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Trwają prace przy rozbudowie SP 1

Trwają prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 1. W nowej sali gimnastycznej montowany jest sufit i podłoga, pomalowano także ściany. Prace malarskie prowadzone są również na korytarzach i w nowych salach lekcyjnych w segmencie dydaktycznym. Kafelkowane są tutaj także łazienki.

Zmienił się również dziedziniec szkoły, na którym położono kostkę betonową, podobnie jak wcześniej z tyłu placówki, gdzie stworzono parking rowerowy.

Przypomnijmy, że niedawno przy SP 1 m.in. powstało nowe boisko z nawierzchnią poliuretanową, które oświetlono i ogrodzono. Ustawiono na nim piłkochwyty, kosze do gry w koszykówkę. Aktualnie wokół ogrodzenia układana jest kostka betonowa. Wybudowano też drogę pożarową i parking.

Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lędzinach”, to zadanie za ponad 10 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm Termoklima i Carbud.

Źródło: UM Lędziny
Najazdy w skate parku na Skałce odzyskały dawny blask

Już w najbliższą sobotę, 24 października, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” odda do dyspozycji mieszkańców odrestaurowane najazdy tworzące część toru do dirt jumpingu. We wrześniu na terenie skate parku postała także nowa mini rampa, która ma ponad 4 metry szerokości i 2 metry wysokości. Pierwsi miłośnicy rolek, deskorolek oraz rowerów BMX i MTB już przetestowali nowe urządzenie. Wrażenia? Bardzo pozytywne!

Stan najazdów był na tyle zagrażający bezpieczeństwu, że kilka miesięcy temu byliśmy zmuszeni wyłączyć je z użytkowania.  Teraz po gruntownym remoncie znowu cieszą oko, a już od soboty będą przynosić również radość wszystkim korzystającym.

Uroczyste otwarcie, które będzie połączone z krótkimi pokazami jazdy na rowerach już w sobotę 24 października o godz. 15.00.

Źródło: UM Świętochłowice
Pozyskamy energię ze słońca

W Gliwicach powstała jedna z największych miejskich instalacji fotowoltaicznych. Na dachach dwóch siedzib Urzędu Miejskiego – przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A – zamontowano w sumie 260 paneli fotowoltaicznych. Pozyskana z nich energia pokryje znaczą część zapotrzebowania tych budynków na prąd, co korzystnie wpłynie zarówno na  środowisko, jak i na miejski budżet.

Fotowoltaika jest ekologiczna i ekonomiczna. Panele wytwarzają darmowy prąd, nie emitują zanieczyszczeń i można je poddać recyklingowi, a pozyskiwanie przez nie energii nie generuje hałasu.

– Instalacja fotowoltaiczna na dachu głównej siedziby UM będzie pozyskiwała energię o łącznej mocy 49,6 kW, a przy ul. Jasnej 31A – o mocy 31 kW. Pokryje to część zapotrzebowania budynków urzędu i przełoży się na obniżenie bieżących kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej – zauważa Aleksandra Janik-Gajówka, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach. – Równie istotny jest aspekt ekologiczny. Pozyskiwanie energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne korzystnie wpłynie na jakość powietrza w Gliwicach. Wyliczenia wskazują, że uruchomienie instalacji powinno ograniczyć emisję pyłowo-gazową do atmosfery rocznie o około 58 ton dwutlenku węgla i około 2900 gram pyłu zawieszonego PM10 – dodaje.

Na realizację tej inwestycji miasto pozyskało środki  z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (EFRR-ZIT). Zawarta w grudniu 2019 roku umowa przewiduje dofinansowanie zadania na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych. Zrealizowała je firma EKO-SOLAR  Sp. z o.o., z którą miasto w marcu br. podpisało umowę na zaprojektowanie i wykonanie instalacji. Wartość umowy opiewała na kwotę 401 022,96 zł brutto.

Źródło: UM Gliwice
Ostrogórska znowu będzie otwarta

Remont ulicy Ostrogórskiej wchodzi w kolejny etap. Od piątku ponownie zmieni się organizacja ruchu.

23 października ponownie przejedziemy przez przejazd kolejowy przecinający ulicę Ostrogórską w Sosnowcu. To oznacza, że zniknie objazd prowadzony do Mysłowic przez ulicę Naftową. Dzień później, czyli 24 października, na swoje tradycyjne trasy wrócą autobusy komunikacji miejskiej.

Nadal trwa przebudowa ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Naftową do granicy z Mysłowicami. W związku z tym, od poniedziałku

26 października, zamknięte zostanie połączenie ulicy Ostrogórskiej z Naftową.

Przebudowa ulicy Ostrogórskiej obejmuje półkilometrowy fragment drogi wraz z otoczeniem. Nie zabraknie doświetlonych przejść dla pieszych oraz drogi rowerowej i nowego LED-owego oświetlenia. Wybudowana zostanie nowa jezdnia, kanalizacja deszczowa i sanitarna, a także dwie zatoki autobusowe. Warta 8 mln zł inwestycja powinna być gotowa do końca roku.

Źródło: UM Sosnowiec
Co nowego na placu budowy lodowiska?

Przygotowanie robót związanych z wykonaniem wylewek w szatniach zawodników na parterze, roboty brukarskie w układzie drogowym po północnej stronie obiektu, a także dobiegające prace związane z robotami żelbetowymi trybun. Cały czas trwają prace przy budowie nowej hali lodowiska przy ul. Pułaskiego 71.

Na placu budowy wykonawca inwestycji – Konsorcjum Firm: Meritum Grupa Budowlana z Krakowa i Przedsiębiorstwo Produkcyjno i Usługowe „Concret” z Tychów zakończył w ostatnim czasie prace instalacyjne i tynkarskie w budynku administracyjnym oraz roboty związane z układem drogowym po południowej, zachodniej i wschodniej stronie obiektu. Warto dodać, że na przełomie października i listopada rozpocznie się montaż od strony południowej płyt warstwowych na obiekcie.

Budowa nowej hali lodowiska przy ul. Pułaskiego 71 to jedna z najważniejszych w ostatnich latach inwestycji sportowych realizowanych w Bytomiu, na której skorzystają wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Nowoczesny obiekt będzie kosztował około 40 mln zł, z czego aż 15 mln to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jakie pozyskało nasze miasto. Główna konstrukcja nośna hali wykonana będzie w technologii żelbetowej monolitycznej, natomiast konstrukcja dachu wsparta na drewnianych dźwigarach. Warto podkreślić, że budynek administracyjny zostanie wkomponowany w nowy obiekt i będzie stanowić z nim jedną całość, a ponadto w hali powstanie zaplecze szatniowe dla drużyn gospodarzy i gości.

Hala przy Pułaskiego będzie spełniała także wymogi bezpieczeństwa. Oprócz monitoringu i pomieszczeń dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa w hali, zaplanowano również lokale dla policji i straży pożarnej w bezpośrednim sąsiedztwie koordynatora ds. bezpieczeństwa. Przed budynkiem lodowiska powstanie około 120 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz autokarów, nowe dojazdy, układ dróg wewnętrznych wokół hali oraz plac manewrowy pełniący funkcję drogi pożarowej.

Źródło: UM Bytom / Tomasz Sanecki

Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek/Grzegorz Goik/Arkadiusz Janocha