1

Budżet obywatelski na nowych zasadach

Podział
na projekty duże i małe w miejsce ogólnomiejskich i dzielnicowych oraz
możliwość odwołania się od wyniku weryfikacji wniosku – to nowe rozwiązania w
rudzkim budżecie obywatelskim, który będzie realizowany w 2020 roku. Uchwałę w
tej sprawie podczas ostatniej sesji podjęła Rada Miasta. Pulę środków i
harmonogram realizacji określi w najbliższym czasie zarządzenie Prezydent
Miasta.


W miastach na prawach powiatu budżet obywatelski jest obecnie obowiązkowy w
związku z ubiegłoroczną zmianą ustawy o samorządzie gminnym, ale w Rudzie
Śląskiej wprowadziliśmy to rozwiązanie już w 2014 r.
– przypomina prezydent
miasta Grażyna Dziedzic. – Dotychczas najwięcej projektów zgłaszanych przez
mieszkańców dotyczyło miejsc rekreacji. Jestem ciekawa, jak będzie tym razem

– dodaje.

W
realizowanym w 2020 roku rudzkim budżecie obywatelskim nie będzie już podziału
puli środków na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. – Po zmianach w
ustawie o samorządzie gminnym jest to możliwe tylko tam, gdzie dzielnice
funkcjonują jako jednostki pomocnicze gminy, a w naszym mieście mają one
charakter zwyczajowy. W zamian wprowadzamy podział na projekty duże i małe, w
zależności od kosztów ich realizacji
– tłumaczy Grażyna Janduła-Jonda,
sekretarz miasta. Kolejna zawarta w uchwale zmiana to wprowadzenie możliwości
odwołania się od decyzji komisji weryfikacyjnej. Ostateczną decyzję podejmie
wówczas prezydent miasta po zapoznaniu się z treścią odwołania i opinią zespołu
ds. budżetu obywatelskiego.

Pulę
środków, które będą do dyspozycji mieszkańców, jej podział na projekty duże i
małe, limit kosztów rozgraniczający oba typy projektów oraz harmonogram prac
nad budżetem obywatelskim na 2020 rok określi w najbliższym czasie zarządzenie
prezydent miasta. Co istotne, jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania
zgłoszonego jako małe przekroczy limit, to zadanie zostanie automatycznie
zakwalifikowane do zadań dużych.

Po
ogłoszeniu harmonogramu budżetu obywatelskiego pierwszym etapem będzie
zgłaszanie projektów, do czego służyć będzie uruchomiona w ubiegłym roku
platforma elektroniczna lub formularz w wersji papierowej. Zgłaszający będzie
musiał dołączyć do wniosku listę co najmniej 30 osób popierających projekt.
Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z wymogami
zawartymi w uchwale i zarządzeniu. Zakwalifikowane projekty zostaną poddane pod
głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie za pośrednictwem wspomnianej
platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej w wyznaczonych punktach. – Do
realizacji wybrane zostaną zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów,
jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy

– informuje sekretarz miasta.

Propozycje
do budżetu obywatelskiego od ubiegłego roku mogą dotyczyć nie tylko zadań
inwestycyjnych, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć o
charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizację koncertów,
zawodów sportowych, festynów itp. Muszą one obejmować działania zgodne z
obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy, możliwe do
zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zlokalizowane muszą być na
terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.
Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne
dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może
być biletowane ani płatne. Utrzymana została zasada, że z budżetu
obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek
oświatowych. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć w
uchwale Rady Miasta.

Wydzielenie
z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to
siódma tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to
2 mln zł, w 2015 roku – 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018
roku – 2,815 mln zł, a w 2019 roku – 3,720 mln zł. W pierwszym głosowaniu
wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – prawie 5,2 tys.

