1

Budowa kanalizacji. Utrudnienia na drogach

20 kwietnia 2020 ruszają prace związane z budową sieci kanalizacji w Pilchowicach łączącej istniejącą kanalizację w ul. Dworcowej z modernizowaną oczyszczalnią ścieków na ul Barbórki.

Będzie się to wiązało z utrudnieniami w ruchu drogowym. W pierwszym etapie prace obejmą odcinek ul. Barbórki od skrzyżowania z ul. Gwarków, zgodnie z załączonym szkicem.

Źródło: UM Pilchowice