1

Uroczyste wręczenie nagród w rankingu Związku Powiatów Polskich – 9. miejsce gminy Siewierz

3 kwietnia 2019 r. podczas XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich odbyła się uroczysta jubileuszowa Gala XX-lecia ZPP, na której wręczono statuetki i dyplomy laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2018 rok. Nagrodę dla Gminy Siewierz odebrał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś. Przypomnijmy, że Gmina Siewierz zajęła IX miejsce w Polsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, a zarazem II miejsce w województwie śląskim.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Oceniając rywali, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań. Konkurencja ta jest jedyna w swoim rodzaju. Ranking jest bowiem aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line i trwa na okrągło – przez cały rok. Oddaje też rzeczywistość z tego względu, że w praktyce uczestnikami rankingu są całe wspólnoty samorządowe i lokalne. Mieszkańcy mogą wnieść własny wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach rankingu ZPP.

Źródło:www.siewierz.pl
Odnowiony budynek przy Ziętka 60 został oficjalnie otwarty!

Wczoraj, 3 kwietnia, odbył się dzień
otwarty odnowionego budynku przy ulicy Ziętka 60, podczas którego piekarzanie
mogli poznać historię dawnego hotelu oraz obejrzeć przykładowe lokale.
Symbolicznego przecięcia wstęgi, a tym samym oficjalnego otwarcia budynku,
dokonała Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj.

Dawny hotel mieszczący się przy ulicy Ziętka 60 przeszedł gruntowny remont,
w wyniku którego miasto otrzymało kilkadziesiąt nowych mieszkań. Wśród nich
znalazło się 29 mieszkań dwupokojowych o powierzchni 32 m2, 11 kawalerek
liczących 33 m2, 7 mieszkań dwupokojowych z metrażem przekraczającym 50 m2 oraz
8 lokali o powierzchni ponad 70 m2. Dodatkowo przy budynku powstała też winda
oraz stworzono parking dla mieszkańców. Inwestycja ta została dofinansowana
przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który na jej realizację przekazał 2 miliony
złotych.

Wczorajszego popołudnia w hali sportowej MOSiR odbyło się spotkanie,
podczas którego mieszkańcy naszego miasta mogli poznać historię dawnego hotelu
i przemian, jakie zaszły w nim na przestrzeni lat, a także dowiedzieć się
szczegółów związanych z warunkami najmu wyremontowanych mieszkań. Tuż po
spotkaniu, piekarzanie wraz z przedstawicielami ZGM oraz Urzędu Miasta udali
się do odnowionego budynku, by obejrzeć przykładowe lokale. Oficjalnego
otwarcia, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, dokonała Prezydent Miasta
Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj.

Wśród uczestników wczorajszego dnia otwartego znaleźli się również
przedstawiciele piekarskiej Rady Miasta  Wiceprzewodnicząca
Natalia Ciupińska-Szoska oraz radni: Marcin Felderfhoff, Maciej Czempiel,
Daniel Pliszka oraz Łukasz Ściebiorowski.

Mieszkańcom naszego miasta, zainteresowanym najmem lokali, przypominamy, że
w pierwszej kolejności mieszkania trafią do osób, których dotychczasowe lokale
zamienić można na mieszkania socjalne, co stanowi jeden z warunków
dofinansowania, jakie miasto otrzymało z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wśród
najemców, których mieszkania nie mogą być przekwalifikowane na lokale socjalne,
przeprowadzone zostanie losowanie konkretnych pomieszczeń. Odbędzie się ono 10 kwietnia o godzinie 17.00 (także na hali MOSiR).

Szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie:
ul. Bytomska 92, 41-940
tel.: (32) 39 39 399, (32) 39 39 398
e-mail: lokalowy@piekary.pl
pokój nr 109

Źródło:www.piekary.pl
Budowa drogi ekspresowej S11 w woj. śląskim

Firma CP Complex Projekt, która przygotowuje Studium Techniczno- Ekonomiczno – Środowiskowe oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla budowy S 11 w woj. śląskim, przedstawiła Gminie Radzionków dwa warianty przebiegu drogi ekspresowej S11.

Wariant, zaznaczony na mapach kolorem niebieskim, omija miasto od strony wschodniej, natomiast wariant czerwony przecina miasto w jego północnej części. W obu przypadkach planuje się węzeł komunikacyjny na drodze DW 911 na wysokości ul. Anieli Krzywoń. Gmina warunkuje pozytywną opinię dla wariantu przebiegającego przez miasto w przypadku zaprojektowania i wybudowania węzła komunikacyjnego na odcinku pomiędzy 54 a 55 km drogi (orientacyjnie: między tzw. „Szkałą” a radarami). Jeżeli takie rozwiązanie nie będzie możliwe do zrealizowania, Gmina Radzionków optuje za wersją omijającą miasto.

