1

Owocny jubilEUsz. 600 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej

Ponad
600 mln zł na realizację blisko 100 projektów pozyskała do tej pory ze środków
europejskich Ruda Śląska. 2/3 tej sumy, czyli ponad 400 mln zł, rudzki samorząd
„zdobył” w ostatnich 5 latach. Największe rudzkie inwestycje finansowane z
pieniędzy unijnych to budowa trasy N-S oraz przebudowa i wykonanie nowego
systemu oczyszczania ścieków na terenie miasta. Na te dwa zadania pozyskano ponad
330 mln zł. Ten gigantyczny „zastrzyk finansowy” nie byłby możliwy, gdyby nie
wejście Polski do Unii Europejskiej. Za tydzień – 1 maja – minie dokładnie
15 lat od tego momentu.


Dzięki przynależności do Unii Europejskiej nasz kraj bardzo się zmienił. Na
członkostwie we wspólnocie skorzystała również Ruda Śląska. To wszystko
dzięki olbrzymim środkom, które można było pozyskać na rozwój miast oraz
poprawę komfortu życia
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Ponad
600 mln zł, które do tej pory z funduszy unijnych pozyskał rudzki samorząd, to
nie jedyne takie środki, jakie popłynęły z Unii do Rudy Śląskiej. – Nie
można zapominać, że budowa rudzkiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej również
finansowana była z budżetu unijnego. Do tego trzeba dodać środki unijne, z
których skorzystały inne instytucje, takie jak przychodnie, szkoły, czy
spółdzielnie mieszkaniowe. O takie dofinansowania skutecznie aplikowali również
rudzcy przedsiębiorcy
– zaznacza Grażyna Dziedzic.

Pierwsze
pieniądze, o jakie miasto mogło się starać z UE, były środkami z tzw. funduszy
przedakcesyjnych. Pochodziły one głównie z programu PHARE, który został
uruchomiony przez Komisję Europejską dla państw kandydujących do UE,
początkowo tylko dla Polski i Węgier. Po raz pierwszy Ruda Śląska z tych
środków skorzystała w 1996 r., kiedy otrzymała ok. 800 tys. zł
na zagospodarowanie terenu zabytkowego osiedla Ficinus. – To dzięki tym
środkom udało się przeprowadzić pierwszą rewitalizację tego miejsca, dzięki
której mali i średni przedsiębiorcy mogli zagospodarować niszczejące dotychczas
zabytkowe domki
– przypomina wiceprezydent Michał Pierończyk. Z programu
PHARE w mieście zmodernizowano jeszcze ul. Czarnoleśną, przebudowano fragment
drogi wojewódzkiej 925 w Chebziu, wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja
i Kłodnickiej w Halembie, a także zaadaptowano pokopalniany budynek przy
ul. Szyb Walenty na cele Inkubatora Przedsiębiorczości.

Bez
wątpienia największą inwestycją realizowaną ze środków europejskich była
kompleksowa przebudowa kanalizacji oraz budowa nowych oczyszczalni w mieście.
Sam projekt rozpoczął się w 2002 r. i początkowo był realizowany w ramach
programu ISPA. Kierowany był on dla państw kandydujących do akcesji. Program
miał na celu ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej w zakresie
transportu i ochrony środowiska. Po wstąpieniu Polski do UE inwestycja
realizowana była w ramach Funduszu Spójności i ostatecznie zakończyła się w
2010 r. – Dzięki tej wieloletniej inwestycji wybudowano oczyszczalnie
ścieków „Halemba – Centrum” i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków „Orzegów”,
jednocześnie likwidując cztery stare oczyszczalnie. Ponadto wybudowano prawie
90 kilometrów sieci kanalizacyjnej i 18 nowych przepompowni ścieków. Tym samym
w Rudzie Śląskiej, zgodnie z polskimi i unijnymi normami, zwiększyliśmy ilość
oczyszczanych ścieków z 60% do 95%
– wylicza Grzegorz Rybka, prezes PWiK w
Rudzie Śląskiej, a wcześniej kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

Po
wstąpieniu Polski do UE Ruda Śląska, podobnie jak i inne miasta w kraju, w
latach 2004-2006 korzystała ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W tym czasie miasto pozyskało ponad 12 mln
zł, m.in. na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Katowickiej, Odrodzenia i
Nowary w Wirku, przebudowę ul. Niedurnego, czy przywrócenie funkcji medycznych
pawilonu „C” szpitala.