W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej realizowanych będzie 10 zadań – 1 ogólnomiejskie i 9 dzielnicowych. Zadanie ogólnomiejskie to tężnia solankowa w strefie aktywności przy ul. Górnośląskiej. W trakcie opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy dla tej inwestycji. Zadania dzielnicowe to: Bielszowice – budowa terenowych tras rowerowych typu singletrack/bikepark w okolicy Parku Strzelnica (przetarg w przygotowaniu), Bykowina – rozbudowa pasa drogowego wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka na miejsca postojowe (rozstrzygnięty przetarg), Godula – rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40 (w realizacji), Halemba – Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 (przetarg w przygotowaniu), Kochłowice – strefa aktywności „Mrówcza Górka” (trwa procedura przetargowa), Nowy Bytom – strefa crossfit/siłownia napowietrzna typu street workout (przetarg w przygotowaniu), Orzegów – plac zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami przy ul. Fojkisa (dokumentacja w przygotowaniu), Ruda – strefa aktywności lokalnej Park Gorgol (dokumentacja w przygotowaniu), Wirek – budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 (dokumentacja w przygotowaniu). Z dzielnicy Chebzie do tej edycji budżetu obywatelskiego nie zgłoszono żadnego projektu, natomiast jedyny projekt zgłoszony z dzielnicy Czarny Las nie zakwalifikował się do etapu głosowania. Szczegółową prezentację projektów można znaleźć na platformie elektronicznej rudaslaska.budzet-obywatelski.org.

Źrodło: rudaslaska.pl
Z Unią Europejską nam po drodze!

1 maja będziemy świętować 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie nasz kraj zmienił się nie do poznania! Skok cywilizacyjny, który dokonał się na przestrzeni lat 2004–2019, ułatwiły miliardy złotych pozyskanych z budżetu wspólnoty.

Dla Gliwic był to czas wielkich inwestycji, które – dosłownie i w przenośni – wprowadziły nas w XXI wiek. Na terenie miasta zrealizowano do tej pory 1295 projektów ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej (dane na koniec marca br.). Kwota dofinansowania pozyskanego przez samorząd wyniosła łącznie ok. 1,2 mld zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to blisko 6,4 tys. zł.

Europejskie dotacje wsparły zwłaszcza realizację wielu ważnych przedsięwzięć drogowych. Z pieniędzy z Brukseli przebudowany został przez miasto m.in. fragment Drogi Krajowej nr 88 od cmentarza Centralnego do granicy Gliwic z Kleszczowem oraz wiadukt nad linią kolejową (na zdjęciu powyżej).

Dynamiczny rozwój miasta i rosnący ruch lokalny zadecydowały o budowie obwodnicy Gliwic. W pierwszej kolejności zrealizowano fragment obwodnicy zachodniej. Przebudowano ul. Okulickiego i wybudowano odcinek drogi od ul. Andersa do ul. Sowińskiego. Miasto pozyskało na ten cel 4 mln zł z Unii. Obecnie trwa budowa kolejnej części zachodniego ringu Gliwic. Na realizację odcinka od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej miasto otrzymało maksymalne, 85% dofinansowanie z budżetu wspólnoty.

Dzięki szerokiemu strumieniowi unijnych pieniędzy w Gliwicach zmodernizowano sygnalizacje świetlne i wprowadzono inteligentny system sterowania ruchem ulicznym (ITS). Pozwala on kierowcom płynniej i szybciej poruszać się po mieście, a w razie potrzeby sprawniej znaleźć miejsce parkingowe.

Ogromne środki, które przyczyniają się do rozwoju Gliwic, pozyskiwały z Unii Europejskiej także inne podmioty. Tym sposobem na terenie miasta powstały gliwickie odcinki autostrad A1 i A4 wraz z największym w Polsce, trzypoziomowym węzłem autostradowym Gliwice Sośnica (na zdjęciu powyżej). Realizacja tych inwestycji prze GDDKiA była możliwa dzięki wieloletnim staraniom gliwickiego samorządu.

Miasto Gliwice w porozumieniu z samorządem województwa śląskiego zrealizowało również „średnicówkę”, czyli Drogową Trasę Średnicową. Obok autostrad A4 i A1 jest ona najważniejszą arterią w górnośląskiej konurbacji. Łączy Gliwice, Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów i Katowice. Budowa śródmiejskiego odcinka DTŚ kosztem ponad 945 mln zł została dofinansowana przez UE na kwotę 443mln zł.