MAPA

Na prośbę Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad informujemy, iż aktualne przebiegi poszczególnych wariantów trasy S11 (wraz z usytuowaniem planowanych węzłów oraz przejazdów) zamieszczone są na stronie internetowej GDDKiA: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3838/lnwestycje-w-przygotowaniu, a wszelkie uwagi oraz sugestie zostaną uwzględnione w analizach, dotyczących opracowywanego przebiegu trasy.

Źródło: radzionkow.pl
Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III)

Minister Inwestycji i Rozwoju, decyzją DLI.2.6621.66.2017.AN.9, utrzymał w mocy decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. znak: IFXIII.7820.63.2016, o zmianie decyzji Wojewody Śląskiego nr 7/2010 z dnia 17 maja 2010 r., znak: IF/IIIa/5340/13/09, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III) odcinek II węzeł Lotnisko – Podwarpie  – dobudowa drugiej jezdni…

Wojewoda Śląski, na wniosek Pana Zbigniewa Szwedy – Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji, działającego z pełnomocnictwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 7/2010 z dnia 17 maja 2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III) odcinek II węzeł Lotnisko – Podwarpie – dobudowa drugiej jezdni, km 2+158 – 11+760” (obwieszczenie Nr IFXIII.7820.63.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.).

Kolejno postanowieniem z dnia 27 grudnia 2016 r., przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone, z uwagi na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonego przez Wojewodę postępowania.

Dobudowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 jest istotna z punktu poprawy bezpieczeństwa drogowego. Dotychczas wybudowana droga jest miejscem licznych wypadków oraz kolizji drogowych. By życie w sąsiedztwie tak rozwiniętej sieci infrastruktury drogowej było jak najmniej uciążliwe, Rada Gminy Mierzęcice w dniu 9 marca 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXX/223/2017 w sprawie umieszczenia ekranów akustycznych przy planowanej budowie drogi ekspresowej S-1 (etap III) odcinek II węzeł Lotnisko – Podwarpie – dobudowa drugiej jezdnia, km 2+158 – 11+760 na obszarze Gminy Mierzęcice, która została przekazana m. in. organowi prowadzącemu postępowanie.

W związku z wydaniem w dniu 25 maja 2017 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach postanowienia zmieniającego warunki postanowienia znak: RDOŚ-24-WOOŚ/66131/09jb z dnia 4 marca 2010 r. i uzgadniającego realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, Wojewoda postanowieniem z dnia 19 czerwca 2017 r. podjął postępowanie w sprawie zmiany w trybie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 32a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawy drogowej) decyzji ostatecznej.

W skutek przeprowadzonego postępowania, w dniu 26 lipca 2017 r. została wydana decyzja. Zmiana dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego w zakresie ekranów akustycznych.

Od wydanej decyzji zostało złożone odwołanie.

W wyniku przeprowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju postępowania odwoławczego, w dniu 13 marca 2019 r. została wydana decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

Wobec powyższego, strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z aktami sprawy w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.30, jak również z treścią decyzji – w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz i Urzędzie Gminy Mierzęcice.

Dokumenty do pobrania
Ratujemy zabytki. 450 tysięcy złotych na remont katedry i kościoła św. Bartłomieja

450 tys. zł z miejskiego budżetu zostanie przeznaczone na dofinansowanie koniecznych remontów w dwóch zabytkowych kościołach. Przez lata miasto wydało na ten cel już 3,8 mln zł.

Podczas czwartkowej sesji radni podjęli decyzję o udzieleniu finansowego wsparcia prac w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła oraz kościele św. Bartłomieja. Świątynie są wpisane do rejestru zabytków, co umożliwia samorządowi przekazywanie im dotacji na remont z budżetu miejskiego.