W
pierwszej pełnej perspektywie finansowej podczas obecności Polski w UE w latach
2007 – 2013 miasto pozyskało ponad 88 mln zł na realizację 27 projektów.
Wymienić tu należy takie zadania, jak przebudowa rynku w Nowym Bytomiu,
przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Klary do ul. Szyb Walenty, czy
modernizacja basenu letniego w Nowym Bytomiu. W tym czasie miasto pozyskało też
pierwsze dofinansowanie na budowę trasy N-S. Chodzi tu o pierwszy odcinek,
czyli połączenie ul. 1 Maja z DTŚ. Pozyskana kwota na tę inwestycję to blisko
37 mln zł.

Następna
i zarazem aktualna unijna perspektywa finansowa, która rozpoczęła się w 2014
r., przyniosła dla miasta prawdziwy „deszcz pieniędzy”. – Do tej pory jest
to ponad 400 mln zł. Znajdujemy się w czołówce miast naszego regionu, które tak
skutecznie sięgają po środki z Brukseli
– podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic. Przypomnijmy, że w 2017 r. w rankingu „Rzeczpospolitej”, w którym
oceniana była umiejętność sięgania po pieniądze europejskie, Ruda Śląska zajęła
drugie miejsce Polsce wśród miast na prawach powiatu.

Bez
wątpienia najważniejszym projektem, na który udało się obecnym władzom Rudy
Śląskiej zdobyć unijne fundusze, jest budowa pozostałych odcinków trasy N-S, aż
do autostrady A4. Łącznie pozyskano 192 mln zł. Z tych środków udało się już
zrealizować dwa kolejne odcinki trasy, która w tej chwili jest przejezdna
na długości 3,4 km od DTŚ do węzła przy ul. Kokota. Do realizacji pozostał już
ostatni odcinek do autostrady o długości 1,7 km. Najbliższych tygodniach
ogłoszony ma zostać przetarg na tę inwestycję.

W
ostatnich 5 latach miasto pozyskało ok. 50 mln zł na rewitalizację.
Rewitalizacja dworca w Chebziu, rewitalizacja zabytkowej części Orzegowa,
zagospodarowanie hałdy w Wirku, program renowacji podwórek. Tych inwestycji by
nie było, gdyby nie możliwość posiłkowania się środkami unijnymi. Trwa
modernizacja jednego z domków na zabytkowym osiedlu Ficinus oraz przebudowa
budynku Muzeum Miejskiego. Za chwilę ruszamy z kolejnymi odcinkami Traktu
Rudzkiego, w tym roku rozpocząć się też mają prace przy rewitalizacji
terenu po koksowni Orzegów
– zapowiada Grażyna Dziedzic.

Kolejną
istotną transzą środków, które trafiły w ostatnich latach do miasta, są
pieniądze przeznaczone na termomodernizację placówek oświatowych oraz
termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz miejskiego zasobu
komunalnego. Łącznie jest to kwota ponad 22,3 mln zł. – Trzeba jeszcze
pamiętać o pieniądzach, dzięki którym udało się zmodernizować oświetlenie
uliczne, wykonać instalacje OZE. To także modernizacja i adaptacja pracowni do
nauki zawodów w rudzkich szkołach, czy szereg tzw. projektów miękkich
realizowanych w oświacie, czy dotyczących rynku pracy –
podkreśla
wiceprezydent Pierończyk.

Władze
Rudy Śląskiej nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa i starają się o kolejne
unijne miliony. – Aktualnie na rozstrzygnięcie czekają 23 złożone przez
miasto wnioski. W głównej mierze dotyczą one termomodernizacji komunalnego
zasobu mieszkaniowego oraz realizacji zadań z zakresu odnawialnych źródeł
energii oraz modernizacji oświetlenia ulicznego
– informuje Aleksandra
Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. – Dodatkowo planujemy złożyć
kolejne wnioski, m.in. na budowę centrum przesiadkowego
– dodaje.

1 maja, o godz.16.00, w parku im. Augustyna Kozioła w Rudzie Śląskiej – Rudzie odbędzie się festyn z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Natomiast 10 i 11 maja w mieście odbywać się będą Dni Otwarte Funduszy Europejskich, podczas których odbędzie się szereg interesujących wydarzeń. Ich wspólnym mianownikiem będzie prezentacja inwestycji i projektów, które zrealizowane zostały dzięki funduszom unijnym.

Źróło: rudaslaska.pl