Gliwice to jeden z najważniejszych węzłów kolejowych w kraju. Stacja Gliwice obsługuje rocznie ponad 2 mln pasażerów, a od grudnia 2015 r. kursuje z niej do Warszawy i Trójmiasta najszybszy polski pociąg – Pendolino. Gliwicki dworzec, zmodernizowany i wyremontowany przez PKP SA ze środków pozyskanych w Brukseli, jest obecnie obiektem klasy Premium.

W bezpośrednim sąsiedztwie gliwickiego dworca rozpocznie się wkrótce realizacja wielkiej inwestycji miasta – Zachodniej Bramy Metropolii Silesia, czyli dużego centrum przesiadkowego. Skupi ono wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu, podniesie standard obsługi i usprawni przemieszczanie się podróżnych. Miasto Gliwice złożyło już wniosek umożliwiający zdobycie wielomilionowej dotacji z Unii Europejskiej na realizację tego przedsięwzięcia. Chodzi o kwotę ok. 130 mln zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wiele wskazuje też na to, że już niebawem na gliwickie ulice będą mogły wyjechać elektryczne autobusy! PKM planuje wybudowanie specjalnych stacji ładowania, stara się również o unijne dofinansowanie na zakup 10 ekologicznych, zeroemisyjnych elektrobusów. Wniosek trafił już do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jeśli zostanie pozytywnie rozpatrzony, PKM może uzyskać 85% dofinansowania na realizację wartej 32 mln zł inwestycji.
Pyskowicki Budżet Obywatelski 2019 – głosowanie

Do 10 maja br. potrwa głosowanie w ramach trzeciej edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie odbywa się w formie papierowej lub elektronicznej, poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.pyskowice.pl/budzetobywatelski.

W formie papierowej głos można oddać w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach: pok. 107 (parter) oraz pok. 227 (I piętro), w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych plac Józefa Piłsudskiego 1 i w Miejskiej Bibliotece Publicznej – filia nr 1 ul. Traugutta 53. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Pyskowic, którzy ukończyli 13 lat lub ukończą 13 lat w 2019 roku. Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie, w jednej formie. Zachęcamy do głosowania na swoich faworytów. To właśnie głosy mieszkańców zadecydują o tym co zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku w naszym mieście.

Więcej na temat PBO można znaleźć na stronie www.pyskowice.pl/budzetobywatelski.

Źródło:www.pyskowice.pl
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków w wysokości 85 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Środki można pozyskać za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Źródło:www.sosnicowice.pl
Rekordowa liczba wniosków w budżecie partycypacyjnym w Tychach

Zakończył się nabór wniosków do VI edycji Budżetu
Partycypacyjnego. Wpłynęły  202 wnioski –
najwięcej w historii tyskiego budżetu,  ta liczba może się jeszcze
zmienić,  bo wciąż spływają wnioski
wysłane pocztą.

Od trzech lat regularnie rośnie liczba wniosków, które mieszkańcy składają w ramach kolejnych edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku padł rekord, po raz pierwszy do magistratu wpłynęło ponad 200 wniosków.

– To dowód na to, że program wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców,
a  tyszanie chc
ą współdecydować o
tym, jakie projekty, istotne dla nich czy dla ich s
ąsiadów mają być  realizowane. To ważne w
kontek
ście
budowania spo
łeczeństwa obywatelskiego – mówi Maciej Gramatyka- z-ca prezydenta miasta Tychy ds. społecznych. 

Wśród projektów, które dotyczą konkretnych dzielnic miasta
tradycyjnie już, podobnie jak w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego,
pojawiły się propozycje dotyczące budowy chodników, parkingów i oświetlenia, a
także altan śmietnikowych i nasadzeń zieleni.

– Niezmiennie popularnością cieszą się także place zabaw i
siłownie plenerowe. W VI edycji budżetu pojawiły się też wnioski dotyczące
organizacji, festynów, warsztatów oraz imprez integracyjnych –
wylicza Krystyna Rumieniuich z UM Tychy.