300 tys. zł dla Bartłomieja

Kościół św. Bartłomieja to jedna z najstarszych świątyń w naszym mieście – został wzniesiony w XIII wieku. Kompleksowa renowacja obiektu rozpoczęła się w 2009 r. Dotychczas wykonano m.in. kapitalny remont dachu polegający m.in. na naprawie więźby dachowej i wymianie pokrycia z gontu, osuszono zawilgocone mury kościoła, naprawiono spękane ściany i sklepienia, oczyszczono elewację frontową wieży i odbudowano fragmenty murowanego ogrodzenia. Prace te zostały sfinansowane ze środków parafialnych oraz dzięki wsparciu Miasta Gliwice (miasto przeznaczyło też  7 320 zł na opracowanie ekspertyz geotechnicznej i budowlanej, określających stan techniczny obiektu i zakres prac niezbędnych dla jego ratowania). Udział w finansowaniu prac miał też Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

W tym roku 300 tys. zł z miejskiego budżetu zostanie przeznaczone na odbudowę fragmentu murowanego ogrodzenia kościoła od strony północno-wschodniej. Remont pozostałych fragmentów muru przełożono na kolejne lata. Jak wynika z ekspertyzy budowlanej, kamienne mury wokół kościoła są w bardzo złym stanie technicznym. Dlatego od kilku lat są sukcesywnie naprawiane i odtwarzane między innymi dzięki dotacji z budżetu miasta.

150 tys. zł dla Katedry

Kościół Katedralny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła wzniesiono w latach 1896-1900 według projektu prof. Brunona Heera. W świątyni znajdują się najlepsze na Górnym Śląsku organy firmy Rieger-Mocker. Odbywają się tam liczne recitale organowe i koncerty.

Remont kościoła trwa w etapach od połowy minionej dekady. Dotychczas, przy finansowym wsparciu miasta (w wysokości 900 794 zł) wykonano remont części elewacji wieży zabytkowej świątyni, remont części elewacji bocznych od strony północnej i południowej oraz trzy etapy remontu elewacji prezbiterium. Wcześniej – w latach 2007-2009 – parafia otrzymała również dotację z budżetu miasta (232 792 zł) na remont zabytkowych organów.

W tym roku 150 tys. zł z miejskiego budżetu zostanie przeznaczone na konserwację elewacji wieży kościoła, za wyjątkiem fragmentu od strony dachu. Naprawiony zostanie mur konstrukcyjny i ceglane lico, wykonane będzie nowe spoinowanie. Prace zaplanowano na drugi i trzeci kwartał roku. Koszt inwestycji oszacowano na 1,1 mln zł. Remont będzie kontynuowany przez kilka kolejnych lat.  (mf)
Centrum przesiadkowe i trasy rowerowe

28 marca złożony został wniosek o środki Unii Europejskiej o dofinansowanie budowy centrum przesiadkowego wraz z siecią tras rowerowych i podziemnym tunelem pieszo-rowerowym pod ulicą Częstochowską. Łączny koszt inwestycji oszacowano na ponad 57 mln zł.

Kwota 48,6 mln zł to wnioskowane dofinansowanie.  Projekt centrum przesiadkowego obejmuje około 200 miejsc parkingowych, postój dla taksówek przy głównym wejściu do centrum przesiadkowego, postój kiss and ride (zatoka gdzie można zatrzymać się na chwilę, podrzucić kogoś i odjechać), zieleń, małą architekturę, drogę dla rowerów wzdłuż parkingów, zadaszony parking rowerowy na około 120 rowerów, 6 miejsc do ładowania samochodów. Parking będzie bezpłatny dla osób przesiadających się na inne środki transportu. Planowana sieć o długości ponad 28 km liniowej infrastruktury rowerowej połączy dzielnice miasta z jego centrum. W jej skład wejdą: drogi dla rowerów (11,5 km), ciągi pieszo – rowerowe (6,32 km), pasy dla rowerów (1,5 km), pasy ruchu ogólnego i kontraruchu (9 km).
Ponad 10 kilometrów nowej sieci kanalizacji deszczowej

– Podczas intensywnych opadów zdarzało się, że na naszej drodze tworzyły się wodne rozlewiska – mówi mieszkanka ulicy Wiejskiej na Przełajce. – Wprawdzie samochody mogły wtedy powoli przejeżdżać, ale jako mieszkańcy czuliśmy się wtedy niepewnie – dodaje.

Zaradzić temu ma nowa, duża inwestycja przygotowywana
przez władze miasta, polegająca na modernizacji kanalizacji deszczowej wraz z
budową systemu małej retencji. Decyzję o dofinansowaniu z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 19 500 000,00 zł,
miasto otrzymało w połowie marca.

– Prace będą zakrojone na dużą skalę, bowiem projekt
obejmuje swoim zakresem budowę sieci kanalizacji deszczowej, zbiorniki
retencyjne i urządzenia związane z podczyszczeniem wód opadowo-roztopowych –
mówi Bożena Zając z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w
Siemianowicach Śląskich.

