1

Co nowego w podatkach? Specjalista doradzi

Zerowy PIT dla młodych, obowiązkowy split payment oraz zmiany dotyczące kas fiskalnych będą tematem spotkania dla przedsiębiorców organizowanego przez Bytomską Izbę Przemysłowo-Handlową w partnerstwie z Urzędem Skarbowym w Bytomiu.

Omawiając temat zerowego PIT-u dla młodych,
przedsiębiorcy dowiedzą się m.in., jakie przychody są objęte zerowym
PIT, jak wypełniać wnioski o zastosowanie zwolnienia, jaki jest limit
przychodów bez podatku PIT oraz czy wszystkie osoby poniżej 26. roku
życia mogą skorzystać z ulgi.

Spotkanie będzie też okazją do rozwiązywania
wątpliwości dotyczących obowiązkowego split paymentu czyli solidarnej
odpowiedzialności w podatku od towarów i usług. Według zapowiedzi, od 1
listopada przepisy mają być jeszcze bardziej restrykcyjne, a grono
podmiotów, których będą dotyczyć, ulegną znacznemu rozszerzeniu.
Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in., jakie nowe towary będą wchodzić
w zakres objęty split paymentem i jakie są sankcje za pominięcie metody
split payment przy przelewie lub wystawianiu faktur.

Specjaliści Urzędu Skarbowego odpowiedzą także na
wszystkie pytania dotyczące kas fiskalnych, zwłaszcza zmian, jakie
weszły w życie po 1 maja 2019 roku.

Spotkanie jest bezpłatne, odbędzie się w czwartek, 19 września o 13.00 w sali konferencyjnej CH Agora (III piętro).
Bytomscy przedsiębiorcy będą mogli we wrześniu jeszcze dwukrotnie
skorzystać z porad specjalistów. 24 i 27 września w Agorze pracownicy
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poruszać będą zagadnienia związane z
rodzajem wypłacanych świadczeń i opłacanych składek w zależności od
zatrudnienia. Będą rozmawiać też o możliwych formach spłaty zadłużenia.