W tegorocznej edycji po raz pierwszy można było zgłaszać projekty
ogólnomiejskie -skierowane
są do mieszkańców całego
miasta. W sumie wpłynęło ich 40, najwięcej z nich dotyczyło
placówek oświatowych.  

Po
raz drugi w tyskich budżecie partycypacyjnym swoje propozycje
zgłaszać  mogły dzieci (wcześniej, by uczestniczyć w programie trzeba było mieć skończone 16 lat).  Z takiej
możliwości skorzystał np. 9-letni Patryk.

– 9-latek w przesłanym wniosku przedstawił projekt o
nazwie „Wyskocz na miasto”. Chodzi o budowę parkuru, czyli
przestrzeni wypełnionej murkami, schodami i innymi przeszkodami, które w ramach
zabawy należy pokonać w jak najbardziej efektywny sposób –
mówi
Iwona Bińkowska z UM Tychy.

Teraz czas na kolejny etap – ocenę formalną i merytoryczną
wniosków, która potrwa do 30 kwietnia. Na maj i czerwiec zaplanowano  spotkania z mieszkańcami Okręgów
Konsultacyjnych.  Głosowanie
potrwa od 6 września
do 20 września
2019 r. Nazwy projektów,
jakie w tej edycji budżetu
partycypacyjnego zostaną
zrealizowane poznamy 4 października
2019 roku.

Wszelkie informacje dot. Budżetu Partycypacyjnego w Tychach można znaleźć na stronie: razemtychy.pl.

Źródło: tychy.pl
Umowa na budowę stadionu lekkoatletycznego w Tychach podpisana

Na tę informację tyscy lekkoatleci czekali od dawna – za
kilkanaście miesięcy Stadion Lekkoatletyczny w mieście ma być gotowy. Wykonawca
– firma „Gretasport” z
Dąbrowy Górniczej ma teraz trzy miesiące na przeprojektowanie obiektu, potem
rozpoczną się prace budowlane.

W pierwszym
etapie wykonawca przeprojektuje stadion w oparciu o wskazania Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki z pierwotnie planowanej kategorii III A na kategorię IV A.
Zgodnie z umową – ma na to 3 miesiące.

– Stadion będzie posiadał bieżnię lekkoatletyczną okrężną o długości 400 metrów, rów z wodą
do biegów z przeszkodami,
skocznie do skoku w dal i
tr
ójskoku,
skocznię do skoków wzwyż
oraz dwie skocznie do skoków o tyczce. To
nie wszystko
na stadionie znajdzie się także rzutnia do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem oraz rzutu dyskiem i młotem
wylicza Elżbieta Pustelnik  z Wydziału Przygotowania i Realizacji
Inwestycji UM Tychy.

Na terenie stadionu znajdzie się także teren rozgrzewkowy dla lekkoatletów (dwustronna bieżnia o długości 60 m, dwustronna
skocznia do skoku w dal i trójskoku oraz rzutnia do pchnięcia kulą), trybuny na 500 miejsc
siedzących
oraz stanowisko dla sędziów i
komentatorów.

Mam
nadzieję, że lekkoatletyka rozwinie się w Tychach jeszcze bardziej. Mamy w mieście
wiele ukrytych talentów, które obecnie nie mają się gdzie rozwijać. Chciałabym,
żeby więcej osób chodziło na treningi i żeby wzrosło ogólne zainteresowanie
lekką atletyką. Być może inni też przekonają się, że jest to sport, który
przynosi medale tylko trzeba się do tego przyłożyć
– mówi  Karina
Sofińska – zawodniczka MOSM Tychy, medalistka ostatnich Mistrzostw Polski
Juniorów w Lekkiej Atletyce.

Wykonawca na budowę stadionu, który ma kosztować prawie 15,3 miliona złotych (miasto na ten cel uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wys. ok. 6 milionów złotych) ma czas do 30 czerwca 2020 roku. Właśnie taka data zakończenia inwestycji została wskazana w umowie.