W ramach projektu powstanie między innymi:

 • nowa kanalizacja deszczowa w dzielnicy
  Przełajka, wraz z budową otwartego zbiornika retencyjnego na istniejącym ciągu
  kanalizacyjnym,
 • nowa kanalizacja deszczowa przy ul. Kruczej ze
  zbiornikiem retencyjnym zamkniętym, przepompownią oraz kanałem tłocznym wraz z
  odprowadzeniem do stawów: Remiza, Policyjny i Rzęsa,
 • zbiornik retencyjny otwarty wraz z przepompownią
  na osiedlu Budryka,
 • nowa kanalizacja deszczowa wraz z separatorem i
  odprowadzeniem do stawu Rzęsa,
 • nowa kanalizacja deszczowa przy ulicach
  Kościelnej i Wyzwolenia.

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej to nie tylko
wyeliminowanie rozlewisk przez zwiększenie średnicy rur. – Ponad 10 kilometrów
nowej sieci pozwoli również odwodnić nowe tereny budowlano-inwestycyjne w
Siemianowicach Śląskich – mówi Bożena Zając.

Warto wspomnieć przy tej okazji, iż zakres robót związanych z projektem obejmuje również: odtworzenie nawierzchni drogowych, pozyskiwanie na etapie realizacji ekspertyz, dokumentów oraz opinii, które są niezbędne dla realizacji całości. W chwili obecnej prace są na etapie kompletowania niezbędnej dokumentacji.

Źródło:www.siemianowice.pl
Przegląd gminnych inwestycji

Centrum w Sączowie

Do końca miesiąca ma zostać zakończona przebudowa centrum Sączowa wraz z budową ścieżek rowerowych. Warto zwrócić uwagę na koszt inwestycji, który opiewa na 2,8 mln złotych z czego 85 % finansowane jest z dwóch źródeł. W ramach inwestycji zbudowano kanalizację deszczową, sanitarną, a także odtworzono nawierzchnię drogi przy centrum przesiadkowym. Pojawił się także nowy chodnik, parking, ścieżki rowerowe, wiata dla jednośladów. Teraz nadszedł czas na obiekty małej architektury tj. ławki parkowe, kosze na śmieci. Ponadto zostanie zostanie zamontowany monitoring.

Nowe boisko w Siemoni

Powstaje nowe boisko przy Szkole Podstawowej w Siemoni. Inwestycja jest finansowana w ramach programu Mały Klub z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a jej wartość to ponad 670 tys zł. Powstaje tam obiekt wielofunkcyjny z przeznaczeniem do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz nożną. Wykonawca pokrył już starą nawierzchnię asfaltową nową poliuretanową, zamontował piłkochwyty i oświetlenie.

Kanalizacja

Z początkiem maja zakończona będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku. Natomiast w Bobrownikach przy ulicy Teligi, Topolowej i Akacjowej prace będą prowadzone do końca czerwca. Koszt obu tych inwestycji to ponad 4 mln złotych i są dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Z inicjatywy Małgorzaty Bednarek – Wójta Gminy Bobrowniki, przeprowadzono spotkania z mieszkańcami, wykonawcą i inspektorami nadzoru. W Bobrownikach w rozmowach wziął udział radny Jarosław Wieczorek. Mieszkańcy zgłaszali problemy techniczne z wpięciem się do sieci oraz padały pytania o możliwości przeniesienia studzienek na posesjach.

Sprzątamy po zimie

W połowie marca ruszyło wielkie sprzątanie dróg gminnych po akcji zima. W tym sezonie na utrzymanie zimowe 47 kilometrów bieżących dróg gminnych, Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zużyło blisko 500 ton mieszanki soli z piaskiem. Na tegoroczne sprzątanie przeznaczono 20 tys zł. Po drogach nadszedł czas na park. Już niebawem pojawią się ekipy sprzątające i pilarze, którzy zadbają o drzewostan. Park będzie doposażony w dodatkowe kosze na śmieci oraz stojak na rowery.

Zadania poniżej 30 tys euro

W Rogoźniku zakończono remont pokrycia dachowego budynków Klubu Sportowego Cyklon. Prace polegały na wymianie pokrycia dachu wraz z obróbką blacharskich, a także przemurowaniu kominów. Koszt to niespełna 20 tysięcy złotych. W Myszkowicach zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna w remizie budynku OSP, a w Bobrownikach przy budynku Klubu Sportowego Orzeł wyremontowany zostanie taras oraz schody.

