1

Inicjatywa lokalna – milion złotych na pomysły mieszkańców Katowic

Rusza nabór wniosków w ramach ósmej edycji inicjatywy lokalnej w Katowicach.

Po raz pierwszy inicjatywy lokalne w Katowicach można było zgłaszać w 2013 roku, kiedy zrealizowano 4 pomysły mieszkańców, a na ich realizacje przeznaczono 100 tys. zł. Od 2016 roku mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z projektu, na który przeznaczany jest milion złotych, co pozwoliło stworzyć obok budżetu obywatelskiego kolejne popularne narzędzie.

– W budżecie miasta zarezerwowaliśmy milion złotych na wspólną realizację pomysłów mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej. Jest dla mnie niezwykle ważne, aby sąsiedzi w dzielnicach jednoczyli się wokół wspólnego celu i współpracowali przy jego realizacji. Dodatkowo chciałbym wzmocnić współpracę Rad Jednostek Pomocniczych z mieszkańcami, dlatego zachęcam do konsultowania się z Radami na etapie przygotowania wniosku, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie inicjatywy lokalnej. Dlatego gorąco zachęcam mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów. Nabór wniosków upływa 15 listopada – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Inicjatywa
lokalna pozwala mieszkańcom podjąć wspólne działanie. Dzięki swojemu
zaangażowaniu mogą pozyskać środki na realizację swojego pomysłu, który może
dotyczyć poprawy przestrzeni miejskiej, np. modernizacja podwórka lub może być
wydarzeniem integrującym mieszkańców, np. festyn osiedlowy o charakterze
kulturalnym, sportowym czy ekologicznym.

– Od 1 października 2019 r. rusza nabór wniosków o inicjatywę lokalną. Końcowy termin naboru wniosków upływa 15 listopada 2019 r. i podobnie jak w ubiegłym roku będzie to jedyny nabór na składanie inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2020 rok – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych i dodaje, że wnioski można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP.

W tym roku
uległ zmianie formularz wniosku. Zmiany w treści wniosku o inicjatywę lokalną
polegają na dopisaniu pod tabelą kosztorysu pouczenia, że w ramach wydatków nie
można ujmować zakupu jednorazowych plastikowych/styropianowych opakowań,
naczyń, sztućców, butelek itp., a także zapis zgodny z RODO w kwestii zbierania
podpisów.

Szczegółowe
informację oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej:

https://www.katowice.eu/urzad-miasta/inicjatywa-lokalna