Źródło: tychy.pl
Rewitalizacja tarnogórskiej starówki

Nowa kostka na chodnikach i jezdniach, uporządkowane miejsca do parkowania, nowe ławki, latarnie, zieleń, stojaki na rowery a nawet punkty czerpania wody z poidełkami dla zwierząt – to tylko niektóre elementy planu rewitalizacji tarnogórskiej starówki.

Przebudowa zrealizowana zostanie na zlokalizowanych w centrum miasta uliczkach: Królika, Szymały, Dolnej, Lewka, Rymera, Ratuszowej, Osmańczyka, Górniczej, Bondkowskiego, Zamkowej, Nowaka, Gliwickiej, Mlecznej i Jurczyka. Inwestycja rozpocznie się w tym roku od prac na ulicy Nowaka, gdzie wyznaczona zostanie m.in. zatoka postojowa dla autokarów wycieczkowych, umożliwiająca bezpieczną komunikację dla pasażerów. Dodatkowo gmina zleciła przygotowanie projektów rewitalizacji miejskich placów: części tarnogórskiego Rynku, Placu Wolności, Placu TPD oraz terenu pod Halą Targową. 

– Odzyskiwanie ulic dla
pieszych i rowerzystów to światowy trend. Na świecie szuka się
rozwiązań które pozwolą uczynić miasta zdrowszymi i bardziej przyjaznymi
miejscami do życia. Jako, że nie od dziś w Tarnowskich Górach dbamy o jakość
środowiska, infrastrukturę i komfort mieszkańców i chcemy, aby centrum naszego
miasta było estetyczne i uporządkowane – mówi Piotr Skrabaczewski, zastępca
burmistrza ds. gospodarczych. 

Podstawowe założenia
rewitalizacji miejskich uliczek to: poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności
oraz estetyki przestrzeni, uporządkowanie ciągów pieszych i jezdnych oraz
miejsc postojowych, uporządkowanie istniejącej zieleni i nasadzenie nowej,
wymiana i uzupełnienie elementów małej architektury, przystosowanie terenu do
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nawiązanie do historycznego układu
urbanistycznego miasta. 

Gmina planuje zastosowanie
materiałów w postaci kostki kamiennej z odzysku – pochodzącej z przebudowanych
ulic, płyt granitowych oraz kostki granitowej w celu utrzymania wielowiekowego
charakteru ciągów komunikacyjnych. Miejskie place wzbogacą się w nowe elementy
małej architektury, dodatkową zieleń oraz fontanny. 
Miasto dofinansowało budowę nowego placu zabaw

Już wkrótce dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 38 będą mogły korzystać z nowego placu zabaw, który powstanie ze środków gminy Bytom oraz rady rodziców. Dzisiaj, 26 kwietnia umowę na dofinansowanie placu zabaw w kwocie prawie 50 tys. zł podpisał prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz.

Całkowity koszt budowy placu zabaw wyniesie około 100 tys. zł. Połowę tej kwoty zebrała rada rodziców oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu-Suchej Górze, zaś pozostałą część środków wyłożyło Miasto.

To była świetna inicjatywa dyrekcji, rady rodziców szkoły oraz mieszkańców Suchej Góry, a także radnych poprzedniej kadencji, którzy wspólnymi siłami zbierali środki na budowę placu zabaw dla dzieci. Z przyjemnością wsparliśmy tę akcję przeznaczając prawie 50 tys. zł, dzięki czemu udało się sfinalizować tę inwestycję – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. 

Nowy plac zabaw powstanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Korczaka. W najbliższym czasie przekazany zostanie plac budowy, na którym najpierw zostanie przygotowane podłoże pod bezpieczną nawierzchnię oraz elementy, na których będą znajdować się urządzenia do zabawy. Dzieci będą mogły korzystać między innymi z urządzenia rekreacyjnego-domek, zabawki na sprężynie-koniczynka, kładki na sprężynie, urządzenia zręcznościowego-sześciokąt wielofunkcyjny, urządzenia linarnego-piramida, zestawu zabawowego kalina oraz karuzeli metalowej-trzmiel.