Złożono wnioski o dofinansowanie

W ramach metropolitalnego funduszu solidarności, gmina Bobrowniki złożyła dwa projekty na dofinansowanie. Dzięki wnioskowi możliwa będzie budowa ekologicznego oświetlenia ulicznego i dalsza rewitalizacja parku. Całkowity koszt budowy nowoczesnego oświetlenia to 963 108,48 zł, gdzie wnioskujemy o dofinansowanie 85 % Inwestycja realizowana będzie w Wymysłowie przy ul. Prusa, w Rogoźniku przy ul. Narutowicza, Diamentowej, i Podmiedze oraz w Bobrownikach przy ul. Szybowej. W ramach zadania zamontowane zostaną lampy hybrydowe, które do działania wykorzystują energię słoneczna. W ramach rewitalizacji parku, planowana jest budowa ścieżek rowerowych montaż małej architektury oraz budowa miejsca do ćwiczeń – street workoutu. Ponadto planuje się zakup konstrukcji do montażu oświetlenia i nagłośnienia scenicznego Amfiteatru.
Radni chcą ekranów akustycznych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opracowuje strategię walki z hałasem. Ma ona obowiązywać do 2023 roku. Sławkowscy radni chcą, by uwzględniono w niej budowę ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej 94 na odcinku przebiegającym przez miasto. W przyjętym 21 marca stanowisku radni wyrazili poparcie dla działań mieszkańców i burmistrza Sławkowa w tej sprawie.

Dodatkowym rozwiązaniem zmniejszającym hałas może być odcinkowe ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę, co burmistrz Sławkowa proponował już cztery lata temu, podczas opracowywania poprzedniej strategii.

– Szczególnie narażone na hałas są znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi obiekty jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, bloki przy ulicy Jagiellońskiej oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, czyli dolina rzeki Białej Przemszy, ścieżka rowerowa czy zbiornik wodny ze ścieżką spacerową. W strefie terenów chronionych akustycznie, wydzielonych na podstawie faktycznego zagospodarowania terenu mieszka kilkaset osób, a w samej strefie oddziaływania powyżej 70 dB znajduje się około dwustu mieszkańców – mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Sławkowie Łukasz Hofler.

Urząd marszałkowski we wrześniu ubiegłego roku ogłosił postępowanie na opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”. W listopadzie wyłonił wykonawcę – firmę Lemitor Ochrona z siedzibą we Wrocławiu. Program ma określić ma priorytety działań oraz wskazać niezbędne zadania dla ograniczenia poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych w odniesieniu do dróg i linii kolejowych położonych poza aglomeracjami.

Stanowisko rady to znaczące wzmocnienie działań, które podejmujemy z mieszkańcami, by rozwiązać ten problem. Mam nadzieję, że postulaty, które zgłaszamy, zostaną tym razem uwzględnione w strategii i będą zrealizowane przez zarządzającą DK 94 Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – komentuje burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Źródło: slawkow.pl
Bieruń rozwija infrastrukturę sportową. Ruszyła budowa nowej sali sportowej

26 marca w Urzędzie Miejskim w Bieruniu nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn. „Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu”. Na mocy podpisanej umowy budynek starej sali gimnastycznej zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowoczesna sala sportowa, będąca odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrekcji szkoły.

Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „A. Piaskowski i Spółka” Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Prace rozpoczęły się w kwietniu tego roku, a zakończone mają zostać do maja 2021 roku. Koszt zadania to 9 999 198,88 zł. . Miasto Bieruń pozyskało dofinansowanie na jego realizację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Inwestycja zakłada wyburzenie istniejącego budynku sali gimnastycznej mieszczącej się przy SP1 i budowę nowego skrzydła zawierającego nową salę gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym (szatniami, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, pomieszczeniami dla nauczycieli, magazynem sprzętu sportowego), a także hol wejściowy, pomieszczenia techniczne i pomocnicze oraz komunikację i szyb windowy. Ponadto w nowym budynku powstanie również pomieszczenie biblioteczne oraz sala do gimnastyki korekcyjnej wraz z zapleczem.

Ponadto od strony północno-wschodniej szkoła rozbudowana zostanie o nową zewnętrzną klatkę schodową wraz z windą wraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Zarówno szkoła, jak i nowobudowana sala gimnastyczna zyskają więc pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

Źródło:www.bierun.pl