1

Metropolia wygrywa sprawę w sądzie o płatność blisko 40 mln zł VAT rocznie

Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gliwicach przychylił się do argumentacji GZM i uchylił
interpretację Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie opodatkowania składek
zmiennych gmin członkowskich oraz dotacji gmin nieczłonkowskich, przeznaczonych
na organizację transportu publicznego.

– Sąd potwierdził, w sporze z
Krajową Informacją Skarbową, naszą interpretację przepisów prawa podatkowego.
Według WSA w Gliwicach otrzymywana część zmienna składki na organizację
transportu publicznego przez Metropolię, nie podlega opodatkowaniu podatkiem
VAT- mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko- Zagłębiowskiej
Metropolii.

We wrześniu ub.
roku Metropolia została zobligowana do rozliczania podatku VAT od
otrzymywanej części zmiennej składki na organizację transportu publicznego w 40
gminach należących do GZM oraz 12 gminach, które z nią sąsiadują. Dyrektor KIS
uzasadniał, że realizując to zadanie, Metropolia świadczy tym samym usługę
transportową na rzecz gmin, a więc powinna odprowadzać podatek VAT z tego
tytułu. Oznaczałoby to, że Metropolia musiałaby spłacać szacunkowo ok. 40 mln
zł rocznie. 

– Nie zgadzaliśmy się z
interpretacją fiskusa. Organizowanie transportu publicznego to zadanie własne
gmin, które Metropolii zostało przez nie przekazane do realizacji w celu
lepszej koordynacji i zwiększenia efektywności jego organizacji na tak dużym
obszarze, jakim jest GZM. Metropolia zatem nie świadczy usługi wobec gmin, ale
realizuje ich zadanie własne- tłumaczy przewodniczący Kazimierz Karolczak.

Dodał, że skarbówka nie żądała
od KZK GOP, którego zadania od 1 stycznia 2019 roku zostały przejęte przez
Zarząd Transportu Metropolitalnego, spłaty podatku VAT za podobną
działalność.  

Przypomnijmy, w ubiegłym roku Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia wystąpiła do Krajowej Informacji Skarbowej z prośbą o wydanie
indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w związku z przejęciem
od 1 stycznia 2019 roku organizacji transportu publicznego. Swoją
indywidualną interpretację prawa podatkowego posiadał KZK GOP w Katowicach,
którego zadania od 1 stycznia 2019 roku przejął ZTM. Interpretacja ta
została wydana w 2014 roku i zwalniała KZK GOP z rozliczania podatku VAT
z tytułu organizacji transportu publicznego w gminach, które zrzeszał.
Jednak ze względu na brak sukcesji podatkowej, interpretacja KZK GOP nie miała
zastosowania wobec ZTM.

Pod koniec września Metropolia
otrzymała swoją indywidualną interpretacją oraz została wezwana przez właściwy
miejscowo urząd skarbowy do złożenia wyjaśnień lub skorygowania przedłożonych
do tej pory deklaracji. Metropolia przedstawiła swoje wyjaśnienia i poprosiła o
wstrzymanie działań w tej sprawie do 21 października. W dniu
21 października 2019 r.  złożyła korekty deklaracji i uregulowała zobowiązania
z tytułu podatku VAT względem urzędu skarbowego. Niemniej jednak, nie zgadzając
się z przedstawioną interpretacją, GZM zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach.

Po wtorkowej rozprawie Metropolia czeka na uprawomocnienie
się wyroku WSA w Gliwicach.