Prace związane z budową placu zabaw mają się zakończyć jeszcze w czerwcu br. W planach jest również budowa nowego placu zabaw w Bobrku przy ul. Zabrzańskiej.

Źródło: bytom.pl
Kalina – Czas! Start!

Dziś, poprzez przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, została rozpoczęta procedura udzielenia zamówienia na remediację terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 55.521.330,95 zł netto. Postępowanie będzie prowadzone przez komisję przetargową powołaną decyzją Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Prezydent Miasta Świętochłowice powołał również zespół do nadzoru nad realizacją powiązanych ze sobą zamówień w ramach Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 oraz zespół do spraw realizacji projektu, będący jednostką realizującą projekt w rozumieniu Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Urząd Publikacji Unii Europejskiej ma do pięciu dni na publikację ogłoszenia. Po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zamawiający dokona publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami – w tym wzorem umowy.

Termin składania i otwarcia ofert upływa najwcześniej po 35 dniach od przekazania ogłoszenia do publikacji. Ponad dwa miesiące to czas, który upłynie od momentu przekazania ogłoszenia do wyboru najkorzystniejszej oferty pod warunkiem braku przeszkód formalnych (np. postępowanie odwoławcze, rażąco niska cena, omyłki w ofercie itp.). To oznacza, że wykonawcę remediacji stawu Kalina poznamy najwcześniej w lipcu.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych o zamówieniu na realizację, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Źrodło:www.swietochlowice.pl
Radni przyjęli bonifikatę z tytułu wykupu mieszkań

Wykup mieszkań z 85-procentową lub 50-procentową ulgą to najważniejsza uchwała podjęta przez radnych podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej. Głosowanie nad uchwałą przyjmującą program postępowania naprawczego zostało przełożone na poniedziałek.

Piątkowa (26 kwietnia) sesja rozpoczęła się z kilkugodzinnym opóźnieniem, spowodowanym przedłużającym się wspólnym posiedzeniem komisji obradującej nad wprowadzeniem Programu Postępowania Naprawczego.

Ostatecznie radni wraz z prezydentem Begerem zdecydowali o przeniesieniu debaty i samego głosowania na sesję nadzwyczajną, która odpędzie się w najbliższy poniedziałek (29 kwietnia). Po wysłuchaniu sprawozdania prezydenta miasta za okres międzysesyjny radni zdecydowali o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skarg radnych Bartosza Karcza i Dawida Kostempskiego, dotyczących wygaszenia ich mandatów. Następnie prezydent przedstawił uchwałę w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy Świętochłowice na 2019 rok”, która została przyjęta.

Jednym z najważniejszych punktów piątkowej sesji było przyjęcie uchwały w sprawie zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców. Zgodnie z podjętą dzisiaj uchwałą bonifikata od jednorazowej zapłaty na podstawie wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę wynosić będzie odpowiednio:

  • 85% – w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, którzy posiadają umowę najmu na okres dłuższy niż trzy lata;
  • 50% – w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, którzy posiadają umowę najmu na okres krótszy niż trzy lata;

Takie same wartości bonifikaty dotyczą lokali mieszkalnych będących własnością Gminy i znajdujących się w budynkach będących jej częściową własnością (Wspólnoty Mieszkaniowe). Warto pamiętać, sprzedaż lokali nie może nastąpić na rzecz najemców zalegających z opłatami z tytułu najmowanego lokalu wobec gminy lub zarządcy.

Jak podkreślał wiceprezydent Sławomir Pośpiech wysokość bonifikaty jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami obecnych najemców, bardzo często inwestujących wcześniej własne środki finansowe w remonty i modernizacje lokali a oczekiwaniami gminy odnośnie pozyskania dodatkowych środków finansowych, które zostaną wykorzystane na remonty i nowe inwestycje mieszkaniowe.

Miejscy radni przyjęli także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Miasta Świętochłowice w 2019 roku.

Źrodło:www.swietochlowice.pl